Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Silvan Sanayi - Maliyet Muhasebesi Yöneticisi

İş Açıklaması

Dilovası Tesislerimizde bulunan Şirket Merkezimizdeki Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, aşağıda belirtilen görevleri üstlenebilecek Maliyet Muhasebesi Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

Beklenen görevler;

 • Muhasebe programı üzerindeki maliyetler ile ilgili süreçlerin muhasebe işlemlerini yapmak ve kontrol etmek,
 • Genel muhasebe, üretim birimleri ve diğer bölümler ile koordineli olarak maliyet muhasebesi sürecini ve takvimini belirlemek belirlemek için iş birliği yapmak,
 • Gider yerleri (sorumluluk merkezleri) oluşturularak maliyetlerle ilgili yetki ve sorumlulukları belirlemek,
 • Ürün maliyetlerini hesaplanmak, ürün maliyet analizleri yapmak ve fiyatlandırma çalışmalarına veri hazırlamak,
 • Satın alınan hammadde, malzeme, üretilen yarı mamül, mamül, ticari mal gibi tüm stok işlemlerinin maliyetleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak, dönem sonu kayıtlarını tutmak ve maliyetlendirme ile ilgili fiili stok sayımları dahil (dönem kapanışı) çalışmalarını yapmak,
 • Üretim maliyeti, üretim gider analizi, SMM tablolarını ve maliyetler ile ilgili yönetim raporlarını hazırlamak, analiz etmek,
 • Yıllık üretim giderlerine ait bütçelerin hazırlanması sürecinde etkin bir şekilde görev almak, bütçe-fiili sonuçlarını karşılaştınlarak düzeltici tedbirleri almak,
 • Bu görevleri yerine getirirken üretim maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmalar yaparak tesisinin verimlilik ve karlılık potansiyelinin en üst seviyede tutulmasına katkıda bulunmak,
 • Başarının ölçülmesinde kullanılmak üzere maliyet standartlarını belirlemek, güncel tutulmasını sağlanmak, maliyet raporlama sistemi kurmak ve etkin bir şekilde çalıştırmak,
 • Maliyetlerle ilgili planlama, takip, kontrol ve süreç iyileştirme projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Bağımsız Denetim raporlarının hazırlanması sürecinde Genel Muhasebe Yöneticisi ile koordineli olarak çalışmak,
 • Şirket işlerinin şirket çıkarlarına ve hukuki prosedüre uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla şirket Hukuk Müşaviri ile işbirliği yapmak.
 • Maliyet Muhasebesi uygulamaları ile ilgili üretim birimleri ve ERP danışmanlarıyla iş birliğinde bulunarak bilgi sisteminin gelişimine destek vermek,
 • Muhasebe le ilgili yönetmelik, sirküler gibi dökümanların esaslarını tespit etmek, hazırlamak, uygulamasını temin etmek,
 • Görev alanına giren konularda istatistikî bilgiler toplamak, değerlemek, yorumlamak ve olası sonuçlarıyla ilgili Mali İşler Direktörü’ne bilgi vermek,
 • Muhasebe personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak,
 • Muhasebe’de kullanılacak her türlü makine, cihaz, aparat ve personel planlamalarını yapmak,
 • Üst yönetime gerekli raporlamaları yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İstanbul Anadolu Yakası (Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla) veya Kocaeli'de (Derince, Dilovası, Gebze,Darıca,Çayırova) ikamet eden,
 • 35-45 yaş aralığında,
 • SMMM Belgesi sahibi,
 • Belirtilen görevlerde en az 8 yıl deneyimli
 • Özellikle üretim işletmesi muhasebe uygulamalarında olmak üzere; genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, bütçe ve raporlama süreçlerinde deneyimli en az 8 yıl deneyimli,
 • Yönetim ve planlama becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına önem veren ve iş odaklı,
 • ERP programlarına hâkim (tercihen IFS deneyimi olan),
 • MS Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • Yürürlükteki Vergi, SGK, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mali mevzuata hakim,
 • Tercihen UFRS (TFRS) uygulamalarına hakim,
 • Maliyetlerle ilgili planlama, takip ve kontrol sorumluluğu alabilecek,
 • Ürün,malzeme ve üretim maliyet sistemleri ile ilgili
 • bilgisi olan,
 • E-Fatura, E-İhracat Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter süreçlerinde tecrübeli,