İlan Detay

Tanrıver Mümesillik - İnsan Kaynakları Uzmanı

İş Açıklaması

SGK ve İŞKUR ile süreçleri takip etmek, ilgili kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
İşe alım ve fesih konularında son görüşmeleri gerçekleştirerek karara bağlamak,
Personelin özlük haklarının oluşturulması işe kabul sürecinde bu hakların personele bildirilmesi ve personel özlük dosyalarının 4857 sayılı iş gereğince denetlemelere hazır tutularak sürekliliğin sağlanması.
Şirket organizasyonunca personel ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda firma üst yönetim ve departman müdürleri ile birlikte hareket ederek yönetimin direktifi doğrultusunda görev dağılımı. İşe alma işten el çektirme ve işten çıkarma işlemlerinin sağlanması
4857 sayılı iş kanunu ve iş güvence hükümlerine göre yapılanmanın ve sürekliliğin sağlanması. İş mevzuatı ve iş güvencesi hükümlerine göre çalışma ortamlarının personel işleyişinin gözlenmesi ve kanuna uygun hale getirilmesi.
Denetim ve bilgi sistemleri için yasal yükümlülüklerin ve işçilik kayıtlarının hazır tutulması için alınması gereken tedbirler ile ilgili raporlama sisteminin kurulması.
Sorumluluğu altındaki ekiplerin performans ve verimliliğinden sorumlu olmak, düzenli olarak ölçmek, raporlamak ve artırmak.
Puantaj yapmak, Bordro hazırlamak
Personelin şirket kurallarına ( kılık, kıyafet, mesai giriş ve çıkış saatleri ) uyumunu sağlamak ve denetlemek

İdari işler olarak beklentimiz;

Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi bina hizmetlerinin kontrolünü sağlamak ve oluşabilecek sorunların çözümü için destek vermek,
Kırtasiye, temizlik ve sarf malzemesi, küçük demirbaşlar ile diğer malzemelerin tedariğini yaptırmak, stoklarını takip ettirmek,
İdari işlerle ilgili maliyetleri kontrol etmek ve maliyet azaltıcı çalışmalar yapmak,
Bina bakım ve onarım faaliyetlerinin, şirketin prosedür ve yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
Teknik cihazların koruyucu bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini takip etmek,
Teminat vb.değerli evrakları almak, kontrol ederek sürekli işlenmesini sağlamak,
İdari işler departmanına şirketler tarafından iletilen ihtiyaç taleplerini kontrol etmek ,şirket politikasına uygun olanları onaylamak,. yetkisini aşan harcamalar için muhasebe finans koordinatöründen onay almak.


İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul-Beylikdüzü çevresine yakın ikamet ediyor olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Alanında en az 8 yıllık deneyimli olmak.
Yeterli düzeyde mevzuat ve iş hukuku bilgisine sahip olmak.
MS Office programlarına hakim olmak.
İletişim becerileri kuvvetli olmak, yönetsel becerilere sahip olmak.
İngilizce dilini yeterli düzeyde biliyor olmak