Türkiye Hastanesi

Sağlık/Hastane  

www.turkiyehastanesi.com

Türkiye Hastanesi hakkında:

Türkiye Gazetesi Hastanesi

İhlas Holding; sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak Türk halkına sunduğu hizmetler zincirini, modern bir hastane, iki termal köyü ve bir termal otel ile sağlık sektöründe de sürdürmekte olup; insanların ruh ve beden sağlıklarına huzurlu ve sakin bir mesire ortamında kavuşmalarını ana konsept olarak görmektedir.

1894 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmış olan tarihi hastane binası, 1991 yılında İhlas Holding tarafından, özellikleri korunarak modern hastanecilik anlayışına uygun bir şekilde restore edilmiş ve Türkiye Gazetesi Hastanesi olarak ülkemizin hizmetine sunulmuştur.

Türkiye Gazetesi Hastanesi, İstanbul'un merkezinde, 17.000 m2 toplam açık alan üzerinde, tarih ve doğanın bütünleştiği yemyeşil bahçe düzenlemesi ile şehre nefes aldıran ve hastalarına huzur ve güven veren bir hastane olma özelliğini korumaktadır.

Ortalama olarak günlük 360 poliklinik muayenesi, haftalık 160 yatan hasta tedavisi ile aylık 600 ameliyat girişimi yapan Hastane, modern donanımlı laboratuarı, tanı üniteleri ve ameliyathaneleri ile sektöründe teknolojik gelişmeleri takip eden, kadrosunda 34'ü staff olmak üzere 100 uzman hekim, 240 sağlık ve idari personeli ile seviyeli hizmet veren bir sağlık kuruluşudur.

Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nöroloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyet, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Nöroşirurji, Genel Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ağız ve Diş Hastalıkları gibi dahili ve cerrahi bölümlerinde her türlü teşhis ve tedaviler modern metotlarla yapılmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen göz merkezlerinden birisi olan ve ülkemizde Excimer Laser cihazını ilk kullanan klinik unvanını taşıyan Türkiye Gazetesi Hastanesi Göz Hastalıkları ve Laser Tedavi Ünitesi'nde son 10 yılda 100.000'e yakın göz operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz hastalıklarının tedavisinde lasik, lasek, wavefront ve intralase yöntemleriyle dünya ile eş zamanlı olarak laser teknolojisi kullanmış, Türkiye'de Intralase (Laser Keratom) teknolojisinin kullanımına da öncülük etmiştir. Ayrıca, uzman hekim kadrosu ve teknolojik donanımıyla yalnız Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önde gelen göz tedavi merkezleri arasında yer almıştır.

Kalite politikaları doğrultusunda, teknolojik gelişim ve yenilikleri hastaların hizmetine sunmak için çalışmalar yapılmış, bu çalışmaların sonucu olarak 2005 yılında kullanımı bakımından Avrupa'da ilkler arasında olan ve göz kusurlarının tedavisinde kullanılan Intralase cihazı Türkiye Gazetesi Hastanesi'ne kazandırılmıştır. Yine göz kusurlarının detaylı olarak tespitinde büyük önem arz eden ve Türkiye'de çok az klinikte bulunan OCT ve Anjiyografi cihazları alınarak, hastaların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, laboratuar sonuçlarının hızlandırılması ve Avrupa standartlarında tetkik sonucu alınabilmesi için laboratuar cihazları yenilenmiştir. Tüm bunlara ilaveten ameliyathanede otoklav, argon laser, urs taş kırma cihazı gibi makine ve tıbbi cihazların yanında radyoloji ünitesine renkli doppler cihazı, diş ünitesine yeni bir ünit, Tüp Bebek servisine de yeni bir çalışma kabini alınarak gerekli tıbbi teknolojik yatırımlar yapılmış olup 2007 yılında da bu yatırımlara devam etme kararı alınmıştır.

Türkiye'de bütünüyle otomasyon sistemi ile işletilen ilk özel hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi, sağlık sektörünün sürekli değişimi, gelişimi ve hasta beklentileri doğrultusunda, sağlık bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Hastane'nin enformasyon ve otomasyon sistemi sürekli olarak yenilenmekte, hasta ilişkileri yönetimi uygulanarak bütün hastalar tıbbi açıdan da yakından takip edilmektedir. Ayrıca elektronik iletişim ve otomasyon altyapısı güçlendirilerek hasta işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Türkiye Gazetesi Hastanesi'nin 2003 yılı sonlarında başlayan kalite yolculuğu, 2004 yılında TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Belgesi'ni almaya hak kazanmasıyla devam etmiş, yapılan son kalite denetiminden de 100 puan alınarak başarıyla tamamlanmıştır. 2005 yılında Tüketici Ödülü'ne, 2006 yılında da Kariyer Zirvesi tarafından Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüş olan Hastane, sistemini sürekli geliştiren ve yenileyen bir organizasyon haline dönüşmüştür. Hastane'nin yüksek standartlarda ve konforda kaliteli hizmet verebilmesi için bütün personel sektöre ilişkin düzenlenen, gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğitim, seminer ve kongrelere planlı bir şekilde katılmaktadır.

