Kriz, Adayların Aynı Firmada Çalışma İsteklerini de Etkiledi!

Secretcv.com’un 20 Aralık 2009 – 19 Ocak 2010 tarihleri arasında yaptığı ankete 19.326 kişi katıldı. Anketin sonuçlarına göre adaylar aynı şirkette emekli olana kadar çalışmayı düşünüyor.

Secretcv.com’un 20 Aralık 2009 - 19 Ocak 2010 tarihleri arasında, web sitesi üzerinden yaptığı ve “aynı şirkette kaç yıl çalışmayı düşünüyorsunuz?” sorusunun sorulduğu anket çalışmasına 19.326 kişi katıldı. Anketten çıkan sonuçlara göre ankete katılan ve iş hayatında olan adayların %61’i “emekli olana kadar” aynı şirkette çalışmayı düşünüyor. Bu cevabı veren adayların %42’sini ise 21–25 yaş arasındaki adaylar oluşturuyor.

Türkiye nüfusunun %25’ini oluşturan “Y Kuşağı”nın iş hayatının sonuna kadar birçok farklı firmada iş hayatına devam edeceği öngörülmekteydi. Kriz öncesinde özellikle iş hayatına yeni başlayan adaylarda aynı şirkette çalışma eğilimi 1-2 yıl gibi kısa sürelerde iken, anketten çıkan sonuca göre, son dönemlerde özelikle de krizin de etkisiyle 21-25 yaş ve 26-30 yaş arasındaki adayların mevcut çalıştıkları işyerinden ayrılmayı düşünmediklerini söyleyebiliriz.

“Aynı şirkette kaç yıl çalışmayı düşünüyorsunuz” sorusunun yöneltildiği ankete katılan adayların %61’i “emekli olana kadar” yanıtını verdi.
%17’si 5–10 yıl,
%12’si 2–4 yıl,
%5’i 1–2 yıl,
%3’ü 16 ay ve
%2’si 6 ay–1 yıl aralığında çalışmayı düşünüyor.


Ankete katılan adayların yaş dağılımına baktığımızda ise;
%42’si 21–25 yaş,
%31’i 26–30 yaş,
%18’i 31–40 yaş,
%5’i 40 yaş ve üzeri ve
%4’ü 15–20 yaş aralığında.