Firma Üyelik

İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
  • Ankara:0216 572 25 25
  • İzmir:0232 441 71 44
  • Antalya:0216 572 25 25
  • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi

Tüpraş

Akaryakıt/Petrol ve ürünleri  

Tüpraş hakkında:

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETİ Tüpraş, yıllık 28,1 milyon ton’luk rafinaj ve 50 bin ton’luk petrokimya kapasitesinin yanı sıra (% 40 paya sahip olduğu) Opet ve (% 79,98 pay ile) DİTAŞ ortaklıklarıyla yarattığı katma değer ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi şirketidir. Bugün hem pazar payı hem kurumsal güvenilirliği hem de üretim kompleksleri ve ortaklıklarıyla entegre petrol şirketine dönüşen Tüpraş'ın kökleri, 1961 yılında Amerikan Caltex tarafından kurulan İPRAŞ'a (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) kadar uzanmaktadır. Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, İPRAŞ ve kamuya ait diğer 3 rafineri, 1983 tarihinde Tüpraş çatısı altında toplanmıştır. Tüpraş'ın iş çeşitlemesinde ilk adım olarak görülen, 2001 yılındaki Petkim Yarımca Tesisleri'nin satın alınması, rafinaj sektörünün ihtiyaç duyduğu genişleme projelerine hazır altyapı oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Rafinerilerin teknik derecelendirilmesinde kullanılan önemli bir gösterge olan Nelson Kompleksite Endeksi'ne göre Tüpraş'ın mevcut rafineri kompleks itesi hali hazırda Fransa'nın Akdeniz kıyılarındaki rafinerilerinin kompleks itelerine eşittir. Tüpraş'ın halen 7,25 düzeyinde olan rafineri kompleksitesi, 5,95 olan Akdeniz Rafineri Kompleksitesi'nin üzerindedir. TAŞIMA VE DAĞITIM ORTAKLIKLARI Tüpraş'ın % 79,98'ine sahip olduğu DİTAŞ, bir ham petrol tankeri, bir ürün tankeri ve petrol taşımacılığındaki deneyimi ile Tüpraş'ın operasyonlarında önemli bir yere sahiptir. Tüpraş'ın lojistik ihtiyacını sağlayan bu bağlı ortaklığa, 27 Aralık 2006 tarihi itibariyle bir yenisi eklenmiştir. Opet Petrolcülük A.Ş.'nin % 40 oranındaki Aygaz A.Ş.'ye ait hisselerinin, 380 milyon ABD doları bedelle satın alınması yoluyla Tüpraş, piyasanın ihtiyaç ve taleplerini daha yakından takip etmeyi ve daha hızlı yanıt vermeyi planlamaktadır. Sektörün en hızlı büyüyen şirketi konumunda olan Opet, Tüpraş'ın vizyonu doğrultusunda hizmet alanını genişletme stratejisinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Opet'le başlanan dikey entegrasyon Tüpraş'ın uzun vadeli risklerini minimize ederken, Tüpraş'ın uluslararası arenada küresel oyuncu olmasını kolaylaştıracaktır. İNSAN KAYNAKLARI Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu olan ve dünya klasında bir rafineri şirketi vizyonunu benimseyen TÜPRAŞ’ın tüm işletmelerinde, Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi amaçlar. İnsan Kaynakları sürecinde amacımız ; Doğru İşe Doğru İnsan Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret Başarıya Bağlı Değerlendirme Herkes İçin Eşit Fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir. TÜPRAŞ' ın insan kaynakları politikasının temelini, işe alım sürecinde öncelikli olarak nitelikli işgücünün gözetilmesi ve bu gücün çalışma ortamında en etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi oluşturmaktadır. İnsan kaynağına verdiği önemi Hedef’ i ve Değerler’ i içine koyarak bir kez daha vurgulayan TÜPRAŞ, en büyük yatırımını insana yapmaktadır. 2006 yılında yönetim kadrosundan başlayarak uygulamaya koyduğu Hedef Skor Kart Sistemi'yle performans odaklı yönetim anlayışını pekiştiren TÜPRAŞ, çalışanlarının kişisel gelişimlerini yakından izlemenin, onlara eşit fırsatlar sunmanın, motivasyonlarını yüksek tutmanın ve kariyer planlamalarında etkin biçimde yer almanın; güçlü ve verimli bir organizasyon yapısı için vazgeçilmez önkoşul olduğunun bilincindedir. Eğitimin, verimli gelişim için vazgeçilmez olduğu anlayışıyla,kariyer planları çerçevesinde ve organizasyon şemasının hangi basamağında olursa olsun hiçbir biçimde ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki yetkinliklerini artırmaya yönelik bir dizi eğitim olanağı sunmaktadır.

Tüpraş İş İlanları

Tüpraş firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!