İlan Detay
ilan görsel

SÜRAT KARGO - Aktarma Araç Takip Sorumlusu Gaziantep

İş Açıklaması

.Aktarmaya gelen Ş.A.N. ve Ring araçlarının karşılamak.
.Aktarmaya gelen Hat araçlarının karşılamak.
.Aktarmadan diğer aktarmalara gidecek hat araçlarının göndermek.
.Aktarma merkezine gelen ve çıkan Ş.A.N., Ring ve hat araçlarının mühür kontrollerini yapmak.
.Aktarmadan giden Ş.A.N. ve Ring araçlarını serendipte araç yüklemeye almak ve Ş.A.N. lara göndermek.
.Aktarmanın gün sonu araç raporunun hazırlatılıp diğer aktarma merkezlerine ve Ulaştırma birimine göndermek.
.Aktarmaya bağlı araçların günlük km ve hak ediş raporlarını hazırlamak.
.Aktarmaya bağlı araçların Yakıt Kartı Limitlerini takip etmek. Limit sıkıntısı yaşayan araçların limit taleplerini merkez Ulaştırma biriminden talep etmek.
.Aktarmaya bağlı acentelerin mobil günlerinin takibi ve faturalaştırma işlemlerini yapmak. .Aktarmada Yatan Kargoların takip raporlarını hazırlamak.
.Gelen kargo yoğunluğunu sistem üzerinden kontrol ederek ekstra ring ihtiyacı olabilecek şube ve acenteleri tespit etmek ve ona göre araç teminini sağlamak.
.Araçların istiap hadlerini aşmaması için sürekli tonaj kontrollü araç yüklemesi yapmak. .Şube, Acente, ara hat ve hat araçlarının belirlenmiş standartlarda olmasını ve evrak eksiği olmamasını takip etmek.
.Aktarmaya gelen hat araçlarından kargoların aktarmaya indirilmesi işlemlerini kontrol etmek.
.Aktarmaya gelen hat araçlarından kargoların Ş.A.N. araçlarına verilmesi işlemlerini kontrol etmek.
.Aktarmaya gelen hat araçlarından kargoların Ring araçlarına verilmesi işlemlerini kontrol etmek.
.Aktarmaya bağlı Ş.A.N. araçlarındaki kargoların Hat Araçlarına yüklenmesi işlemlerini kontrol etmek.
.Merkez Ulaştırma birimi tarafından planlaması yapılan hat araçlarının operasyonunu yürütmek.
.Aktarmanın kamera kayıt sisteminden operasyon saatlerini ve diğer saatlerde kontrolünü yapmak ve yapılmasını sağlamak.
.Hat araçlarını uğrayacağı ara aktarmalara göre, istif kurallarına uygun yüklenmesini sağlamak.
.Amirinin verdiği diğer görevler ile dış (yasal) ve iç mevzuat ve sektör teamülleri gereği yerine getirmesi gereken görevleri yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

.Terfi Prosedüründe belirlenen eğitim ve deneyim şartlarını taşımak,
.MS Ofis programlarını kullanabilmek,
.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği olmamak,
.Sürücü belgesine (en az B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
.Seyahate engeli olmamak.