İlan Detay
Mağaza Görseli

English Home - Muhasebe Yöneticisi

İş Açıklaması

 • Şirket faaliyetleri sırasında oluşan borç, alacak, sabit kıymet, gelir ve gider hesap işlemlerinin kanun ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Şirketin mali tablolarını ve mizanını aylık, dönemsel ve yıllık olarak hazırlamak ve bölüm yöneticisine sunmak
 • Vergi mevzuatını izlemek ve vergi işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Vergi dairelerine, ticaret odası, TÜİK gibi kurumlara verilmek üzere, periyodik olarak düzenlenen beyannamelerin zamanında ve doğru olarak hazırlamak, ödemek ve/veya hazırlanmasını sağlamak,
 • Kurumlar, geçici vergi ve aylık vergi dönemleri öncesinde; gelir ve gider tahakkukları, kur farkları çalışmaları ve amortisman kayıtlarının tamamlanmasını sağlamak,
 • Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılacak, tam tasdik çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Bağımsız Denetim çalışmalarına eşlik etmek,
 • KDV iade raporlarının sunulması,
 • Cari hesapların kontrolü ve ilgili raporların kontrolünü sağlamak (yaşlandırma raporları )
 • Kredi ve mevduatların muhasebe kayıtlarının kontrolünü sağlamak,
 • Teminat Mektubu raporları, komisyonlarını ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • Banka hesapları ve pos bakiye mutabakatlarını yaptırmak ve kontrol etmek,
 • Yasal Defterleri zamanında Gelir İdaresi Başkanlığı’na göndermek,
 • Merkez ve mağaza harcama avanslarının; bölüme iletilen masraf listelerinin ve faturalarının sisteme girişlerinin yapılmasını sağlamak, kişilerin cari hesaplarından kapatılmasını sağlamak,
 • Mağazaların nakit pozisyonunun günlük olarak ilgili birimlere raporlanmasını sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Muhasebe ve Mali İşler Bölümlerinde, minimum 7 yıllık iş deneyimine sahip,
 • Tek Düzen Hesap Planına hakim,
 • SAP/FI modülü kullanmış,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi yükümlülükleri konularında uzman,
 • E-defter ve e-fatura uygulamalarına hâkim,
 • Ms Office uygulamalarını etkin olarak kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Tercihen Anadolu Yakasıda ikamet eden,
 • Mağazacılık muhasebesi bilgisine sahip,
 • Perakende tecrübesi olan.