İlan Detay

Yemekçim Gıda A.Ş - Finans Elamanı

İş Açıklaması

 • Şirketin mali hedef ve politikaları doğrultusunda etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında Finans Müdürü’ne destek olmak.
 • Onaylanmış faaliyet plan ve programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman ihtiyacını tespit etmek; nakit akış planlarını kontrol etmek; olası nakit darboğazlarını önceden belirlemek ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak.
 • Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek ve gerekli önlemleri alınmasını sağlamak.
 • Periyodik ödeme listelerini kontrol etmek ve onaylanan listeleri uygulamaya koymak.
 • Şirketin uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı planlarını hazırlayarak Finans Müdürü’ nün onayına sunmak, kullanılan kredilerin takibini yapmak.
 • Finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek ve uygun kaynaklar araştırarak Finans Müdürü'ne öneriler sunmak.
 • Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının verimli çalışmasını takip etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İktisat, İşletme, Ekonomi, Maliye vb.) mezun,
 • Üretim yapan şirketlerde finans alanında en az 3 yıl ve orta kademe yönetici pozisyonunda en az 2 yıl görev almış,
 • Finansman, cari işlemler, nakit akışı, risk yönetimi ve finansal analiz konularında tecrübeli,
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden,