İlan Detay

Lena Software - Test Engineer

İş Açıklaması

Roller ve Sorumluluklar

• Test senaryosu hazırlığı ve dokümantasyonu

• Test yürütme ve raporlama

• Kusur izleme ve raporlama

• Test ortamı hazırlığı

• İşlevsel ve işlevsel olmayan (Kullanılabilirlik, Performans vb.) test yürütmesi

• Kullanıcı Kabul Testi, koordinasyon ve destek

• Test süreci olgunluğunu değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri uygulamak

• Proje test planının hazırlanması (Master Test Planı), test ilerlemesinin koordinasyonu ve izlenmesi

• Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü'nün zorunlu çıktılarını hazırlamak ve kontrol etmek

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Beklenen Beceriler ve Yetenekler

• İlgili disiplinlerden (2 yıl ve üzeri program) mezun (Programlama, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya benzeri) ve en az 1-2 yıl tecrübeli

• DB teknolojilerinde temel beceriler (SQLServer, vb.)

• Yazılım testi konusunda kariyer sahibi olma arzusu

• Son teknoloji test yaklaşımlarını benimsemek

• Orta düzeyde İngilizce (Özellikle yazma yeterliliği)

• Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünün olmaması (veya en az 2 yıl muafiyet)