Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Doğal Tarım

Sigorta Opr. Ve Ürün Mal. Görevinden Sorumlu Mali İşler Asis.

İstanbul Anadolu

Doğal Tarım - Sigorta Opr. Ve Ürün Mal. Görevinden Sorumlu Mali İşler Asis.

İş Açıklaması

 • Grup şirketlerine ait ticari sigortalar ile hissedarlara ait bireysel sigortalar ve ürün maliyetleri
 • Yenileme Süreçleri
 • Yenileme poliçe listelerini hazırlamak ve sürekli güncel tutmak,
 • Yenileme öncesi soru formlarını ilgili birimlerle koordineli doldurmak,
 • Yenileme tekliflerini sigortacılardan talep etmek ve üst yönetime sunmak,
 • Üst yönetimin uygun gördüğü şekilde poliçe onaylarını vermek,
 • Yenileme poliçelerinin asıllarını temin etmek ve kontrol etmek,
 • Yenileme poliçeleri elektronik ortamda saklamak, arşiv oluştumak,
 • Yenileme poliçelerin ödeme planına uygun şekilde finansmanı bilgilendirmek,
 • Ürün maliyetlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutmak
 • Bilgilendirme Yükümlülüğü
 • Şirketler bazında, yapılan yatırımları, emtea stoklarını, çalışan sayılarını, ürün bilgilerini, ürün sevkiyatlarına ait taşıma listelerini, kiralık araç tahsisi, iadesi,değişim vb. zeyilname yapılması gereken hususlara ait bilgileri aylık olarak ilgili birimlerden temin edip, sigortacılara gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Bildirimi yapılan hususlar için düzenlenen zeyilnameleri; temin etmek, kontrol etmek ve ilgili şirketlerdeki yetkililere ve ödemeleri için finansmana göndermek.
 • Hasar
 • Gruba ait tek bir hasar dosyası formatı hazırlamak ve dosya bilgilerini sürekli güncel tutmak,
 • Şirketler bazında, yaşanan hasarların en geç 5 işgünü içerisinde sigorta şirketine ihbar etmek,
 • Hasar dosyaları için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden temin etmek, ekspere ve sigortacılara göndermek, dosyanın durumunu periyodik olarak takip etmek,
 • Hasar evraklarını elektronik ortamda arşivlemek,
 • İş kazası yaşayan personelin durumunu amirinden ve şirket doktorundan periyodik olarak takip etmek,
 • Mutabakatlı Kıymet Takdir ve Risk Analiz Raporları
 • Mkt raporlarının şirketin ilgili birimlerince kontrol edilmesini, kaşe ve imzalanmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Mkt raporlarına göre poliçe bedellerinin güncellenmesi için zeyilnameleri yaptırmak,
 • Risk analiz raporlarında belirtilen iyileştirmeleri takip etmek
 • Sigorta Danışmanı ile Koordinasyon
 • Bağımsız sigorta danışmanımızla yakın işbirliği içerisinde gerekli görüşleri alarak sigorta süreçlerini yönetmek.

Not : Sigorta Sorumlusu operasyonel süreçlerinden yönetilmesinden sorumlu olup, karar verici bir yetkisi bulunmamaktadır. Sigorta ile ilgili yapılan tüm çalışmalara dair kararları yine Üst Yönetim verecektir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Sigorta sektöründe en az 3 yıllık deneyimli,
 • Ticari ve bireysel sigortalar konusunda uzman,
 • B sınıfı ehliyet sahibi,
 • İletişim becerileri güçlü,
 • MS Office uygulamalarını etkin kullanabilen,