İhbar Tazminatı Hesaplama

BRÜT İHBAR TAZMİNATI TUTARI :

NET İHBAR TAZMİNATI TUTARI :

Not: Hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama, iş akdinin bozulması durumunda, işçi veya işverenin karşı tarafa işten çıkacağı veya işten çıkaracağı tarihin öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunmaması durumunda ödeme zorunluluğunun olduğu tazminattır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş akdinin feshedilmesinin ardından kanunen belirlenen sürelere uyulmaması halinde, bu süreye uymayan işçinin ya da işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüne denir. İş Kanunu’nda belirtilen madde gereğince uygulanan kanun, işçinin istifa edeceğini işverene öncesinde haber vermemesi veya belirlenen süreye uymaması durumuna karşı ödeme zorunluluğunun olduğu tazminattır.

İhbar Süresi Hesaplama

İhbar süresi hesaplama, işçilerin işyerinde bulundukları süreye ve kıdeme göre hesaplanmaktadır. İhbar süreleri;

 • 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta (14 gün),
 • 6 ay ile 1,5 yıl (18 ay) arası çalışanlar için 4 hafta (28 gün),
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta (42 gün),
 • 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta (56 gün)

Belirtilen bu süreler hem işçi hem de işvereni kapsamaktadır. İş akdinin feshedilmesi halinde, işçinin istifa etmesi durumunda ya da işverenin işçiyi çıkarması halinde işçi ve işverene kanunen verilmiş bir haktır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı hesaplama, işçinin kıdemine ve son alınan brüt maaşa göre hesaplanır. İhbar tazminatı hesaplama işlemi yapılırken; işçinin günlük brüt ücreti, çalıştığı ihbar süresi ile çarpılır. Ortaya çıkan tutar ihbar tazminatı oluşturmaktadır.

İhbar Tazminat Şartları

İhbar tazminat şartları, işçi ya da işveren tarafından iş sözleşmesinin sonlandırılması sonucunda kanunen belirlenen şartlardır. Bu şartlar, iş sözleşmesinin adil bir biçimde ve mağduriyet yaratılmadan sona erdirilmesini sağlamak için önemlidir. İhbar tazminatı şartları:

 • İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir.
 • İhbar süresi, işçinin kıdemine göre belirlenir ve iş sözleşmesinin feshedilmeden önce karşı tarafa bildirilmelidir. İş Kanunu’nda belirtilen ihbar sürelerinin göz ardı edilmesi söz konusu olduğunda ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.
 • İş sözleşmesi feshi yazılı olarak yapılmalıdır.

İhbar Tazminatı Ne Zaman Yapılır?

İhbar tazminatı, işçi veya işverenin iş akdinin feshettiği tarihten itibaren ödenmesi gereken bir tazminattır. Eğer işveren, işçinin ihbar süresini kullanmadan çalışmasını istemez ve direkt iş çıkışını yaparsa işçiye, ihbar tazminatı ödemek durumundadır. İşçi ise ihbar süresi içerisindeyken, kanunen belirlenmiş olan ihbar süresini doldurmadan işe gelmemezlik yaparsa işverene ihbar tazminatı ödemek durumundadır veya işveren ihbar tazminat ücretini işçinin maaşından kesinti yaparak da alabilir.

İhbar Tazminatı Vergilendirilmesi

İhbar tazminatı vergilendirilmesi, normal ücretler gibi gelir vergisine tabii olan ücretlerdir. Fakat ihbar tazminatı ödemesi yapılırken damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Genellikle işveren tarafından ödenen ihbar tazminatı, brüt maaş üzerinden hesaplanır ve gelir vergisi kesintisi yapılarak işçiye net tutar ödenir. İhbar Tazminatı Hangi Durumlarda Ödenmez?

 • İşçinin ya da işverenin haklı nedenle iş akdini feshetmesi
 • Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin süresinin dolması,
 • Deneme süresindeyken iş sözleşmesinin taraflardan birinin feshetmesi halinde,
 • İşçinin haklı fesihe sebep olan bir neden göstermeden istifa etmesi ve kanunen belirlenen ihbar süresine uyması durumunda ihbar tazminatı ödeme şartı bulunmamaktadır.

İhbar Süresi ve İş Arama İzni

İşçi ya da işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, fesheden tarafın karşı tarafa belli bir süre öncesinden yazılı olarak bildirmesine ihbar süresi denir ve ihbar süresi içerisindeyken işçiye yeni bir iş bulması için verilen izne ise iş arama izni denir. İşveren, iş arama iznini işçiye kullandırmayıp, işçiyi bu sürelerde çalıştırması halinde, işveren kanunen verilen iş arama izni süresi ücretini %100 zamlı olarak işçiye ödemek durumundadır.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı

İhbar tazminatı alma hakkı olan bir işçinin ihbar tazminatı hakkını alamaması halinde kanunen bu durumu 5 yıl içerisinde bildirmelidir. 5 yıl sonrasında bildirilen süreçler ne yazık ki zamanaşımına uğrar ve işçi hak etmiş olduğu ihbar tazminat ücretini talep edememektedir.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver