İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
 • Ankara:0216 572 25 25
 • İzmir:0232 441 71 44
 • Antalya:0216 572 25 25
 • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi

Sivil Toplum Kuruluşu İş İlanları

Hepsini Temizle
Sivil Toplum Kuruluşu
 • Hukuk Danışmanı

  AdeccoAnkara 16 Ekim 2018
  İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için ' Hukuk Danışmanı' aramaktayız.

  • Türkiye’nin sığınmacılara yönelik uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde sığınmacıların hak ve hizmetlere ulaşması için gerekli danışma ve yönlendirme hizmeti sunmak
  • Barolarla işbirliği içerisinde sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak
  • Yerel otoriteler ve güvenlik güçleri ile (Valilik, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, vb.) irtibat halinde olarak ilgili kuruluşları düzenli olarak bilgilendirmek
  • Geri gönderme vakalarında bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda danışanları bilgilendirmek
  • Hassas gruptaki kişilere yönelik özel prosedürlerin işletilmesi hususunda danışma ve yönlendirme hizmeti sunmak
  • Sığınmacı hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili Merkez Koordinatörünü, Vaka Yönetimi Danışmanını ve diğer çalışanları bilgilendirmek
  • Bulunulan ilde var ise geri gönderme merkezlerini ziyaret etmek, sığınmacılar ile görüşmeler gerçekleştirerek haklara erişimlerinde yardımcı olmak
  • Yapılan çalışmalara ilişkin MSDM çalışanlarını ve ilçede kurulacak olan Koordinasyon kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek
  • Merkez Koordinatörü ve birim sorumluları ile işbirliği içinde çalışmak.
  Aranan Nitelikler
  • Hukuk Fakültesi mezunu (Avukatlık staj süresini tamamlamış olmak tercih sebebidir);
  • Baro kaydı bulunan, avukatlık yetkisine sahip olan;
  • İnsan Hakları Hukuku, İnsancıl Hukuk, Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak;
  • Göç ve sığınmacı hukuku alanında saha tecrübesi (tercihen);
  • İyi derecede Arapça bilen (tercihen);
  • Merkezi diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuken temsil edebilecek;
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi;
  • Takım çalışmasına yatkın;
  • Ankara’da ikamet eden istekli olan adaylar aranmaktadır.

  Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Hukuk Danışmanı

 • Merkez Koordinatörü

  AdeccoAnkara 16 Ekim 2018
  İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Merkez Koordinatörü' aramaktayız.

