İlan Detay

OVAM SAĞLIK GRUP - Acil Tıp Teknisyeni Ve Teknikeri

İş Açıklaması

Acil Yardım ve Hasta Nakil Ambulanslarımızda 7/24 çalışabilecek ambulans tecrubesi ve acil tecrübesi olan.

Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurabilecek çalışma arkadaşları.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanabilmeli

Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde ve oksijen uygulaması yapabilmeli

Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü yaparabilmeli

Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlayabilmeli

Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanabilmeli