İlan Detay

Sinkotech Mikro Endüstriyel - Bütçe Ve Raporlama Uzmanı

İş Açıklaması

Şirketin hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak; bütçe, raporlama ve finansal/risk analizi konularında; ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyet süreçlerinin takibi, analiz ve raporlamaların zamanında, doğru ve eksiksiz hazırlanması için, "Bütçe ve Raporlama Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

 • Şirket üst yönetiminin kararlarına destek olmak amacıyla üretilen yönetsel raporları; ( karlılık, maliyet, finansal gelişim ve kaynak kullanımı gibi yönetsel muhasebe çalışmalarının ) periyodik zamanlarda ve istenen içerikte hazırlayarak sunmak,
 • Şirket bütçesinin oluşturulması için gerekli tabloların hazırlıklarını yaparak, bütçe takvimi doğrultusunda gelecek bilgilerin takibini yapmak, ilgili kişilere destek vermek, şirket bütçesinin oluşturulmasını sağlamak,
 • Bütçe değerlerini, bir önceki yılın/geçmiş yılların gerçekleşen rakamları (artış-azalış ve gelişmeler)- fiili durum analizleri ile kıyaslayarak kontrol etmek, sunum formatlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Üst yönetimin olası revize taleplerini yaparak, bütçe şablonlarını oluşturmak, gerektiğinde değişiklikleri revize etmek,
 • Şirket finansal politika ve parametrelerini göz önünde bulundurularak, gerekli ( Gelir Tablosu, Nakit Akış, Kaynak Kullanım Tabloları) tabloları yenilemek,
 • Günlük ciro raporları ile ilgili ayın bütçe rakamları göz önüne alınarak karşılaştırma yapmak,
 • Fiili Ürün Bazlı Karlılık Raporlarını, aylık ve 3 aylık dönemlerde şirket GM ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Gerçekleşen, hedeflenen ve/veya tahmini bütçe/hedef değerlerini sapma noktalarını araştırarak analiz etmek,
 • Aylık Faaliyet Raporunu, Muhasebe birimi ile koordineli olarak hazırlayarak sunmak,
 • Aylık Satış Miktar Analizlerini, müşteri ve ürün detayında hazırlayarak dönemsel olarak sunmak,
 • Satış ve Pazarlama çalışanlarının hedefleri doğrultusunda sayısal performans değerlendirmelerini izlemek, sonuçları istenen sıklıkta raporlamak.
 • Çeşitli haftalık ve aylık raporların oluşturulması için ilgili bölümlerle iletişim kurarak, veri güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak, gerekli tabloları ve veri analizlerini yapmak,
 • Bölüm yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı destekleyici, bilgilendirici ve/veya yönlendirici raporları istenildiğinde hazırlamak ve sunmak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya Endüstri Mühendislikleri bölümlerinden mezun,
 • Bütçe, Genel Muhasebe, (Maliyet Muhasebesi), Finansman ve Raporlama konularında en az 5-7 yıl deneyimli,
 • Finansal ve mali tabloların hazırlanması, sunulması konusunda yetkin,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) hakim,
 • Analitik düşünme ve karar verme becerisine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek,
 • Planlama ve koordinasyon becerisi yüksek,
 • Ekip çalışması yapabilen ve yönlendirme becerisine sahip,
 • İyi düzeyde İngilizce bilen ve kullanabilen,
 • MS Office ve Kurumsal ERP programlarını etkin kullanabilen,
 • B sınıfı ehliyet sahibi, aktif olarak araç kullanabilen,
 • Yurt içi ve dışı seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,