İlan Detay

Sigma Mühendislik - Kalite Kontrol Sorumlusu Uzmanı Şefi

İş Açıklaması

 1. SİGMA’ da dokümante edilmiş olan kalite kontrol prosesleri, kalite kontrol planı ve kalite kriterleri kapsamında sorumlu olduğu birim / fonksiyondaki proje çıkış kalite kontrol işlemlerini yürütmek, sonuçlarını kayıt altına almak ve Kalite Müdürü / Kalite Yönetim Temsilcisine raporlamak.
 2. Bu pozisyon SİGMA’ da proje üretimi ve yönetimi sürecinde görev alan Tasarım Direktörlüğüne bağlı çalışanlara vekaleten verilen ve asli görevleri uhdesinde kalmak kaydıyla yürütülecek bir fonksiyon olarak da icra edilebilir.
 3. Belirtilen özelliklere sahip olmayan adayların başvurusu dikkate alınmayacaktır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 1. Bağlı ve sorumlu olduğu birim / fonksiyonda üretilen projelerin ve / veya imalatların; belirlenmiş olan ara kalite kontrol prosesleri ve çıkış kalite kontrol prosesleri ile kalite planı ve kalite kriterleri kapsamında kontrol edilmesini sağlamak.
 2. Proje üretimi aşamasında üretilen projelerin çizim aşamasında müşteri ve bağlı yönetici tarafından belirlenmiş olan standart ve şartlara uygun ve doğru üretilmesi için gerekli kontrol süreçlerini yürütmek.
 3. Saha / şantiye üretimleri aşamasında üretilen işlerin yasal gereklilikler, standartlar ve ilgili teknik şartnameler ile müşteri ve bağlı yönetici tarafından belirlenmiş olan standart ve şartlara uygun ve doğru üretilmesi için gerekli kontrol süreçlerini yürütmek.
 4. Başlangıçta müşteri ve birim yöneticisi tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olarak hazırlanmamış olan projelere / üretimlere red vererek birim yöneticisi, kalite yönetim temsilcisi ve / veya ilgili diğer yöneticilere bilgi vermek.
 5. Çıkış kalite kontrol sürecinde; çıkış onayı verilmeyen proje / üretimlerle ilgili olarak proje yöneticisi ve ilgili diğer personele projenin neden red edildiğine dair rapor vermek.
 6. Tamamlanan projelerin / üretimlerin son kontrolünü yapmak ve hatasız üretilen projelerin / üretimlerin çıkışını onaylamak.
 7. Red edilen projeler / üretimler ile ilgili olarak uygunsuzluk kaydı oluşturmak ve düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
 8. Red edilen proje / üretimlerle ilgili olarak Düzeltici Faaliyet Talebi açmak ve uygunsuzlukların giderilmesi sürecini takip ederek Kalite Müdürü / Kalite Yönetim Temsilcisine raporlamak.
 9. Görev verilmesi halinde iç denetimlerde iç denetçi olarak rol almak ve kalite yönetim temsilcisi tarafından planlanan iç denetim sürecinde görevlendirildiği birimlerde iç denetim yapmak.
 10. Kalite Müdürü / Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından kalite yönetim sürecinde verilen / verilecek görevleri yerine getirmek.
 11. ISO 9001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına hakim.