İhlas Eğitim Kurumları

Eğitim  

www.ihlaskoleji.com

İhlas Eğitim Kurumları hakkında:

İhlas Eğitim Kurumları

İhlas Holding'in toplumsal sorumluluk duygusuyla yürüttüğü hizmetlerden biri de eğitimdir. Ülkemizin bilgili ve kültürlü nesiller yetiştirmesinin uygarlık yarışındaki öneminin farkında olan İhlas Eğitim Kurumları (www.ihlaskoleji.com), ilk eğitim öğretim faaliyetine 1996-1997 öğretim yılında Büyükçekmece - Marmara Evleri Kampüsü'nde başlamış; sonraki öğretim yılında da, Bahçelievler Kampüsü'nün açılması ile eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.

Eğitim ve Öğretim Çalışmaları

Eğitim ve Öğretim Her Şeyin Özü olduğunun farkında olan İhlas Eğitim Kurumları ülkenin geleceğini belirleyecek, bireyleri daha ileri hayat seviyelerine taşıyacak olan eğitimin, ancak sistemli ve ilkeli bir şekilde gerçekleştirilse yararlı olacağının farkındadır. İhlas Eğitim Kurumları öğrenciyi bilgi yüklenen bir varlık olarak görmemektedir. Bilgiyi öğrencilerinin hizmetine sunan İhlas Eğitim Kurumları'nın amacı, öğrencilerine bilgi yığmak değil, onların bilgiyi anlamasına, kavramasına, gerektiğinde kendi başına bağlantılar kurarak kullanmasına ve bilgi üretmesine yardımcı olmaktır. Günümüz çağı; artık "bilgiyi bilme çağı değil" "bilgiyi kullanma çağı"dır. Bu çerçevede İhlas Eğitim Kurumları yetiştirmeyi hedeflediği öğrencilerin özellikleri:

 • Türkçe'yi doğru konuşan, doğru yazan, okumayı seven ve düşüncelerini ifade edebilen,
 • Güçlü bir kişilik yapısı oluşmuş kişisel ve toplumsal ve kişisel sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Milli ve manevi değerlerine bağlı, yurdunu ve milletini tanıyan, yurda hizmet duygusu gelişmiş, milli kültürünü koruyup geliştiren,
 • Bilimsel düşünen, ekip çalışması anlayışına önem veren, demokratik toplum yapısını benimsemiş, hür düşünceli,
 • İnsan haklarına saygılı, yüreği insan sevgisi ile dolu, çevresindeki bütün canlı ve cansız varlıklara değer veren onları seven ve koruyan,
 • Planlı çalışmayı prensip edinmiş, öğrenme merakı ve hevesi olan,
 • Sağlığını koruyucu temel bilgileri almış, benimsemiş, gerekli alışkanlığı kazanmış,
 • Yeteneklerinin farkında olan, değerlendiren, geliştiren, boş zamanlarını verimli kullanan,
 • Bilgiyi kaynaklarına ulaşarak bulan, bunu verimli ve etkili kullanabilen,
 • Araştırmacı girişimci, yenilikleri takip eden,
 • Yabancı dil bilen ve bilgisayarı çok iyi kullanabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli duygulara sahip olmalarıdır.

İhlas Eğitim Kurumları

İhlas Eğitim Kurumları'na bağlı olan okullar iki kampüste toplanmıştır.

1- Bahçelievler Kampüsü

 • Özel Bahçelievler İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel Bahçelievler Çok Programlı Lisesi (Anadolu Lisesi - Anadolu Meslek Lisesi - Genel Lise)

2- Marmaraevleri Kampüsü

 • Özel Marmaraevleri İhlas İlköğretim Okulu
 • Özel Marmaraevleri İhlas Lisesi
 • Özel İhlas Karma Lisesi

Her iki kampüs de İstanbul'un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzak, temiz, ferah ve yeşil bir çevre düzeni içinde yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretim 20-24 kişilik sınıflarda yapılmaktadır.

Kampüslerdeki binalar "radye temel- tünel kalıp" sisteminde yapılmış olup her iki istikamette betonarme perdelerden oluşmaktadır. Depreme karşı dayanıklı ve güvenli olan binalar altı katlı olup, her kat yaklaşık 1.600 m2'dir. Binalarda çift merdiven, iki taraflı yangın çıkışı ve asansör bulunmaktadır.

