İlan Detay

Özçete Şirketler Grubu - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

İŞİN TANIMI ;

Muhasebe kayıtlarını vergi ve diğer hukuki mevzuata uygun olarak yapması,

Mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin belgeleri kontrol etmek muhasebeleştirmesi,

Duran varlıkların muhasebeleştirilmesini sağlanması,

Müşteri ve tedarikçi hesaplarının mutabakatı yapılması,

Ödeme ve tahsilatların koordinasyonunu sağlanması,

Yasal defterleri mevzuata uygun olarak, zamanında ve eksiksiz olarak düzenlenmesi,

Tüm vergi beyannamelerinin yasalara uygun olarak, herhangi bir cezai sorumluluk yaratmayacak şekilde zamanında, eksiksiz olarak hazırlanmasına yardımcı olunması,

Aylık amortisman hesaplamalarının kontrolünü yaparak muhasebeleştirilmesi,

Aylık ücret tahakkuklarının muhasebe kayıtlarını yapılması,

İş ile ilgili bilgi sistemlerini etkin olarak kullanması,

İhracat ve İthalatla ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulup maliyetlerinin yapılması,

Maliyet muhasebesine destek olunması.

Aylık olarak gerekli raporların hazırlanması.

Çek-senet-banka kayıtları gibi evrakların sisteme işlenmesi,

Fatura ve irsaliye düzenlenmesi görevlerini yerine getirmek üzere çalışma arkadaşı aranmaktadır

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin 4 yıllık İşletme, İktisat, Muhasebe Finansman, Maliye Bölümü mezunu,
 • Genel ve Resmi Muhasebe konusunda en az 4 yıl tecrübeli,
 • Muhasebe programlarına hakim,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip ,
 • Çok iyi derecede Canias ERP programını kullanabilen,
 • Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Tek düzen hesap planı ve mali mevzuata hakim,
 • Maliyet, ithalat, satın alma ve stoklarla ilgili muhasebe işlemlerinde deneyimli,
 • Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için),
 • Yazılı ve sözlü iletişim beceresine sahip ve kişiler arası ilişkilerde başarılı,
 • Otomotiv sektöründe deneyimli , Tüm birimler ile koordineli çalışacak,
 • Muhasebe birimimizde görev yapacak, çalışma arkadaşı aranmaktadır.