  • Merkezin verimli işlemesi doğrultusunda tüm kurumlar, birimler, yönetim ve personel arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Merkez işleyişinin tamamını kontrol ederek, yönetim tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, görev paylaşımı ve işleyişinin birbiriyle uyumluluğunu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
  • Merkezin işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hakim olup; merkezin tüm birimlerin ve personelin çalışma ve işleyiş sistemini en iyi şekilde yönetmek,
  • Tüm kurum, birim ve personelin rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak,
  • Merkez içerisinde yaşanan tüm problem, sıkıntı ve iş akışına etki eden faktörleri tespit etmek, müdahale ederek işleyişe engel faktörleri ortadan kaldırmak,
  • Tüm birim yöneticileri ile toplantılar yaparak, birimin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve gidişatı hakkında görüş almak ve kendi görüşüyle birlikte raporlamak
  • Merkez tarafından yönetici, sorumlu ve personellere sağlanan zimmetlerin kontrolünü yapmak, mal varlığını korumak,
  • Ülke içi, gerekse ülke dışı fuar, organizasyon, toplantı, seminer vb aktivitelerde ve resmi/özel kurum ve kuruluşlar karşısında merkezi temsil etmek,
  • Dönemsel, yıllık birim bazlı ve genel durum raporları oluşturarak merkez işleyişinin mevcut konumunu analiz etmek,
  • Birimler, personeller için hedefler oluşturmak, bu hedeflere uygunluğu takip ederek analiz etmek ve üst yönetime raporlamak,
  • Merkez için ileriye dönük, kısa ve uzun vadeli aksiyon planları oluşturmak, bu planlar doğrultusunda iş akışı oluşturmak ve hedefler belirleyerek uygulamaya geçirmek,
  • Günlük ve haftalık koordinasyon toplantıları düzenleyerek birimler arası iletişimi koordine etmek,
  • Koordinasyon kurulu, Merkezdeki birimler, yönetim ve personel arasındaki koordinasyonun sağlanması
  • Koordinasyon kurulu, belediye ve BMMYK arasındaki gerekli yazışmaların yapılması
  • Birim yöneticileri ile düzenli toplantılar yaparak birimin sorunları, ihtiyaçlar, beklentiler ve gidişat hakkında görüş alınması ve kendi görüşüyle birlikte raporlanması
  • Görev paylaşımı, işleyiş, iş akışı ve personel arasındaki uyumun sağlanması
  • Merkez içerisinde yaşanan tüm problem, sıkıntı ve iş akışına etki eden faktörlerin tespit edilmesi, gerekli müdahaleleri yaparak işleyişe engel faktörleri ortadan kaldırılması
  • Dönemsel, yıllık, birim bazlı ve genel durum raporları hazırlayarak Merkez işleyişinin mevcut durumunu analizinin yapılması
  • Merkez için ileriye dönük, kısa ve uzun vadeli aksiyon planları oluşturulması, bu planlar doğrultusunda iş akışı oluşturulması ve hedefler belirleyerek uygulamaya geçilmesi
  • Ülke içi, gerekse ülke dışı fuar, organizasyon, toplantı, seminer vb aktivitelerde ve resmi/özel kurum ve kuruluşlar karşısında Merkezin temsil edilmesi
  Aranan Nitelikler
  • Üniversite ve Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olan (İİBF/Sosyal Bilimler);
  • Merkezde çalışanları koordine edebilecek;
  • İlgili alanda en az 4 yıl deneyimi olan;
  • Planlama ve organizasyonlar konusunda deneyimli;
  • Hassas gruplarla çalışma deneyimi olan;
  • Analitik düşünebilen;
  • Sonuç odaklı çalışabilen;
  • Çatışma yönetimi becerilerine sahip olan;
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen;
  • İngilizce bilen;
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi olan;
  • Takım çalışmasına yatkın;
  • Ankara’da ikamet etmek ya da ikamet etmeye istekli olan.

  Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Sosyal Hizmetler Uzmanı

 • Proje Danışmanı

  AdeccoAnkara 16 Ekim 2018
  İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Proje Danışmanı' aramaktayız.

  • Proje kapsamında gerçekleştirilen harcamaların raporlarının hazırlanması
  • Proje bütçesinin hedeflere ve kurallara uygun bir şekilde kullanılması sağlanması
  • Proje bütçesinin takibi ve gerekli işlemlerinin (nakit akışı, banka transferleri vb.) zamanında yapılmasının sağlanması
  • Merkezin nakit akışı ve harcamalarını takip edilip, denetlenmesi
  • Ödemelerin düzenli, zamanında ve eksiksiz olarak yapılması yönünde gerekli kontrollerin yapılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması
  • Haftalık, aylık ve yıllık dönemsel yönetim finansman raporların hazırlanması
  • Finansal işlemlere ait evrakların dosyalanması
  • Merkez Koordinatörünü planlanan ve gerçekleştirilen harcamalar konusunda bilgilendirilmesi
  • NGOs ile harcama planı, finansal işlemler ve ödemeler ile bilgi paylaşımında bulunulması
  • Koordinasyon kurulu toplantıları ve yetkililer ile yapılacak görüşmelerin öncesinde hazırlık yapılması, gerek görüldüğü takdirde Merkez Koordinatörüne bilgi notları hazırlanması, toplantılara iştirak edilmesi, toplantının raporlanması
  • Merkezde yapılan birim toplantılarının, alınan kararların ve yapılması kararlaştırılan hususların raporlanması, gerekli görüldüğü takdirde BMMYK ile paylaşılması
  • Faaliyetlerin raporlanması için Merkez Koordinatörü, Faaliyet Koordinatörü ve Danışmanlar ile işbirliği yapılması
  • Projenin ileriye dönük olarak geliştirilmesi, kısa ve uzun vadeli planlamalara ve ek finansman kaynaklarına dönük araştırmalar yapılması, faaliyetlerin planlanması için Merkez Koordinatörü ve Faaliyet Koordinatörü ile işbirliği yapılması
  Aranan Nitelikler
  • Üniversite ve Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olan (Sosyal Bilimler);
  • Bütçe ve raporlama deneyimi olan;
  • Hassas gruplarla çalışma deneyimi olan;
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen;
  • İngilizce bilen;
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi olan;
  • Takım çalışmasına yatkın;
  • Ankara’da ikamet etmek ya da ikamet etmeye istekli olan.

  Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Sosyal Hizmetler Uzmanı

 • Bilgi Teknolojileri Uzmanı

  Darüşşafaka Cemiyetİstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa Bugün
  İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 155 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan başarılı öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak üniversiteye kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti'nde görevlendirilmek üzere 'Bilgi Teknolojileri Uzmanı' alınacaktır.

  • Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı kurumlarındaki kullanıcıların işletim sistemi, ofis yazılımı ve diğer uygulamalar üzerinde çıkan yazılım/donanım problem ve taleplerine hızlı ve profesyonelce müdahale ederek çözüm sağlanması,
  • Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme sunucu alt yapısının kesintisiz işletilmesi,
  • Network cihazlarının yönetimi Firewall, LAN, VPN, gibi iletişim ağlarının performanslı ve kesintisiz çalışmasının takip edilmesi,
  • Kurum içerisinde kullanılan tüm sistemlerin envanterini takip edilmesi, durum raporlarının verilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması.
  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • En az 4-5 yıl benzer görevde çalışmış,
  • Network altyapısı bilgisi olan. Firewall ve diğer ağ cihazlarını yönetebilecek,
  • Sanallaştırma teknolojileri ve VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi
  • MS Windows Server, Active Directory, IIS, DNS, DHCP, Certification Autorithy, SCCM, WSUS, Sharepoint ve MS SQL Server konularına hakim,
  • Azure, Office 365 ve Google Bulut servisleri konusunda bilgili,
  • Veri depolama ve veri yedekleme yönetimi konularında tecrübeli,
  • Anti Virüs uygulamaları konusunda bilgi sahibi,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • İngilizce bilen,
  • Yenilikçi fikirler önerme ve bu fikirleri gerçekleştirme konusunda istekli,
  • Araştırmayı ve ekip çalışmasını seven, yaratıcı, analitik düşünme becerisi gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan

  Sektör: Eğitim, Sağlık/Hastane, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Bilgi Teknolojileri Uzmanı

 • İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için ' İş ve Meslek Danışmanı' aramaktayız.

  • İş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda danışmanlık hizmeti vermek
  • İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinler ile iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapmak
  • Danışanların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmak
  • İş danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite son sınıf öğrencilerine iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek
  • İl ve ilçe düzeyinde yerel yönetimler tarafından açılan meslek edindirme kurslarına yönlendirmek üzere danışmanlık hizmeti vermek.
  Aranan Nitelikler
  • Lisans derecesine sahip olmak (Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak tercih sebebidir);
  • Alanda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
  • Çalışma mevzuatına hakim olmak;
  • Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak;
  • Göç ve sığınmacılık alanında çalışmış olmak (tercihen);
  • Arapça bilmek (tercihen);
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen;
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi;
  • Takım çalışmasına yatkın;
  • Ankara’da ikamet ediyor olmak.

  Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Danışmanı

 • İş Açıklaması

  Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için 'Vaka Yönetimi Danışmanı' aramaktayız.

  • Danışma merkezinde tespit edilen ve yönlendirilen faydalanıcıların vaka yönetimi kapsamında takibinin yapılması
  • Vaka yönetimi kapsamında ilgili vakalarda yararlanıcılara danışmanlık verilmesi ve ilgili kurumlara yönlendirmelerinin yapılması.
  • Raporlama için haftalık toplantılara iştirak edilmesi ve talimatlar dâhilinde proje kapsamındaki aktivitelerde görev alınması
  • Saha ziyaretlerine katılacak ekibin oluşturulması, yönlendirilmesi ve takiplerinin yapılarak koordinasyonun sağlanması
  • Ulaşılması hedeflenen sığınmacı sayısına yönelik stratejileri belirleme konusunda Merkez
   Koordinatörüne destek olunması ve gerekli planlamayı yaparak personelin mobilize edilmesi
  • Faaliyetlerden yararlanacak sığınmacıların kayıt ve takiplerinin yapılması
  • Proje hedefleri doğrultusunda planlanan hizmetlerin yararlanıcılara ulaştırılması için, yürütülecek çalışmaların takip edilmesi ve Merkez Koordinatörüne destek verilmesi
  • Faaliyet Koordinatörüne bağlı olarak projenin hedeflere uygun uygulama süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması, raporlama ve planlama süreçlerinin takibini gerçekleştirilmes
  • Merkezde verilecek danışmanlık hizmetleri, eğitim organizasyonları ve saha çalışmalarının organizasyonu
  • Merkezde ve sahada yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi
  • Vaka yönetimi kapsamında veri toplanması ve raporlama yapılması
  • Vaka yönetimi ekip toplantılarına iştirak edilmesi
  • Koruma ile ilgili sorunların belirlenmesi ve düzenli raporlanması
  • Vaka yönetimi kapsamında kamu ve özel kurumlarla bağlantı kurulması, hizmet haritalandırmasına katkı sunulması ve olası sıkıntıların raporlanması
  • Faydalanıcıların geri bildirimlerinin raporlanması
  • Vaka yönetiminde gizliliğin yüksek seviyede devam ettirilmesi
  • Çocuk koruma ve cinsel ve toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ilkelerine bağlı olunması ve yürütülen çalışmaların bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesi
  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans derecesine sahip olmak (Sosyal Hizmetler, İİBF bölümleri, Psikoloji ve ilgili Fen Edebiyat Fakülteleri);
  • Vaka Yönetimi ve koordinasyon konusunda deneyim sahibi olmak;
  • Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak;
  • Göç ve sığınmacılık alanında çalışmış olmak (tercihen);
  • İyi derecede İngilizce bilmek (Arapça bilmek tercih sebebidir);
  • İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen;
  • Ofis programlarına hakim ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgi sahibi;
  • Takım çalışmasına yatkın;
  • Ankara’da ikamet ediyor olmak.

  Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Sosyal Hizmetler Uzmanı

 • İş Açıklaması
  • Telefon, faks ve mail trafiğinin yönetilmesi,
  • Gelen - giden evrak takibinin yapılması ve yönlendirilmesi.
  Aranan Nitelikler

  Sivil Toplum alanında faaliyet gösteren müşterimiz için, dönemsel olarak görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip ''Santral Elemanı (Dönemsel)''arıyoruz.

  • En az Ön Lisans mezunu,
  • Benzer alanlarda minimum 2 yıl deneyime sahip,
  • MS Office programlarını aktif olarak kullanabilen,
  • Organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş
  • İletişim becerileri kuvvetli,
  • Dönemsel projelerde çalışabilecek.

