Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak İstihdam Edilmek Üzere 1.000 Kişi Aranıyor

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanuna göre 371 halka açık şirkete  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şartı getirildi. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılan şirket genel kurullarında seçilecek  bağımsız üye sayısının 700 ile 1.000  arasında olacağı tahmin ediliyor.

İş bulmanın kolay yolu Secretcv.com, 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek yeni  Türk Ticaret Kanunu’nu ile ilgili bir araştırma yaptı. Kanuna göre şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartı getirildi. İMKB’deki 371 halka açık şirket, yönetimlerinin üçte birini bağımsız üyelerden seçecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) getirdiği bu düzenlemeyle birlikte, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılan şirket genel kurullarında seçilecek bağımsız üye sayısının 700 ile 1.000 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, diğer üyelerin aksine şirketin ve hissedarların dışından atanan üyeler olacak. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri şirkette önceden dahi olsa yönetici olarak yer almamış kişiler arasından seçilecek.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin strateji ve yönetim konusunda üst düzey bilgi ve deneyim sahibi olması bekleniyor. Bunun yanında şirketlere endüstriyel, sektörler, fonksiyonel ya da yönetimsel uzmanlık getiriyor olmaları gerekiyor. Buna göre bağımsız üye olarak görev yapacak  kişilerde bulunması gereken koşullar şöyledir;

■    Kurumsal yapılarda görev yapmış olması,
■    Başarılı bir risk-kriz yönetimi geçmişi,
■    Finansal verilere hakimiyet,
■    İş ve operasyon modellerini iyi anlayıp değerlendirebilmesi,
■    Risk ve fırsat analizinde yetkinlik,
■    Makul bir süre belirli bir yapıda üst düzey yönetici olarak görev yapmış olması,
■    Stratejik bakış açısı ile birlikte analitik düşünme yeteneği.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkete Helikopter Bakış Açısı Getiriyor…

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri öncelikle olaylara daha stratejik bakmayı sağlar, helikopter bakış açısı getirir. Üst yönetimler operasyonel iş yüküyle uğraşırken ve günü kurtarmak için çok ciddi zaman harcarken, bağımsız üyelerin sağladıkları  en büyük avantajlar;

-    Şirketin daha stratejik olarak geliştirilmesi,
-    Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak,
-    Büyük resmi görebilmek,
-    İcranın ve yönetim kurullarının iş körlüğünü aşabilmesi ve onların daha stratejik bakış açısıyla karar almalarını desteklemek olarak sıralanır.

Zaten bağımsız yönetim kurulu üyeliği dünyada uzun zamandır kurumsal yönetim probleminin çözümü olarak görülüyor, şirketin itibarının yükseltilmesi, yabancı sermaye yatırımlarının arttırılabilmesi, rekabet gücünün arttırılması, krizlerin daha kolay atlatılmasına yardımcı oluyor, kaynaklar çok da etkin bir şekilde dağıtılıyor.

Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri, atama, azil ve sorumluluk hukuku açısından diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı kurallara tabir olacaklar.