Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Kibaroğlu Gıda - Mali Müşavir

İş Açıklaması

1. Aylık muhasebe kapanışlarının hazırlanması işlemlerini takip etmek, hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, hazırlanan kapanışları ve güncel bilançoyu yönetime raporlamak.

2. Vergi, İş, SGK kanunları ile alanıyla bağlantılı tüm mevzuata hakim olmak ve yeni mevzuat ile uygulamaları takip ederek uygulamalara yeni düzenlemeleri yansıtmak,

3. Banka hesap hareketleri, ödemeler, cari hesaplar ve vergi-SGK bildirimlerini kontrolünü yapmak, İş avanslarını, personel avanslarını, satın alma avaslarını ve ödemelerini, İş Kanunu ve toplu sözleşme uyarınca personele yapılan ödemeler ve aylık maaş ödemelerini kontrol etmek ve muhasebeleşmesini sağlamak,

4. KDV, KDV2, Muhtasar, Poşet, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, SGK bildirimleri, EK1 ve EK2, BA-BS formlarını kontrol etmek, bildirim, tahakkuk ve beyanda bulunup ödemesi yapılacak olanları takip etmek ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

5. Aylık sarfları muhasebe programında kayıt altına almak,

6. 3 Aylık mizanları hazırlamak, firmamın kar / zarar, mali tablo ve kredi filitesini takip etmek,

7. Hazırlanan aylık muhasebe fişlerini kontrol etmek,

8. Aylık e-defterlerinin Gelirler İdaresi Başkanlığına göndermek,

9. Aylık, 3 aylık ve yıllık bildirimlerini TÜİK, İŞKUR ve ilgili makamlara yapmak,

10. SGK ile ilgili her türlü işlemle ilgili belgeleri hazırlamak, yazışmaları hazırlamak, başvuru ve müracaatları yapmak takip ve sonuçlandırmak, işyeri açılış, kapanış, alt işveren tescili, ilişiksizlik belgesi, borcu yoktur belgesi, aylık bildirge ve bordroları hazırlamak, onaylamak ve SGK’ya göndermek,

11. 4857 sayılı İş Kanunun gereği hazırlanması gereken her türlü işlemle ilgili belgeleri hazırlamak, yazışmaları hazırlamak, başvuru ve müracaatları yapmak takip ve sonuçlandırmak, personel özlük dosyalarını oluşturmak, belgeleri personele imzalatmak, personelle ilgili her türlü yazışmayı yapmak,

12. 213 VUK ve muhasebe uygulamaları genel tebliğine göre tek düzen hesap planı çerçevesinde evrakları düzenlenmek ve muhasebe programına kayıt etmek, kontrol etmek, kayıt sonucunda aylık tüm beyannameleri hazırlamak ve onaylamak, güncel mevzuata uygun e-fatura, e-beyanname iş ve işlemlerini yapmak,

13. Bordro işlemleri, işe giriş işten ayrılış bildirgesi tanzim etmek, özlük dosyası takibi, bordro, ücret hesap pusulası çıktılarını almak ve dosyalamak, akabinde aylık prim ve hizmet bildirgelerini alarak tahakkuk fişi kesmek, Personelle ilgili işe başlangıcından ayrılışına kadarki tüm işlemleri yapmak,

14. YMM karşıt incelemelerini hazırlamak, takip etmek KDV ve stopaj vergi iadeleri veya mahsubu için evrak hazırlamak ve takip etmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

1.Muhasebe, finansman, bütçe ve planlama sistemlerinin yönetilmesi sorumluluğunu etkin bir şekilde üstlenecek düzeyde minimum 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

2.Perakende mağazacılık muhasebesine hakim olmak,

3.Ürün temin ,maliyet muhasebesi,ileri düzeyde Excel bilgisine sahip olmak,

4.E-Defter , E-Fatura uygulama ve mevzuatı ile personel işleri uygulama ve mevzuatına hakim olmak