İlan Detay

MY STAFF İNSAN KAYNAKLARI

Arff Uzman Yardımcısı

İstanbul Avrupa

MY STAFF İNSAN KAYNAKLARI - Arff Uzman Yardımcısı

İş Açıklaması

Havalimanlarımız ve yakın çevrelerinde meydana gelebilecek uçak kaza-kırım ve yangınlarına, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatınca (ICAO) belirlenen standart ve önerilen uygulamalar çerçevesinde müdahalede bulunmak,

Havalimanlarında bulunan bina ve tesislerde çıkabilecek yangınlara kısa süre içerisinde müdahale ederek maddi-manevi kayıpları önlemek veya asgari seviyeye indirmek ve yangından korunma konusunda alınacak tedbirler ile yapılacak işleri belirlemektir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  • Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak,
  • Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak,
  • Bedensel ve psikolojik yapı ile İGA Havalimanı İşletmesinin belirlediği hastaneden ARFF personeli olabileceğine dair "Sağlık Kurulu" raporu almak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

• Tercihen İstanbulda veya istanbul yaşam şartlarına uyum sağlayabilecek,

• 20-27 Yaş aralığında

• Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi

• Sivil savunma ve itfaiyecilik (önlisans) mezunu (istanbul üniversitesi, kocaeli üniversitesi, akdeniz üniversitesi gibi)

•Acil yardım afet yönetimi (lisans) (18 mart üniversitesi, Selçuk üniversitesi gibi)

• Erkek aday arayışımız bulunmaktadır.