Gizlilik ve Kullanım

1-) İşbu bireysel kullanım sözleşmesi, www.secretcv.com adresinde yer alan, Secretcv.com’a ait İnsan Kaynakları Portalı’nın (bundan sonra “Portal”) kullanım şartları ile Secretcv.com ile Bireysel Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2-) Bireysel Kullanıcı, Secretcv.com’u herhangi bir bedel ödemeksizin, bireysel olarak kullanan gerçek kişileri ifade eder.

3-) Secretcv.com, Bireysel Kullanıcılara Portal üzerinde ücretsiz olarak özgeçmiş hazırlama, Portal üzerinde bulunan ilanlara hazırladıkları özgeçmiş ve/veya sisteme girdikleri diğer bilgilerle birlikte başvurma, kendileriyle ilgili olan iş ilanlarından haberdar edilme ve Secretcv.com tarafından duyurulan diğer olanaklardan yararlanma hakkı vermektedir.

4-) Bireysel Kullanıcılar, Portal’a girdikleri bilgilerin tamamının doğru, güncel ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bireysel Kullanıcılar tarafından Portal’a girilen bilgilerin eksik, hatalı veya başkaca bir üçüncü kişiye ait olması nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk bilgileri Portal’a giren Bireysel Kullanıcılara aittir.

5-) Bireysel Kullanıcılar, Portal’ın kullanımında Türk hukukuna, sair mevzuatına ve genel ahlak kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler.

6-) Secretcv.com aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin bulunması halinde Bireysel Kullanıcı’ya ait üyeliği önceden haber vermeksizin kullanıma kapatabilir:

 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’a girdiği bilgilerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde,
 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’a girdiği bilgilerin doğru ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde,
 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’a Türk hukukuna ya da genel ahlaka aykırı bilgi veya ifadeler girdiğinin tespiti halinde,
 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’a özgeçmiş dışı bilgileri; özel veya genel duyuruları, reklam amaçlı bilgileri veya üyelik satış taleplerini girmesi durumunda,
 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’da yer alan bilgileri işbu sözleşmeye konu kullanım amacının dışında kullandığının ya da kullanmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde,
 • Bireysel Kullanıcı’ların Portal’a girmek için kullandıkları e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığının tespit edilmesi durumunda,
 • Bireysel Kullanıcı’nın Portal’ın genel güvenliğini ve diğer kullanıcıların bilgilerinin gizliliğini tehdit edecek eylemlerde bulunduğunun ya da buna teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi durumunda,

7-) Secretcv.com, Portal’da bulunan Bireysel Kullanıcıların ya da ilan veren üyelerin bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez ya da bunların doğruluğunu denetlemekle görevli değildir. Ancak Secretcv.com, Portal üzerinde bulunan bilgilerin işbu sözleşmenin 4’ncü ve 5’nci maddelerinde bulunan şartlara uygun olmadığını tespit etmesi halinde ilgili bilgiyi silebilir, düzeltebilir ya da 6’ncı maddede sayılan haklarını kullanabilir. Portal üzerinde bulunan bilgilerin sorumluluğu münhasıran bilgiyi sisteme kaydeden kişi ya da kurumlara aittir.

8-) Secretcv.com, Bireysel Kullanıcılara ait kişisel verileri Anayasa’ya, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na, sair mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun verdiği kararlara ve Secretcv.com Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak işleyebilir.

9-) Bireysel Kullanıcı, Portal üzerinde herhangi bir iş ilanına başvurduğu takdirde oluşturmuş olduğu özgeçmiş ile başvuruya eklediği sair bilgilerinin iş ilanı sahibine aktarılacağını, bilgilerin iş ilanı sahibine aktarıldıktan sonra, aktarılmış olan bilgiler üzerinde Secretcv.com’un herhangi bir yetkisinin ve sorumluluğunun olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

10-) Bireysel Kullanıcı, sisteme eklediği bilgilerin üçüncü kişilerle ya da Portal’a kayıtlı üyelerle paylaşılmasına onay verebilir. Böyle bir onay verdiği takdirde ilgili bilgiler verilen onay doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

11-) Secretcv.com, Portal üzerinde aşağıdaki üçüncü parti çerezleri karşılığında verilen amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır.

12-) Secretcv.com, gerek teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, gerek Bireysel Kullanıcılar ile üyelere daha rahat bir deneyim sunmak amacıyla Portal üzerinde bir takım çerezler kullanabilir. Kullanılan çerezler, güvenlik amacıyla, teknolojik gelişmelere paralel olarak zaman zaman değişmektedir. O an için hangi çerezlerin kullanıldığı Çerez Politikası’nda yer alır.

