İlan Detay

Selkur Maden A.Ş.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Yöneticisi

Türkiye Geneli

Selkur Maden A.Ş. - Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Yöneticisi

İş Açıklaması

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İnşaat, alçı, mineral madenciliği ve ileri işlemesi konularında yarım yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren şirketler grubumuzun Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Kuşça Beldesi'nde bulunan, BRC food, ISO 9001, ISO 22000 ve Helal sertifikalı fabrikasında görev alacak, KALİTE GÜVENCE ve KALİTE YÖNETİCİSİ arıyoruz

Aradığımız özellikler:

 • Üniversite mezunu (Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Veterinerlik bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir. Bu bölümler dışındaki lisans derecelerine sahip adaylarda gıda bilimi konusunda yüksek lisans derecesi aranır.)
 • Kalite kontrol ve kalite güvence yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • BRC, GMP, ISO 9001/2015, ISO 22000 sistem kurulumu, yönetimi, denetimi konularında tecrübeli (Belirtilen sistemlerin temel eğitimlerini almış, sertifika sahibi , tercihen iç denetçi),
 • Gıda sektörü deneyimli,
 • Kaynak kullanımı ve yönetimi konusunda özenli,
 • Tercihen İngilizce bilgisi iyi,
 • ERP (tercihen Workcube) ve MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilir,
 • Analitik düşünebilen ve problem çözme yeteneği yüksek,
 • Ekip ruhuna sahip,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

olmaktır

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İŞ TANIMI

 • Üretim tesisinde yürütülen kalite kontrol ve kalite güvence faaliyetlerinin tümünü planlamak, kurmak, yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kalite Politikası ve Hedefleri’ni oluşturmaktan başlayıp, her bir ürünün bu doğrultuda üretilmesi için gerekli tüm sistem basamaklarını oluşturmak (Prosedürler, formlar, akış şemaları gibi),
 • Kalite Kontrol sisteminin performansını kontrol etmek ve iyileştirme için öneriler sunmak,
 • Kalite bilincinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için gerekli eğitimleri sağlamak,
 • Girdi, ara ve son ürün kontrol aşamalarında yapılması gereken muayene ve kontrollerin ilgili kalite planlarına göre yürütülmesini sağlamak,
 • Muayene ve kontroller sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için uygunsuzluk kaydı oluşturulmasını sağlamak,
 • Girdi, ara ve son ürün aşamasındaki ürün uygunsuzluklarını izlemek,
 • Müşterilere gönderilecek ürünlerin son kontrollerinin gerçekleşmesini, kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Tüm muayene ve kontroller için uygun kayıtlar oluşturulmasını sağlamak,
 • Giren ürünlerin depolama planına uygun muhafazasının sağlanmasına destek vermek,
 • Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliği için gerekli desteği sağlamak,
 • Dönemsel kalite hedeflerinde kendisine düşen faaliyet planlarını yapmak,
 • Görevi ile ilgili veri analiz çalışmalarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve sonuçları rapor etmek.
 • Düzenli olarak ürün numuneleri almak, incelemek, test sonuçlarını kayıt etmek ve raporlamak,
 • Muayene kayıtlarını muhafaza etmek, istenildiğinde bu kayıtları ilgili bölümlerin incelemesine sunmak.
 • Faaliyetleri sonucunda oluşturduğu kalite kayıtlarını istenildiğinde kolayca bulunabilecek şekilde kaybolmadan ve hasara uğramadan muhafaza etmek,
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleyip, gereken eğitim dokümantasyonu hazırlamak, gereken eğitimleri vermek, kayıt altına almak,
 • Yerli veya yabancı 3. kişiler tarafından düzenlenen denetimlerde şirketi, ürünü, markayı temsil etmek,
 • Yeni ürün tasarımları için gereken altyapı, ar-ge çalışmalarını yürütmek,
 • Laboratuvar testleri yapmak, yapılan testleri kontrol etmek, yapılacak testleri belirlemek, gerekecek ekipmanı belirlemek,
 • Gerektiği durumlarda alt kadro yetiştirmek, eğitimlerini vermek.