İlan Detay

Mara Kozmetik - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

 • Tüm genel muhasebe, ithalat muhasebesi ve maliyet muhasebesi evraklarının denetimi , Mikro programı üzerinden sisteme kaydı ve muhasebesel işlemleri
 • Cari hesap takip, Banka mutabakatı, Mizan kontrol, Muhasebesel raporlama
 • Banka mutabakatlarının ve banka hareketlerinin sisteme kaydı
 • Ay sonu ve yıllık kapanış işlemleri için gerekli işlemlerin yapılması
 • Muhtasar, KDV, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
 • Günlük muhasebe kayıtlarının sisteme girişini yapmak ve gerekli belgeleri arşivlemek,
 • · E-Fatura ve E-Arşiv Fatura ve irsaliye giriş çıkışlarını düzenlemek, işlemek ve dosyalamak,
 • · BA/BS hesap mutabakatlarını sağlamak,
 • · Muhtasar,Kdv,-Damga, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyanname ve bildirgeleri hazırlamak ve kontrolünü yapmak,
 • · Aylık mizan, bilanço, gelir tablosu ve ayrıntılı gider tablosu düzenlenmek ve kontrolünü yapmak,
 • · Dönem sonu işlemlerini, yevmiye kayıtları ve kontrolünü yapmak,
 • · Personel Masraf Formlarının kayıt ve kontrollerini yapmak,
 • · Maliyet muhasebesi hesaplamalarını yapmak ve raporlarını hazırlamak,
 • · Finansal işlemlerinde (banka, çek-senet işlemleri vs.) destek vermek,
 • - Bağlı olduğu Yöneticinin istediği diğer raporları hazırlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (işletme, iktisat, muhasebe, maliye vb.) mezun,
 • En az 5 yıl tecrübeli
 • İyi derecede MİKRO ve MS Ofis programlarını kullanabilen,
 • Kdv iade süreçleri konusunda bilgi sahibi
 • Alış satış ve iade fatura kayıt işlemleri yapabilen
 • İthalat ihracat muhasebe kayıtlarını bilen
 • İmalat sektörü tecrübesi olan
 • Tercihen SMMM belgesi olan
 • E-fatura, E-arşiv deneyimi olan
 • Tek Düzen Hesap Planına hakim
 • Cari Hesap ve BA/BS mutabakatı yapabilen,
 • Finans evrakları ve operasyonları konusunda bilgi sahibi,
 • Günlük finansal operasyonların kayıtlarını yapabilecek nitelikte,

Muhasebe Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.