13-) Secretcv.com Bireysel Kullanıcı hareketlerini veri güvenliğini sağlamak amacıyla saklar. Bireysel Kullanıcı, Secretcv.com’ dan bu hareket kayıtlarının diğer bilgileriyle birlikte anonimleştirmesini talep edebilir. Secretcv.com ilgili talebi 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuatı ile Secretcv.com Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak değerlendirir.

14-) Bireysel Kullanıcı, Portal’a girmiş olduğu ve/veya çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin Secretcv.com tarafından, işbu sözleşmenin amacından bağımsız olarak, anonimleştirilerek istatistiki amaçlarla işlenmesine izin verebilir. Bu takdirde, Bireysel Kullanıcı’ya ait kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak anonimleştirilmek suretiyle işlenir. Anonimleştirilmiş veri, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek veriyi ifade eder. Böyle bir onayı açık olarak vermemiş olan Bireysel Kullanıcının verileri, işbu sözleşmeye konu hizmetin verilmesi için zorunlu olanlar dışında ilgilisinin rızası olmaksızın işlenmez. 6698 sayılı Kanunda sayılan diğer haller saklıdır.

15-) Bireysel Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay verebilir ve verilmiş onayını daha sonra geri alabilir. Onay vermemiş olan Bireysel Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti gönderilmez.

16-) Portal’da Secretcv.com tarafından yayınlanan hiçbir veri Secretcv.com’un rızası olmaksızın kullanılamaz.

17-) Bireysel Kullanıcı, Portal 'da yer alan özgeçmişi ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Secretcv.com'un herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Aydınlatma Metni'ne göz atabilirsiniz.

18-) Bireysel Kullanıcı, Portal da yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi İşveren Müşteri'ye geçtiğini, Secretcv.com'un, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Bireysel Kullanıcı, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletmesi gerekir. Bireysel Kullanıcı, Secretcv.com'un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

19-) Portal a girdiğiniz bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

20-) Secretcv.com tarafından talep edildiği takdirde kişisel verilerinizi doğrulamanız gerekmektedir.

21-) Kişisel verilerinizde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.

22-) Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı ve/veya amaçları dışında işlemeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

23-) Portal'da ve özgeçmişinizde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezsiniz, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile aranızdaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemezsiniz.

24-) Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

25-) Kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında yer alan firmalara belirli hizmetleri kullanabilmemiz için aktarılmaktadır.

26-) Aktarım yapılan firmalar, dünyada ve Türkiye'de birçok firma tarafından tercih edilen, bilinen ve güvenilir kurumlardır. Aktarım yapılan firmalar ile ayrıca verilerinizin amaçları dışında işlenmemesi, güvenli tutulabilmesi ve açıklanmaması için makul önlemleri alıyoruz.

27-) Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.

28-) Secretcv.com'a Bireysel Kullanıcı olarak başvurduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verileriniz söz konusu kişilerle paylaşılabilmekte, ayrıca, başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere özgeçmişinizle birlikte aktarılabilmektedir.

29-) Bireysel Kullanıcılar'ın referans olarak ekledikleri kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması sorumluluğu Bireysel Kullanıcı'ya aittir. Referans kişinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu adaya ait Bireysel Kullanıcı'ya aittir.

Secretcv Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu için tıklayınız.

Secretcv ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.


Secretcv ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Secretcv çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 • Secretcvtarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Secretcv, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Site üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.


Secretcv ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANMAKTADIR?

Secretcv çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Secretcv tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya Secretcv’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve Secretcv’in reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Secretcv’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Secretcv ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi (“özel hedef kitleniz”) oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Fabric SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

ÇEREZ YÖNETİMİ

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

 • Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Secretcv tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Secretcv tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “Secretcv çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. Secretcv çerezleri, Secretcv tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Secretcv tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Secretcv bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.


Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Site’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.


Secretcv’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:


Cookie Hizmet Sağlayıcı

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

New Relic

New Relic

Sitenin son kullanıcı performansını ölçmek için

Persistent Cookie

Oturum Süresince

Criteo

Criteo

Son görüntülenen ürünlerin listesini tutan ID’yi saklamak için

Persistent Cookie

1 Yıl

Google Adsense

Google Adsense

Kullanıcıya uygun Google Adsense reklamlarının gösterilmesi için

Persistent Cookie

1 AyVerilerimi Nasıl Silerim?

1. Seçenek: Kaldırmak istediğiniz hesaba ait bilgilerle üst menüde bulunan Aday Girişi linkinden oturum açınız. Açılan sayfada sol menüden Ayarlar linkine tıklayınız. Sayfanın en altında bulunan Hesabımı Sil linkine tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz.

2. Seçenek: Aday iletişim formundan bize yazarak hesabınızı silmeyi talep edebilirsiniz.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver