İlan Detay

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Mali İşler Uzmanı

İş Açıklaması

Banka hareketlerinin günlük olarak internet bankacılığından takibini yapmak ve elektronik ortamda arşivlenmesini sağlamak, günlük nakit akış tablosuna işlenmesini gerçekleştirmek,

Vadeli mevduatların takibini yapmak, bankalardan oran alıp sonuçlandırmak,

Bankalar arası işlemleri (havale, virman, repo, eft, fon bağlanması, bono, tahvil, kira gelirleri vb) takip etmek,

Günlük ödeme talimatlarını (maaş, avans, satıcı ödemeleri, SSK, muhtasar, kira, virman hareketleri, repo) hazırlamak, imzalarının alınıp bankaya fakslanmasını sağlamak, işlemin yapılmasının bankadan kontrolünü yapmak,

Online dükkandan satılan ürünlerin takibini yapmak, faturalarını kesmek, Online bağış sisteminden yapılan bağışların makbuzlarını kesip sisteme işlemek,

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenciler için her ay ailelere ve sponsorlara fatura kesmek ve sisteme girip virmanlarını yapmak, ayrıca bu öğrenciler için her ayın başında Milli Eğitime verilmek üzere faturaların kesilip Excell listesini hazırlamak,

Okula yeni başlayacak öğrencilerin banka işlemlerinin başlatılması ve tüm öğrencilere ait her türlü (Aile veya Sponsor) ödemeleri takip etmek,

Bağışçı ve Sponsor ödemelerini takip ederek muhasebe sistemine girilmesi ve güncel olarak Excel tablolarına bilgileri kayıt etmek.

Eğitime başlamak için arayan ailelere ödeme prosedürleri ile ilgili bilgileri aktarmak,

Bağış makbuzlarının kesilmesi ve kesilen makbuzların kurum ya da kişilere ulaştırılmasını sağlamak,

Vakıf Stantlarında ve etkinliklerde satılan ürünlerin faturalarını sisteme girmek,

Vakfa ait kredi kartından yapılan ödemeleri takip etmek ve sisteme tahakkukunu yapmak,

Banka işlemlerinin ve dekontlarının (havale, EFT) muhasebe kayıtlarını yapmak,

Ayni bağış olarak gelen ürünlerin makbuzunu kesmek ve satılan ürünlerin İktisadi İşletmede muhasebe kayıtlarını yapmak,

Banka işlemlerinin ve dekontlarının (havale, EFT, repo alış/satış, faiz, fon alış/satış, cari, kur değerlemeleri) muhasebe kayıtlarını yapmak,

3 ayda bir satın alma yaptığımız firmalarla cari hesap mutabakatı yapmak,Kredi kartı ile yapılan bağışları takip etmek, banka hareketleri ile mutabakatını sağlamak,

Satın alma faturalarını masraf formları ile kontrol edip, sisteme işlemek,

Büyük etkinlik (kermes, maraton vb…) dönemlerinde gelen bağışların her gün düzenli olarak belli saat diliminde bildirilmesi raporlamak,

Mali işler direktörü tarafından verilen işlerin yapılması ve Vakıf projelerine destek vermekten sorumludur.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin İşletme / İktisat / Ekonomi / Ekonomi ve Finans / Maliye / Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden mezun,

Takım çalışmasına yatkın, yenilikçi ve gelişime açık,

İnisiyatif kullanabilen, iletişim becerileri yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü,

Esnek çalışma saatlerine uyumlu.

Office programlarını ileri derecede kullanabilen