Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Akaryakıt/Petrol ve ürünleri  

www.belginoil.com

Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. hakkında:

Ülkemizin önde gelen madeni yağ ve gres üreticilerinden Belgin Madeni Yağlar, sektördeki faaliyetlerine 1953 yılında İstanbul Göztepe’de başlamıştır.

BELGİN, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği ve gelişimiyle büyümektedir. 2014 yılında, KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalayan BELGİN, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli kapsamında “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız” seviyesine ulaşan ve bu belgeyi almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk madeni yağ firmasıdır.

Günümüzde, 25.500 m2 alan üzerinde 40.000 ton/yıl kapasiteli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, en güncel teknoloji ile donatılmış, AB standartlarında, modern tesislerinde üretimini gerçekleştiren BELGİN,kalitesi ve performansı uluslararası otoritelerce de tescilli ürünlerini uluslararası pazarda 40’ın üzerinde ülkeye ihraç etmektedir. BELGİN, İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) üyesi firmalar arasında 2015 yılı mineral yağlar ve yakıtlar kategorisinde gerçekleştirdiği ihracat performansı ile 6. sırada yer almıştır.

BELGİN, yurtiçinde ve yurtdışındaki çeşitli sektörlere sunduğu; Metal İşleme Yağları, Endüstriyel Yağlar, Gresler, Otomotiv Yağları ve Deniz Yağlarından oluşan 5 ana ürün grubu altında, 33 ürün grubunda 1000 çeşit değişik mineral, yarı sentetik, sentetik ürünleri, sanayi ve tüketiciler tarafından kullanılmaktadır.

BELGİN, 1999 yılında üretimine başladığı, 50’nin üzerinde OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri) onayına sahip LUBEX markalı otomotiv yağları ve GRESON markalı gresler de ürünleri arasına katılmıştır. Ürettiği GRESON marka gresleriyle Avrupa Gres Enstitüsü (ELGI) üyesi ilk Türk firması olan BELGİN, aynı zamanda, PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) ve UEIL (Bağımsız Avrupa Madeni Yağ Üreticileri Birliği) üyesidir.

60 yılı aşan engin deneyimi ve bilgi birikimini, modern AR-GE laboratuvarlarındaki sayısız çalışmaları ile birleştirerek farklı ihtiyaçlara ve özel durumlara yönelik ürün geliştiren, iş ortaklarına ve müşterilerine değer katan BELGİN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2014 yılı itibariyle aldığı yerini güçlenerek geliştirmeye devam etmektedir.

Müşterilerine uyguladığı özel eğitim programları ve satış sonrası teknik destek hizmetleri ile doğru ürünün, doğru yerde ve en ekonomik şekilde ihtiyaca yönelik kullanılması konusunda kullanıcılar ile sinerji yaratarak katma değer sağlayan ve hizmet verdiği sektörlerde müşterilerine rasyonel çözümler sunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

• Strateji ve hedefler doğrultusunda İnsan Kaynakları Planlaması'nı yapar, yetkinlik bazlı objektif yöntemler kullanarak “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesiyle Seçme ve Yerleştirme sürecinde fırsat eşitliğini esas alırız.

• Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sürekliliğini sağlamak amacıyla Gelişim Yönetimi programları uygularız.

• Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçer, en iyi performanslarını göstermeleri için bölüm ve kuruluş hedefine olan katkısını ve gelişim potansiyellerini destekleriz.

• Çalışanlarımızı başarıya yönlendirir, katılımcılığını artırmak amacıyla bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendiririz.

• Yılda bir kez yapılan çalışan memnuniyet anketi doğrultusunda çalışanların şirketten beklentilerini ve şirkete karşı hissettikleri aidiyet seviyesini belirlenmekteyiz. Çalışanların önerileri dikkate alınmak suretiyle iyileştirmeler yapmaktayız.

• Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, bütünlük ve etkileşimi sağlayan organizasyonlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kurum içi iletişimi güçlendiririz.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler dikkate alınarak, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİNİN PLANLANMASI

Strateji ve hedefler doğrultusunda Belgin’in gereksinim duyduğu İnsan Kaynakları Planlamasının yapılmasıdır.

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Belgin Madeni Yağlar olarak amacımız, "doğru işe doğru insan" politikasıyla seçme ve yerleştirme sürecini gerçekleştirmektir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Beyaz ve mavi yakalı tüm personel performans değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen hedeflere yönelik ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmenin karma olarak kullanıldığı şirketimizde, performans değerlendirme sonuçlarına göre çalışanların ücret, prim ve terfileri belirlenmektedir.

GELİŞİM YÖNETİMİ

Yöneticiler tarafından yılda bir kez çalışanların Bilgi ve Beceri Yeterlilik seviyeleri belirlenir. Bu doğrultuda kişisel gelişim planı ve yıllık eğitim programları hazırlanmaktadır. Eğitimler şirket dışı, şirket içi eğitim ve/veya işbaşı eğitimi olarak düzenlenmektedir. Şirketimizde elektronik eğitim programı da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

ÜCRET YÖNETİMİ VE TANIMA ÖDÜLLENDİRME

Ücret yönetim sistemi ile güncel çalışma hayatının gereklerine cevap verebilen adil bir ücret yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kuruluşumuzda ücret artışı, performans değerlendirme sonuçları ve piyasa koşullarına göre yılda bir defa yapılmaktadır.

Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. İş İlanları

Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!