İlan Detay
görsel

Link Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş - Muhasebe Sorumlusu

İş Açıklaması

 • KDV-Muhtasar-Geçici Vergi ve Kurumlar Vergi Beyannamesi hazırlanmak ve GİB sistemi üzerinden vererek tahakkuklarını almak, her ayın en geç 15. Gününe kadar finans birimine bilgilendirmek.
 • Muhasebe ile ilgili gelir tablosu, bilanço vb. raporlarını hazırlamak Muhasebe dönem sonu işlemlerini yapmak ve şirketin bilanço tarihi itibariyle yürürlükteki mevzuata uygun olarak mali tablolarını ve kesin mizanını çıkarmak.
 • Demirbaş Duran varlık ve amortisman kayıtlarını yaparak, amortisman tablolarını oluşturmak.
 • Mizan ve günlük yevmiye kayıtlarının kontrolünü mütemadiyen yapmak.
 • Şirketin ihracat ve ihraç kayıtlı satışlardan doğan KDV iadelerinin mahsuben veya nakden alınabilmesi, iade olmaması durumunda da tecil edilen kdv nin terkin edilebilmesi için gereken dosyaları, dilekçeleri hazırlamak; yöneticisinin kontrolüne ve onayına sunmak. Vergi dairesine gerekli bildirimleri yapmak.
 • Etkin bir maliyet muhasebesi sistemi için gerekli çalışmaları yapmak, seçilen maliyet hesaplama yöntemi ve stok takip yönteminin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak.
 • Şirket yasal defterlerinin süresi içinde bastırılmasını, yazdırılmasını veya e-defter sistemi ile gönderilmesini sağlamak.
 • Masraf bütçesinin girişlerinin yapılması, raporlanması ve sapmaların raporlanmasını sağlamak.
 • Şirketin vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, vb. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla yapacağı tüm yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Sektöründe öncü, Tesisat Bağlantı Sistemleri, Hava Kanalı Bağlantı Sitemleri, Ses ve Titreşim İzolasyonu Sistemleri, Sismik Sınırlama Sistemleri, Endüstriyel Askı ve Destek Sistemleri, Yapı Tespit ve Cephe Sistemleri alanında 41 yıllık tecrübesi ile faaliyet gösteren firmamızın “GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ”nde bulunan fabrikasında, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü bünyesinde “Muhasebe Sorumlusu” olarak istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere ve iş tanımına uygun

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,
 • Tek düzen hesap planına hakim,
 • Muhasebe alanında asgari 5 yıl ve imalat şirketi deneyimli,
 • Mikro ERP sistemine hakim,
 • E-fatura ve E-defter uygulamalarına hakim
 • Yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgisi olan,
 • Muhtasar, KDV beyannameleri ve BA-BS bildirimlerini yapabilen,

takım arkadaşları arıyoruz.