İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
 • Ankara:0216 572 25 25
 • İzmir:0232 441 71 44
 • Antalya:0216 572 25 25
 • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi

Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay
Showroom
Sokak Görünümü
Bu konum için sokak görünümü mevcut değil :(

Koleksiyon - Metal Atöyle Müdürü_Tkr

İş Açıklaması

 1. Üretimdeki ürün kalitesizliklerini ortadan kaldırıcı tedbirler ve sistemler planlamak ve uygulamak.
 2. Üretim dosyalarının ve üretim siparişlerinin üretilebilirliğini kontrol etmek.
 3. Kısa, orta, uzun dönemde üretimin ihtiyacı olan makine, insan kaynağı ihtiyacı belirlemek.
 4. Üretimdeki darboğazları çözmek için planlar oluşturmak, eylem planları yapmak.
 5. Üretim akışlarını ve yerleşim planlarını oluşturmak ve sürekli iyileştirilmesi için gözlemler yapmak.
 6. Üretimden kaynaklanan müşteri şikayetlerini ortadan kaldırıcı planlar ve sistemler kurmak.
 7. Ürünlerin detay çalışmalarında ve malzeme seçiminde Teknik Ofis ve Lojistik ile ortak çalışmalar yapmak.
 8. Üretimde kullanılan hammaddelerde belirlenmiş Standartlara uygun kalitede malzeme kullanılması için malzeme seçiminde satın alma organlarına yardımcı olmak.
 9. Üretim açık alanlarında bulunan malzeme depoların düzenli ve talimatlara uygun işlenebilirliğini kontrol etmek ve gerekli müdahaleleri yapmak.
 10. Ürünlerin talimatlara ve kalite standartlarına uygun olarak imalatının yapılmasını sağlamak.
 11. Sorumlu olduğu atölyelerde bulunan makinelerin günlük-haftalık-aylık ve yıllık koruyucu bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 12. Üretimde çalışan elemanların gerekli olan mesleki eğitimlerinin (makine çalıştırma, teknik resim okuma, iş disiplini vb.)anlatılması ve uygulanmasının sağlamak. Gerekli gördüğü eğitimlerle ilgili olarak İnsan Kaynaklarına talepte bulunmak.
 13. Üretime verilen üretim dosyalarını ve siparişlerdeki gecikmeyi veya kalitesizliğe iten detayların raporlarını hazırlamak ve takip etmek.
 14. Diğer birimlerden kaynaklanan ve üretimi verimsizliğe iten problemleri rapor ederek Fabrika Müdürlüğü'ne sunmak.
 15. Üretim siparişlerinin teslim tarihlerine göre üretilmesini sağlamak.
 16. Üretimde verim artırıcı tedbirler almak ve bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
 17. İş kazalarını önleyici ve işçi sağlığını koruyucu önlemlerin alınmasının sağlamak, takibini yapmak.
 18. Ürün gruplarının KBS üzerinde rota ve ürün ağaçlarının, üretim grupları tarafından  doğruluğunu kontrol etmek,yanlış olan durumlarda ana veri grubuna gerekli olan dönüşleri sağlayıcı sistemin kurulmasını sağlamak.
 19. Üretim Fire oranlarının düşürülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 20. Fabrika Müdürü ne üretimin  haftalık genel faaliyet raporu vermek.
 21. Çalışanlarının performans değerlendirmelerini doğrudan ve sürekli olarak yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak 
 • İyi derecede İngilizce bilen
 • MS Office  (Word, Excel) programlarını iyi derecede bilen, SAP bilgisi olan 
 • Üretim firmalarında üretim yönetiminde en az 3-5 yıl yönetsel tecrübeye sahip olmak
 • Pozisyondan beklentiler: Üretim grubunun sevk ve idaresini sağlayarak üretim planlama tarafından imalata verilen üretim siparişlerinin, programlanan sürelerde imalatını gerçekleştirmek için gerekli koordinasyonu sağlamak, ortamları oluşturmak, kontrol noktalarını belirlemek, sistemler kurmak, iş disiplinini ve düzenini sağlamak.
 • Organizasyon içindeki Yeri: Fabrika Müdürüne bağlıdır.150-200 çalışandan sorumludur.
 • Analitik, disiplinli, çalışkan, gelişime açık,iletişimi kuvvetli, yönetsel yetkinliğe sahip olmak
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)
 • Tüm adayların Tekirdağ bölgesinde ikamet etmesi veya edebilecek durumda olması gerekmektedir.