Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

Dernek ve Vakıf  

www.csavakfi.org.tr

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı hakkında:

Faaliyetleri

• Başarılı ve maddi imkânları sınırlı üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi,

• Çocuklarımız ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve araştırma yapmalarını sağlamak için oluşturulan kütüphanenin kullanılmasını özendirici faaliyetler yapılması,

• Toplumun pek çok kesimini eğitici ve aydınlatıcı konferanslar, söyleşiler ve toplantılar düzenlenmesi,

• Milli Eğitim Müdürlükleri, okul aile birlikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, konularında uzman kişilerin katkılarıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Denizli’nin sosyal ve kültürel yaşamını, geçmişten günümüze yaşanılan tarih, kültür ve sanat olaylarını yeni nesillere aktarmak ve Denizli belleğine sahip çıkıp, yaşatmak amacıyla; vakfımız sponsorluğunda, "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENİZLİ” adlı, 4 ayda bir yayınlanan yerel kültür ve tarih dergisi çıkartılması,

• Pamukkale Üniversitesi ile sürekli işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirilmesi,

• Güzel sanatların her alanında projeler geliştirilmesi ve projelerin desteklenmesi,

• Meslek liselerine dikkat çekmek amacıyla "Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye” projesinin uygulanması. Bu proje kapsamında öğrencilere burs vermenin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleriyle destek olunması ve grup şirketlerimizde staj olanağı tanınması,

• "Gönüllü Gelişim Programı” ile vakfımıza destek olan gönüllülere kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmesi,

• Kültür-sanat alanında ve mesleki liselerine yönelik AB projeleri geliştirilmesi ve uygulanması.

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı İş İlanları

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!