İnşa edilirken eğitim ve öğretime en uygun yapıda modern anlamda ihtiyaçları karşılayacak şekilde düşünülmüş olan kampüs binaları, Türkiye'nin örnek gösterilen ve batı ülkelerindeki örneklerinin de en iyilerindendir.

Her iki kampüste de anasınıfı, spor odaları, kantin, servis odası, giyinme odaları, 150 kişilik gösteri ve konferans salonu, idari odalar, halkla ilişkiler birimi, ölçme değerlendirme birimi, bilgi işlem birimi, müzik dersliği, iki ayrı bilgisayar laboratuarları, dinlenme salonu, dershaneler, zümre odaları, baskı ve fotokopi odası, sağlık odası, sunum ve video odaları, idareci odaları, rehberlik servisleri, fen bilgisi-kimya-fizik-biyoloji laboratuarları, bilim ve teknoloji sınıfları, iş atölyeleri, resim atölyeleri, kütüphane, yabancı dil odası, okul içi oyun alanları, geniş ve rahat koridorlar bulunmaktadır.

Eğitim Öğretim Sınıfları, 42 m2'lik bir alanda, ısı, ışık ve oksijen ihtiyacı düşünülerek oluşturulmuştur. Sıralar, öğrenci boy ve yaşları dikkate alınarak yaptırılmış ve sınıf içi yerleşim düzeni her öğrencinin öğretmenini ve tahtayı en rahat görebileceği şekilde oluşturulmuştur.

Öğrencilere, sınıf ders programları, destek programları, kurslar, lise giriş sınavları için özel öğretim yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim programları ve yoğunlaştırılmış yabancı dil öğretimi programları uygulanmaktadır. Sınıflarda göze ve kulağa hitap eden TV, video, müzik seti, tepegöz, VCD ve DVD player, projeksiyon, bilgisayar gibi araç, gereçlerin yanında teknolojik araçlar da kullanılmaktadır.

Anasınıfları'na 60-72 ay arası (beş-altı yaş grubu) öğrenciler kaydedilmektedir. Bu sınıflarda yaş gruplarına özel programlar uygulanmakta, el becerileri geliştirilmekte, yorumlama düşünme ve konuşma etkinliklerine yer verilmekte, bireysel ve toplu etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca bilgisayar ve İngilizce eğitimi yapılmakta ve folklor, spor, resim, müzik etkinliklerinde branş öğretmenleri görev almaktadır.

Günlerini oyun, dinlenme ve beslenme odalarında geçiren minik öğrencilere, anne kucağından, güvenli eğitim ocağına en iyi şekilde geçiş sağlanmaktadır..

Rehberlik ve Danışma Servisi öğrencilerin, kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, kendisiyle ve çevresiyle barışık bir yaşam sürmeleri, karşılaştıkları olumsuzluklarla baş etme yeteneğini kazanmalarını hedeflemektedir. Deneyimli psikolog ve rehber öğretmenler, öğrencilere karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmeleri konusunda yardımcı olurken; gizlilik, güven ve kişisel haklara saygı çerçevesinde açık ve dürüst bir yaklaşımı tercih etmektedirler.

Fen Bilgisi - Fizik - Kimya ve Biyoloji Laboratuarları, her türlü modern deney cihazlarıyla donatılmışlardır. Öğrenciler, derslerini, deneyerek, görerek, yaparak ve yaşayarak zevkle öğrenirken laboratuarlarda her öğrenciye bir mikroskop düşmektedir.

Bilgisayar Laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, okullara iki adet bilgisayar laboratuarı ve her bilgisayar laboratuarında 24 bilgisayar bulunmaktadır. Artık yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarı, öğrenciler anasınıfında öğrenmektedir.

İnternet bağlantısıyla dünyaya açılabilen öğrencilere, bilgisayar öğretimi yanında bilgisayar destekli eğitim de deneyimli ve uzman öğretmen kadrosuyla sunulmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Birimler okullarda yapılan tüm eğitim öğretim faaliyetlerini ölçmek ve değerlendirmek üzere kurulmuştur. Öğrenciye, öğretmene ve isteyen velilere sunulan ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerde görülen eksikliklerin giderilmesi için yeni fırsatlar hazırlanmaktadır.

İhlas Eğitim Kurumları İş İlanları

İhlas Eğitim Kurumları firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!