Hasta haklarının önde tutulduğu, hastalarla huzurlu bir ortamda sevgi ve güven ilişkisinin en üst seviyeye çıkarılmaya çalışıldığı Hastane'de, iyileştirme ve yenileme çalışmaları sürekli olarak devam etmekte, klinikler hastaların beklentileri doğrultusunda daha uygun bir ortama kavuşturulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2006 yılında Kulak-Burun-Boğaz, Kardiyoloji, Diş ile Tüp Bebek kliniklerinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

Türkiye Gazetesi Hastanesi "bebek dostu hastane" olabilmek için müracaatını yapmış olup, sağlıkta dünya tarafından kabul görmüş olan sağlık hizmetlerinde akreditasyon standartlarını uygulamaya koymayı da hedef edinmiştir.

Türkiye Gazetesi Hastanesi topluma sağlık hizmetleri sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bu amaçla süreli yayınlar (Reçete Dergisi), internet (www.turkiyehastanesi.com - www.erecete.com - www.turkeylaser.com) aracılığı ve halka açık olarak yapılan "Sağlık İçin Elele" isimli seminerleriyle toplumun sağlık konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Hastanede çalışanların kurum içi iletişimlerinin daha hızlı, sağlıklı ve verimli olabilmesi amacı ile kurum içi İntranet Portalı oluşturularak tüm personelin kullanımına sunulmuştur.

Türkiye Gazetesi Hastanesi, insan sağlığı için çaba harcarken, bunun ayrılmaz bir parçası olan çevrenin ve tarihi dokunun korunması için de duyarlı davranmaktadır. Tıbbi atıklar hastane ortamında diğer çöplerden ayrı olarak toplanmakta ve özel yakma tesislerinde imha edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilmektedir. Ayrıca Çevre Müdürlüğü ve Belediye'nin ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Hastane'de kullanılmış atık yağlar anlaşmalı firmalar tarafından düzenli olarak toplanmaktadır.

Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle birlikte ülkemizde sosyal ve ekonomik seviyenin hızla düzelmesi, toplumda "sağlık bilinci" ve "sağlıklı bir gelecek" konusundaki beklentilerin artmasına sebep olmuştur. Toplumun sağlık konusundaki bu beklentilerini karşılamak üzere özellikle son yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından başarılı bir şekilde yürütülen ve sektörde devrim sayılabilecek ciddi gayretler sonucunda ortaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"nin yasalaşma süreci tamamlanmıştır. Bu süreçte tüm vatandaşların kolay, erişilebilir, eşit kapsam ve kalitede sağlık hizmeti alabilmeleri maksadıyla oluşturulan GSS (Genel Sağlık Sigortası) yasa tasarısı TBMM'den geçmiş olup 2007 Temmuz ayı itibari ile de uygulanmaya başlanacaktır.

2006 yılında sağlık sektöründeki bu süratli değişimle birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastaneler yönergesi çıkarılmış olup, bu yönergeye uygun bir şekilde sağlık hizmetinin verilebilmesi tüm özel hastanelerin birinci gündemi haline gelmiştir. Türkiye Gazetesi Hastanesi, konusunda uzman hekim, sağlık personeli ve sağlık altyapısı ile sağlık mevzuatının öngördüğü bütün yasal prosedürleri de tamamlayarak yeni çıkarılan kanun ve yönetmelikler doğrultusundaki bütün bu gelişmelere süratle adapte olma gayreti içindedir.

Bu bağlamda 2005 yılı başından itibaren devlet memurlarına ve Emekli Sandığı emeklilerine tüm branşlarda hizmet verilmeye başlanan Hastane'de, 2006 yılı yarısından itibaren de SSK ve Bağ-Kur ile gerekli olan branşlarda anlaşmalar yapılmıştır. Yapılan bu anlaşmalar sonucu hasta potansiyeli büyük ölçüde artmış olup, gerek altyapı, gerek personel, gerekse tıbbi cihaz konusunda bütün tedbirler zamanında alınmakta, sağlık bakım ve tedavi hizmetlerinin kalitesi düşürülmeden SSK ve Bağ-Kur mensuplarına da aynı şekilde hizmet verilmektedir.

Önümüzdeki yıl içinde Hastane'deki mevcut branşlara ek olarak Gastroenteroloji gibi bazı branşların da ilavesi ve Bağ-Kur'la ayaktan tedavi anlaşmaları da yapılacak olup, hizmet sahası iyice genişletilerek, ücretli hastalarla birlikte Emekli sandığı, Devlet memuru, SSK ve Bağ-Kur mensuplarına da sağlık bakım ve tedavi hizmetlerinin kalitesini düşürmeden aynı şekilde hizmet verilmeye devam edilecektir.

Türkiye Hastanesi İş İlanları

Türkiye Hastanesi firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!