Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

PATROL AMBALAJ MATBAA ve REKLAM SANATLARI - İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER UZMANI

İş Açıklaması

1. İnsan kaynakları süreçlerini (personel işleri, organizasyonel gelişim, işe alım, ücret yönetimi, eğitim ve gelişim, performans yönetimi, kariyer yönetimi vb.) uygun şekilde yönetmek.

2. İşe yeni başlayan personel için gerekli evrakların hazırlamak ve imzalarının tamamlamak, beyaz yaka personel ve personel kartını hazırlamak, işten ayrılan personel için işten çıkış evraklarını iş kanunu ve güncel yasa gerekliliklerine göre hazırlamak, ve imzalarının alınmasını sağlamak, (Personel sicil kayıtlarını, elektronik kayıtları özlük(sicil) dosyalarında kanuni şartlara uygun şekilde tutabilecek, Personel özlük işleri, personel takibi ( ücret, SGK giriş-çıkış takibi) işlemlerini yürütülmesi, izin, rapor ve diğer takiplerin yapılması, vb.)

3. Fabrika iş disiplini, yıllık izin uygulamaları, iş kanunu ve işyeri yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesine destek olmak.

4. Resmi kurumlara ve ilgili şirket bölümlerine karşı firmanın tüm insan kaynakları, Sosyal Hizmetler, İdari İşler, Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, İş Hukuku mevzuatına uygun yapılmasını sağlayabilmek.

5. Yönetim tarafından, personeli ilgilendiren konularda alınan kararları tüm personele benimsetip şirket politikasına uygun çalışmalarını sağlamak.

6. Beyaz ve özellikle mavi yakalı personel uygulamalarını içerecek şekilde insan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, performans yönetimi konularında sistem kurma ve/veya mevcut sistemlerin uygulanması ve idari işlerin yürütülmesi konularında tecrübeli

7. Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda işe alım, oryantasyon, performans değerlendirme, özlük, motivasyon, iç iletişim ve kariyer yönetimi fonksiyonlarını yönetmek ve geliştirmek, yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bağlı bulunduğu yöneticisine raporlama yapmak. (Yönetim tarafından, personeli ilgilendiren konularda alınan kararları, tüm personele benimsetip şirket politikasına uygun çalışmasını sağlamak,)

8. İdari işler sorumluluğundaki hizmetlerinin rutin kontrollerini yapmak, sözleşme kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak.

9. Bina hizmetlerinin (elektrik, su, gaz, asansör, otomatik kapılar, jeneratör, hidrofor, yangın tüpleri, vb.) bakım ve kontrolü, aksaklık ve arızaların teknik ekibe bildirilmesi ve sürecin takibi,

10. Eğitimleri ve Sağlık muayeneleri organize etmek,

11. İSG konularında İSG uzmanı ile koordineli çalışmak, Acil Durum Ekipleri Koordinatörlüğü yapmak, Çevre ve Atık Yönetimi işlemlerini yapmak/yaptırmak, koordine, kontrol ve takip etmek,

12. Şirket araçları ile filonun takibini yapmak,

13. Belirlenmiş periyotlarda sayıma başkanlık etmek,

14. İşletmenin genel olarak temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,

15. Personel servis işleri, mesai servis ayarlamaları yapmak,

16. Yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bağlı bulunduğu yöneticisine raporlama yapılması,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun,

• Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

• Benzer bir pozisyonda en az 5 yıl görev yapmış,

• İnsan İlişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın,

• Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

• Analitik düşünme yeteneğine sahip,

• Sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,

• Sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen,

• Konusu ile ilgili kanunlar, ilgili tüzük ve yönetmeliklere hakim,

• Yönetim, liderlik, iletişim, planlama ve organizasyon, problem çözme yeteneği güçlü