İlan Detay

Kırçiçeği A.Ş. - Veteriner Hekim

İş Açıklaması

Kırmızı Et üretim tesisinde üretim planlaması yapmak ve personelin bu plana göre görevlendirilmesini sağlamak.

Üretim için gerekli hammadde ve yardımcı malzemelerin cins ve miktarını belirlemek ve siparişlerini vermek.

Gıda güvenliği ekibini oluşturmak ve ekibin çalışmasını organize etmek.

Kurulan, uygulanan, sürdürülen ve güncellenen gıda güvenliği yönetim sistemini sağlamak.

Şirket üst yönetimine, gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunu rapor etmek.

Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili konularda müşteriler, yasal ve düzenleyici otoriteler ve dış gruplarla bağlantı ve iletişim içinde olmak.

Üretim işleminin planlandığı şekilde yapılabilmesi için gerekli alet, ekipman ve makinelerin temin edilmesini sağlamak ve/veya siparişlerini vermek.

İşletmede bulunan tüm makine ve aletlerin doğru çalıştırılma prensiplerine ve iş güvenliği yasalarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

Tesise ait makinaların gerekli bakım planlarını yapmak ve/veya bakımlarını yaptırmak.

Kasap olarak işe yeni alınan personellere görevleriyle ilgili oryantasyon eğitimi vermek.

Gerekli durumlarda idari işler sorumlusu ile koordinasyon içinde çalışmak.

Üretim, iş ve işletme ile ilgili bütün faaliyetler hakkında yönetime raporlama yapmak.

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin Veterinerlik bölümü mezunu,

Kırmızı Et işleme ve et ürünleri üretimi konusunda en az 4 yıl tecrübeli olmak.

İnsan ilişkilerinde başarılı olmak.

Personel yönetimi ve sorun çözme becerisine sahip olmak.

HACCP ve Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeli olmak.