Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Teknopalas - Muhasebe Uzmanı

İş Açıklaması

​Teknopalas , RFID temelli otomasyon projelerinde 10 yıllık bilgi ve deneyimi ile kendi alanında ilkleri başarmış, sektörünün öncülerinden olan bir AR-GE firmasıdır. Bünyesinde bulunduğu Oylum şirketler gurubunun 30 yıllık köklü geçmişi ile müşterileri ve çalışanları için güvenli firma imajını korumuştur. Teknopalas RFID‘nin tasarımını ve geliştirmesini yaptığı faaliyet alanları arasında akıllı endüstriyel kantar otomasyonu, RFID temelli üretim bandı takip otomasyonu, depo ve stok takip otomasyonu, araç tanıma ve kontrol otomasyonu, fabrika ve plazalar için akıllı bina otomasyonu, personel ve materyal takip otomasyonu ve lokasyon belirleme sistemleri bulunmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında, gerek kamu gerek özel sektörde kapsamlı otomasyon projelerine imza atan firmamız için aşağıda nitelikleri belirtilmiş Muhasebe Müdürü arayışımız bulunmaktadır.

 • Şirketin tüm mali işler ve muhasebe işlemleri operasyonunun yönetilmesi,
 • Şirketin finansal rapor ve bütçesinin hazırlanması, kontrol edilmesi, takibi ve olumsuz yöndeki sapmaların önlenmesi için olası önerilerin hazırlanması,
 • Tüm muhasebe, vergi ve diğer ilgili yasal zorunlulukların sorumluluklarını alarak icra edilmesi,
 • İthalat, vergi, SGK, maaş, kira ve diğer operasyonlarla ilgili ödemelerin hazırlanması ve ödemelerin takibi,
 • Tüm yurt içi ve yurtdışı alış faturalarının kontrolü, muhasebeleştirilmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı cari hesapların mutabakatının sağlanması,
 • Vergi Beyannamelerinin hazırlanması, KDV iade raporlarının hazırlanması,
 • Şirket muhasebe kayıtlarının doğru ve usulüne uygun tutulması,
 • Yönetim muhasebesi raporlamalarının yapılması,
 • Şirket aktiflerinin korunması ve etkin kullanımı için kontrol sistemlerinin kurulmasını ve uygulanması.

Çalışma arkadaşımız, otomasyon ve kontrol sistemleri birimimizin İstanbul-Sancaktepe merkez binasında görevlendirilecektir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tekdüzen hesap planına ve VUK temel güncel hükümlerine hakim,
 • Banka-Çek-Stok-Cari ve Dövizli cari hesaplarının takibi, kontrolünü ve raporlanmasını yapabilecek,
 • Vergi, SGK ve Beyanname sürecine (Kdv, muhtasar, damga, kurumlar vergisi, geçici vergi vb.) hakim olan,
 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanıp ilgili kurumlara gönderilmesini koordine edebilecek,
 • Kdv- Muhtasar- G.vergi-Kurumlar Vergisi hazırlayabilecek ve ilgili kuruma gönderebilecek,
 • Türk muhasebe ve vergi mevzuatı hükümlerine hâkim, kendini yenileyen,
 • Güncel SGK ve İş kanunlarına hakim,
 • Mali Raporlama, tablolama beceri ve deneyimine sahip,
 • Personel İşlemlerini takip edebilecek güncel bilgiye sahip,
 • Finans Yönetimi ve Planlaması konusunda yetkin,
 • Teşviklerle ilgili bilgi sahibi,
 • Mikro, MS Office uygulamalarına hakim,
 • Sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, muhakeme yeteneğine sahip,
 • Anadolu yakasında ikamet edebilen.