İlan Detay

Karaağaç Interiors

Muhasebe Bilgisi Olan Yönetici Asistanı

İstanbul Anadolu

Karaağaç Interiors - Muhasebe Bilgisi Olan Yönetici Asistanı

İş Açıklaması

-Mal ve hizmet alım-satım faturalarına ait muhasebe işlemlerinin yapılması ve kontrolü
-Üst yönetime ulaşacak raporların hazırlanması ve yönetimi
-Günlük banka ve kasa hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
-Pos, kredi hesaplarının kayıt, muhasebeleştirilmesi ve mutabakatları
-Çek, senet kayıt ve kontrol işlemlerini ve muhasebeleştirmesini yapmak ve takibini sağlamak
-Müşteri cari hesap takibi ve mutabakat yapılması
-SSK bordrolarının, işe giriş çıkış bildirgelerinin, özlük dosyalarının hazırlanması
-Bilanço, Gelir Tablosu ve Diğer Mali Tabloları hazırlayarak mali ve finansal konularda raporlama yapabilecek düzeyde bilgi sahibi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

-Vergi ve muhasebe mevzuatına hakim,

-Muhasebe programlarına hakim,

-Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

-Beyanname, bildirge ve bildirimlerin hazırlanması süreçlerine hakim,

-Sgk işe giriş-çıkış bildirgelerini verebilecek ve e-bildirge hazırlayabilecek

-Puantaj ve Ücret Bordrosu Hesaplaması yapabilen,

-Tek düzen Hesap planına vakıf

-Muhtasar, KDV, Damga, BA/BS, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlayabilen,

-Dönemsel olarak (aylık, yıllık) bilanço ve gelir tablolarını hazırlayabilen.

- En az lise, tercihen myo ve üniversite mezunu,

- Konusunda en az 3 yıl deneyimli,

- Analitik düşünce yapısında ve organizasyon becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın,