İlan Detay

Silvan Sanayi - Finans Yöneticisi

İş Açıklaması

Dilovası Tesislerimizde bulunan Şirket Merkezimizdeki Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, aşağıda belirtilen görevleri üstlenebilecek Finans Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

Beklenen görevler;

 • Banka ve diğer finans kurumları ile ilişkileri geliştirmek,
 • Şirketin mali sonuçlarını banka ve finans kurumları ile paylaşarak finansal analiz sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Kasa ve banka bakiyelerinin günlük mutabakatını yapmak,
 • Şirketin tediye ve tahsil işlemlerinin mevzuat, yönetmelik ve usullere uygun olarak yürütülmesini temin etmek, bunun için gerekli önlemleri almak,
 • Personel avans işlemlerinin Mali İşler Direktörün’den gerekli onayların alınarak gerçekleştirilmesi, kapanması ve raporlanmasına Genel Muhasebe Şefi ile birlikte nezaret etmek,
 • Cari hesap sisteminin devamlı taranması suretiyle şirket hak ve alacaklarının tasfiyesini sağlamak, alacak kalıntısı kalmamasına özen göstermek,
 • Nakit akışını hazırlamak, takip etmek, şirket taahhütleri ve ödemeler açısından bulundurulması gereken fonları temin etmek,
 • Satın Alma Bölümü’nün hazırladığı sipariş formlarının ve ödeme planlarının nakit akışına uygunluğunu kontrol edip izlemek,
 • Planlanan tahsilat ve ödemelerin nakit akış bütçesine uygun ilerlemesini sağlamak, sonuçlarını takip etmek ve raporlamak.
 • Bankalar nezdinde gönderilen talimatların uygunluklarını kontrol etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek,
 • Finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuata uygun olarak zamanında, tam ve doğru olarak tutmak/tutulmasını sağlamak,
 • Nakit ve gayri nakit kredilerin (çek karnesi, şirket kredi kartı teminat mektubu, akreditif, harici garanti vb) tahsisi, faiz komisyon ödemeleri, vade uzatımları ve kapamalarını gerçekleştirmek ve takip etmek,
 • Banka ve finans kurumlarına verilen teminatlarla ilgili (menkul kıymet, temlik, çek, senet, teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği ve kefalet vb) işlemleri gerçekleştirmek ve takip etmek,
 • İhracat taahhütlü kredilerin taahhütlerinin kapatılması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve takip etmek,
 • Banka ve finans kurumları tarafından teklif edilen fiyatlamalarda (faiz, komisyon ve ücretler) piyasa rekabet şartlarına uygun indirimlerin alınmasını sağlamak,
 • Dönem sonu (dönem kapanışı) çalışmalarını yapmak,
 • Aylık olarak müşteri ve satıcı firmalar ile banka cari hesapları mutabakatlarının yazılı olarak yapılmasını sağlamak,
 • Yıllık üretim giderlerine ait bütçelerin hazırlanması sürecinde etkin bir şekilde görev almak, bütçe-fiili sonuçlarını karşılaştırarak düzeltici tedbirleri almak,
 • Finansal riskleri tespit ederek gerekli önemleri almak,
 • Şirket varlıklarına ait oluşabilecek tüm riskleri teminat altına alan sigorta ve mali yükümlülükleri yapılmasını sağlamak, kontrol ve takip etmek.
 • Bağımsız Denetim raporlarının hazırlanması sürecinde yasal belgeleri, banka ve finans kuruluşları ile mutabakat mektuplarını temin edilmesini sağlamak ve kontrol etmek.
 • Şirket işlerinin şirket çıkarlarına ve hukuki prosedüre uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla şirket Hukuk Müşaviri ile işbirliği yapmak.
 • Finans ile ilgili yönetmelik, sirküler gibi dökümanların esaslarını tespit etmek, hazırlamak, uygulamasını temin etmek
 • Görev alanına giren konularda istatistikî bilgiler toplamak, değerlemek, yorumlamak ve olası sonuçlarıyla ilgili Mali İşler Direktörü’ne bilgi vermek.
 • Finans personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak.
 • Finans sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına başlamak sonuçlandırmak. Finans’da kullanılacak her türlü makine, cihaz, aparat ve personel planlamalarını yapmak.
 • Üst yönetime gerekli raporlamaları yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İstanbul Anadolu Yakası (Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla) veya Kocaeli'de (Derince, Dilovası, Gebze,Darıca,Çayırova) ikamet eden,
 • 35-45 yaş aralığında,
 • Üniversite Mezunu (iktisat, işletme, maliye vb.)
 • Yabancı Müşterilerle çok iyi yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
 • Üretim işletmesi finans ve muhasebe uygulamalarında en az 8 yıl deneyimli,
 • Yönetim ve planlama becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına önem veren ve iş odaklı,
 • ERP programlarına hâkim (tercihen IFS deneyimi olan),
 • MS Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilen,