Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Legacy Ottoman Hotel - MUHASEBE MÜDÜRÜ

İş Açıklaması

arihi Yarımada içerisinde, Boğazın eşsiz manzarasına sahip 5 Yıldızlı Legacy Ottoman Hotel, Muhasebe Departmanında Muhasebe Müdürü pozisyonunda görev alacak takım arkadaşı aramaktadır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

- Muhasebe kayıt ve defterlerinin mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak, verilerin bilgisayar ortamına geçirilmesinde en etkin metodların geliştirilmesine çalışmak,

- Şirketin ilgili mevzuat gereğince periyodik bilanço, kâr-zarar ve diğer mali tabloları ile faaliyet sonuç raporlarının hazırlanması sağlamak,

- Denetim için gerekli sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi, kontrolünün sağlanması ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

- Satın alma, Satış departmanları ile koordine olarak stok hareketlerini ve maliyetlerin kontrolünün yapılması,

- Şirketin bütçesinin hazırlanması ve bütçe gerçekleşmelerinin takibinin yapılmasını sağlamak,

- Devlet teşviklerinin takibi, tahsilinin yapılmasını sağlamak, sektöre ilişkin teşviklerin etkin bir şekilde kullanılması sağlamak,

- Bütçe ile fiili gerçekleşen rakamların kontrolünü yapmak

- Ay sonu değerleme ve kapanış işlemlerinin takibi, ilgili gider ve gelir karşılıklarının oluşturulması

- Bilanço, mizan, gelir tablosu düzenlenmesi ve kontrolü

- Mizan-muavin-cari hesap mutabakatlarının sağlanması ve kontrolü

- Haftalık olarak ödeme raporlarının hazırlanması, ödemelerinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek

- Bankaya gelen havalelerin ve Alıcılar cari hesabına mahsuben yapılan nakit tahsilatın muhasebe kaydının yapılması

- Stok sayımlarının organize edilmesi, gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sonuçlarının kayıt edilmesi.

- Çok iyi derecede MS Office özellikle Excel bilgisine sahip