Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Silvan Sanayi - Genel Muhasebe Yöneticisi

İş Açıklaması

DilovasıTesislerimizde bulunan Şirket Merkezimizdeki Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, aşağıda belirtilen görevleri üstlenebilecek Genel Muhasebe Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

Beklenen Görevler;

 • Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuata uygun olarak zamanında, tam ve doğru olarak tutmak/tutulmasını sağlamak,
 • Muhasebe ve diğer bölümler ile koordineli olarak belge ve resmi evrakları akışını temin etmek. Muhasebe sürecinin belirlenmesi ve takibi ile takvimini belirlemek için ilgili bölümlerle iş birliği yapmak,
 • Vergi beyannamelerinin zamanında, doğru ve mevzuata uygun bir biçimde düzenlenmesini sağlamak,
 • SGK e-bildirgelerini düzenlemek,
 • İhracat ve ihraç kayıtlı satışlara ait KDV iadelerin takibi ve gerekli mahsupları yapmak,
 • Dönem sonu (dönem kapanışı) çalışmalarını yapmak,
 • Tüm çalışanların bordrolama sürecini yönetmek ve güncellemek, muhasebeleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek, İK Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
 • Vergi ve mali mevzuatın şirkete yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.
 • Bilanço, gelir tablosu ve ek mali tablolar dâhil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen mali raporları oluşturmak, finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,
 • Yıllık üretim giderlerine ait bütçelerin hazırlanması sürecinde etkin bir şekilde görev almak, bütçe-fiili sonuçlarını karşılaştınlarak düzeltici tedbirleri almak,
 • Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi kurumlar evrak akışlarını kontrol etmek ve aksaklıkların giderilmesi hususunda yazışmalar yapmak,
 • Genel muhasebe süreçlerini yasal mevzuata uygun olarak düzenli ve eksiksiz yürütmek,
 • Genel Kurul İşlemleri, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Ticari Defterler ile ilgili işlemleri etkin bir şekilde yürütmek,
 • Bağımsız Denetim raporlarının hazırlanması sürecinde Bağımsız Denetim Şirketi ve diğer mali birimler ile koordineli olarak çalışmak,
 • Şirket işlerinin şirket çıkarlarına ve hukuki prosedüre uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla şirket Hukuk Müşaviri ile işbirliği yapmak.
 • Muhasebe le ilgili yönetmelik, sirküler gibi dökümanların esaslarını tespit etmek, hazırlamak, uygulamasını temin etmek,
 • Görev alanına giren konularda istatistikî bilgiler toplamak, değerlemek, yorumlamak ve olası sonuçlarıyla ilgili Mali İşler Direktörü’ne bilgi vermek,
 • Muhasebe personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak,
 • Muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına başlamak sonuçlandırmak. Muhasebe’de kullanılacak her türlü makine, cihaz, aparat ve personel planlamalarını yapmak.
 • Üst yönetime gerekli raporlamaları yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İstanbul Anadolu Yakası (Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla) veya Kocaeli'de (Derince, Dilovası, Gebze,Darıca,Çayırova) ikamet eden,
 • 35-45 yaş aralığında,
 • SMMM Belgesi sahibi,
 • Özellikle üretim işletmesi muhasebe uygulamalarında olmak üzere; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,Yönetim Muhasebesi, bütçe ve raporlama süreçlerinde en az 8 yıl deneyimli
 • Yönetim ve planlama becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına önem veren ve iş odaklı,
 • ERP programlarına hâkim (tercihen IFS deneyimi olan),
 • MS Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • Yürürlükteki Vergi, SGK, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mali mevzuata hakim,
 • Tercihen UFRS (TFRS) uygulamalarına hakim,
 • Beyannamelerin (KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi vb.) hazırlanması konusunda tecrübeli,
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak temel ve ek mali tabloların hazırlanması konusunda tecrübeli,