Secretcv.com İş Güvenliğini Masaya Yatırdı

Secretcv.com, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sözleşmelerinin bozulmasına yönelik düzenlediği seminerlere devam ediyor. Avukat Ergun İnce’nin sunumuyla gerçekleşen son seminere inşaattan perakendeye, madencilikten turizme birçok farklı sektörden 70 İK temsilcisi katıldı. Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, "Bu konu çok güncel fakat birçoğumuz kulaktan dolma bilgilere sahibiz. Bu seminerler ile İK yetkililerine ışık tutmaya çalışıyoruz” dedi.

 

Secretcv.com, iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik seminerlerine devam ediyor. Sheraton Hotel Maslak Qubbe’de, Avukat Ergun İnce’nin sunumuyla gerçekleştirilen son seminerde inşaattan perakendeye, madencilikten turizme birçok farklı sektörden 70 temsilci bir araya geldi. İş sağlığı ve güvenliğinin güncel bir konu olduğunu fakat çoğunlukla kulaktan dolma bilgilerle tartışılageldiğini söyleyen Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, "İş güvenliği konusunda firmaların işe alımları hızlandırması ve hatasız şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bizler de bu seminerler ile İK yetkililerine ışık tutuyor ve bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Katılımcılarımızdan gelen olumlu geri dönüşler toplantılarımızın verimli geçtiğini gösteriyor. Seminerlerle sektörel iletişimin artmasına da katkı sağlıyoruz” dedi.

 

Sunumuna iş hukukunun iki temel prensibi olduğunu söyleyerek başlayan Avukat Ergun İnce, ‘Bunların ilki iş sağlığı ve güvenliği, diğeri ise iş sözleşmesi ve güvencesidir” dedi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

 

· İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, meslek hastalıklarıyla mücadele etmek, acil durumlarda müdahale etmek, çalışanların sağlığını etkileyebilecek riskleri minimize etmek, iş ortamında doğabilecek hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak ve bunlarla uyumlu şekilde çalışanları eğitmek olarak tanımlanır.

 

· İş sağlığı ve güvenliği, işveren ve işçinin üzerine düşen görevleri yerine getirdiği sistematik bir çalışma gerektirir. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlike doğurabilecek durumları ve bunlarla ilgili hangi önlemlerin alındığını oryantasyon programı benzeri uygulamalarla işçiye anlatmak gerekir.

 

· İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının maliyetli olduğunu düşünebilir. Fakat bir fabrika ya da işyeri henüz inşaat aşamasındayken alınmaya başlanacak tedbirler, sonradan yapılacak düzenlemelere göre çok daha az maliyetlidir.

 

· İş yerlerinde risk değerlendirmesi ve düzenli denetleme yapılmalıdır. Denetlenmeyen hiçbir işyeri tedbir almış sayılmaz. İş güvenliği uzmanları işyerlerinde olabilecek tehlikelere karşı riskleri ve gerekli önlemlerin ne olduğunu tespit eder; eksik gördüğü konuları işverene rapor ederek düzeltilmesini ister. Sorumluluklar yerine getirilmezse işvereni şikayet etme hakkı vardır.

 

· İşyeri hekimlerinin görevi tedavi etmek değil, önlem almak ve müdahale etmektir. Şirkette doğabilecek hastalık riskini önceden okuyarak gerekli tedbirleri almalıdırlar.

 

· Çalışanların bedensel ve zihinsel olarak gösterilen pozisyon için uygun olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Örneğin astım hastası bir çalışanın nemli bir ortamda ya da kot taşlama atölyesinde çalıştırılmaması gerekir.

 

İş sözleşmelerinin bozulmasıyla ilgili de bilgilerini paylaşan Avukat Ergun İnce, işten çıkarmanın kurumların en son başvuracağı adım olması gerektiğini söyledi. Seminerin ikinci oturumuna yönelik satır başları da şu şekildeydi:

 

· İşveren çalışanları hafta tatilinde, ücretini ödese dahi, hiçbir gerekçe ile çalıştıramaz. Eğer çalıştırması gerekiyorsa hafta tatilini başka bir gün yaptırmalıdır ve çalışan bu konuda anlaşma sağlandığını belirten belgeye imza atmalıdır.

 

· Hiçbir çalışan mazeretsiz işten çıkartılamaz. İşten çıkarmaya konu olacak bir durum yaşanırsa, çalışan önce uyarılmalı, ihtar edilmeli, savunma istenmeli, performansı değerlendirilmeli ve son seçenek olarak işten çıkarma düşünülmelidir.

 

· Bir çalışanın performansı yeterli değilse, onu işten çıkarmak yerine farklı birim ve pozisyonlarda değerlendirmeye çalışılmalıdır. Hazırlanacak kariyer planı ile çalışanı kaybetmek yerine kazanmaya odaklanılmalıdır.

 

· İşveren işten çıkarttığı çalışanının kıdem tazminatını vermek ve sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmek zorundadır.

 

· Hiçbir işveren çalışanını dili, dini, ırkı, yaşı, cinsiyeti ve medeni hali sebebiyle işten çıkartamaz.