Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Reta Mühendislik - Personel Ve İdari İşler Sorumlusu

İş Açıklaması

Raf sistemleri imalatı yapan firmamızda Personel ve İdari İşler Sorumlusu olarak görev alacak çalışma arkadaşı aramaktayız.

 • Şirket insan kaynakları politikaları ve yürürlükteki kanun ve tüzükler doğrultusunda, işe başlayan personel için tüm evrakları kontrol etmek, giriş işlemlerini yapmak ve yasal bildirimlerde bulunmak,
 • Personel dosyalarının yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlemek, güncel tutulması ve takip etmek,
 • Aylık puantaj hesaplarının, çalışanların tüm tahakkuk işlemlerinin, bordro programının mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncellenmesi ve gerekli yasal değişikliklerin yapılması,
 • Personelin sağlık işlemlerinin yürütülmesini, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Personelin çalışma saatleri, fazla mesaileri, her türlü izinleri, çeşitli tazminat ve ödenekleri, ücretleri, yolluk ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili esas ve usullerin saptanması, geliştirilmesi ve uygulamaların mevzuat çerçevesinde yürütülmesini ve ilgili işlemleri yapmak,
 • Personelin günlük işe giriş ve çıkış hareketlerini izlemek ve rapor etmek,
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenliği yetkilileri ile gerekli hususlarda ilişki kurulmasını sağlamak,
 • Görev alanına ilişkin konularda istatistikî bilgileri derlemek ve veri tabanı oluşturmak,
 • Birim yazışmalarının, evrak ve dokümanların hazırlanması ve düzenli tutulması iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Tüm personel ve işçilerin; İş Yeri Yönetmeliğine, İş Yasasına, İş Güvenliği ve İşçi sağlığı uygulamalarına, Şirket Yönetmeliklerine ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • Personel işe giriş ve çıkış süreçlerini kanuna uygun ve doğru şekilde gerçekleştirmek,
 • Personel puantajı ve izin (ücretli /ücretsiz), doktor raporu, doğum izni gibi işlemlerin formlarını doldurtmak, onaylatmak, sisteme girmek ve takibini yapmak,
 • İSG işlemlerinin İSG uzmanı ile birlikte tüm süreçlerinin kanuna uygun ve doğru olarak yürütülmesinde görev almak,
 • Güvenlik Görevinin hizmet alınan firma ile birlikte tüm süreçlerinin idaresinde görev almak,
 • Personel Servislerinin hizmet alınan firma ile birlikte tüm süreçlerinin idaresinde görev almak,
 • Personel Yemek hizmetinin hizmet alınan firma ve mutfakta çalışan personel ile birlikte tüm süreçlerin idaresinde görev almak,
 • İdari Satınalma (kırtasiye, mutfak ve misafir ağırlama ihtiyaçları) faaliyetlerini gerçekleştirmek,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • Personel Özlük işleri ve Bordrolama uygulamalarında üretim sektöründe en az 3 yıl deneyim sahibi, 4857 sayılı İş Kanunu, SGK Kanunu ve mevzuatlarına hakim
 • MS Office programlarını ve Canias İ.K. bilen, iyi derecede hâkim olan ve raporlama yapabilen,
 • Personel dosyalarının takibini yapabilen,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, titiz,
 • Sonuç odaklı, disiplinli ve sistematik çalışan,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek, İletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli,
 • Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği konularına hâkim,
 • B sınıfı sürücü belgesi sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek.
 • Tercihen Manisa'da ikamet eden adaylar, İzmir için Bornova'da ikamet adaylar