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Eleman, Operatör, Resepsiyonist, Santral Elemanı, Santral Görevlisi

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 155 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan başarılı öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak üniversiteye kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Maslak Kampüsü'nde görevlendirilmek üzere '' CCTV Operatörü'' alınacaktır.

  • İçten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdide karşı kampüsün güvenliğinin sağlanması,
  • CCTV ekranlarının düzenli olarak takibinin sağlanması ve raporlanması,
  • Kampüs ziyaretlerinin kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanması,
  • Güvenlik ofisinin tertip ve düzeninin sağlanması,
  • Yönetimin düzenlediği nöbet çizelgesi doğrultusunda görev alınması ve vardiya tesliminin eksiksiz gerçekleştirilmesi,
  Aranan Nitelikler
  • Tercihen Meslek Yüksek Okullarının Özel Güvenlik ve Koruma Bölümünden mezun,
  • CCTV konusunda en az 3 yıl tecrübeli,
  • Güvenlik kimliğine sahip,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • Güvenlik ve disiplin kurallarını bilen, uygulayan,
  • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmayan,
  • Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli.

  Sektör: Eğitim, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Güvenlik Görevlisi

 • Güvenlik Görevlisi

  Darüşşafaka Eğitim Kurumlarıİstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu Bugün
  İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 155 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan başarılı öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak üniversiteye kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Maslak Kampüsü'nde görevlendirilmek üzere ''Güvenlik Görevlisi'' alınacaktır.

  • İçten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdide karşı kampüsün güvenliğinin sağlanması

  • Kampüs ziyaretlerinin kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanması,

  • Kampüskamera kayıtlarının düzenli olarak kontrolünün sağlanması ve raporlanması,

  • Güvenlik ofisinin tertip ve düzeninin sağlanması,

  • Yönetimin düzenlediği nöbet çizelgesi doğrultusunda görev alınması ve vardiya tesliminin eksiksiz gerçekleştirilmesi vb. sorumlulukları üstlenecektir.

  Aranan Nitelikler

  • En az lise mezunu,
  • En az 2 yıl tecrübeli,
  • Güvenlik kimliğine sahip,
  Vardiyalı çalışabilecek,
  • Güvenlik ve disiplin kurallarını bilen, uygulayan,
  • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmayan,
  • Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli.

  Sektör: Eğitim, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Güvenlik Görevlisi

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 154 yıldırEğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla başarılı, annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlarıyla hizmet imkanı sağlayacak bağışçılarının hayatlarının ilerleyen dönemlerini konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için hizmet veren Urla Rezidans'da görevlendirilecek Yaşlı Bakım Elemanı arayışımız bulunmaktadır.

  Aranan Nitelikler
  • Tercihen Meslek Yüksekokulu mezunu,
  • MEB’e bağlı kurumlardan yaşlı bakım sertifikası olan,
  • Tercihen yaşlı bakım deneyimi olan,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • İletişim becerileri gelişmiş,
  • Ekip çalışmasına yatkın.
  • Çözüm odaklı.

  Sektör: Sağlık/Hastane, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Hasta Bakıcı

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 154 yıldırEğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla başarılı, annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlarıyla hizmet imkanı sağlayacak bağışçılarının hayatlarının ilerleyen dönemlerini konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için hizmet veren Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezimizde ihtiyaç halinde görevlendirilecek Yaşlı Bakım Elemanı arayışımız bulunmaktadır.

  Aranan Nitelikler
  • Tercihen Meslek Yüksekokulu mezunu,
  • MEB’e bağlı kurumlardan yaşlı bakım sertifikası olan,
  • Tercihen yaşlı bakım deneyimi olan,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • İletişim becerileri gelişmiş,
  • Ekip çalışmasına yatkın.
  • Çözüm odaklı.

  Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu, Sağlık/Hastane

  Pozisyon: Hasta Bakıcı

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 155 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan başarılı öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak üniversiteye kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlarıyla hizmet imkanı sağlayacak bağışçılarının hayatlarının ilerleyen dönemlerini konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için hizmet veren Urla Rezidansımızda ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere 'Hemşire' alınacaktır.

  • Bağışçı üyenin tıbbi konularda dinlenmesi, gerektiğinde doktora bildirilmesi, tedaviye hazırlanması,
  • Tedavi için gerekli kayıt, bakım ve uygulamaların doktorun direktifleri doğrultusunda yürütülmesi,
  • Gerektiğinde rezidans içinde ve dışında hastaya refakat edilmesi,
  • Hemşirelik bakımında gerekli olan teknik (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) kurallara uyulması ve düzenli olarak yapılması.

  Aranan Nitelikler

  • En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu,
  • Tercihen deneyimli,
  • Ms Office programlarını kullanabilen,
  Vardiyalı çalışabilecek,
  • Güler yüzlü, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın,
  • Erkek adaylarda askerlik yükümlülüğü bulunmayan.

  Sektör: Sağlık/Hastane, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Hemşire

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 154 yıldırEğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla başarılı, annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar yatılı ve tam burslu, kolej seviyesinde eğitim vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlarıyla hizmet imkanı sağlayacak bağışçılarının hayatlarının ilerleyen dönemlerini konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için hizmet veren İstanbul Anadolu Yakası Rezidanslarımızda ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere 'Yaşlı Bakım Elemanı' alınacaktır.

  Özel bakıma ihtiyaç duyan yatağa bağımlı üyelerimizin kişisel bakımlarının yapılması, üyelerimizin oda düzeninin sağlanması, üyelerimizin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunması, sağlık durumlarını etkileyebilecek gözlemlerinin birim sorumlusuna bildirilmesi, doktor ve sorumlu hemşirenin vereceği görevleri yerine getirmesi, Rezidans bünyesinde üyelere yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda bazı görev ve hizmetleri yerine getirmesi ve benzeri sorumluluklar üstlenmesi beklenmektedir.

  Aranan Nitelikler
  • En az lise mezunu,
  • MEB’e bağlı kurumlardan yaşlı bakım sertifikası olan,
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden,
  • Tercihen yaşlı bakım deneyimi olan,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • İletişim becerileri gelişmiş,
  • Ekip çalışmasına yatkın.
  • Çözüm odaklı,

  Sektör: Eğitim, Sağlık/Hastane, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Hasta Bakıcı

 • İş Açıklaması

  Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, 154 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği”misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nedeniyle iyi eğitim alamayan başarılı öğrencilere, ortaokul 1. sınıftan başlayarak üniversiteye kadar yatılı ve tam burslu, kolej eğitimi vermektedir.

  Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlarıyla hizmet imkanı sağlayacak bağışçılarının hayatlarının ilerleyen dönemlerini konforlu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için hizmet veren Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezimizde ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere 'Hemşire' alınacaktır.

  • Bağışçı üyenin tıbbi konularda dinlenmesi, gerektiğinde doktora bildirilmesi, tedaviye hazırlanması,
  • Tedavi için gerekli kayıt, bakım ve uygulamaların doktorun direktifleri doğrultusunda yürütülmesi,
  • Gerektiğinde rezidans içinde ve dışında hastaya refakat edilmesi,
  • Hemşirelik bakımında gerekli olan teknik (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) kurallara uyulması ve düzenli olarak yapılması.

  Aranan Nitelikler

  • En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu,
  • Tercihen deneyimli,
  • Ms Office programlarını kullanabilen,
  Vardiyalı çalışabilecek,
  • Güler yüzlü, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın,
  • Erkek adaylarda askerlik yükümlülüğü bulunmayan.

  Sektör: Sağlık/Hastane, Sivil Toplum Kuruluşu

  Pozisyon: Hemşire

İş Habercisi - Sivil Toplum Kuruluşu İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?