Metropol International

Diğer  

www.mi.com.tr

Metropol International hakkında:


METROPOL INTERNATIONAL İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.
Metropol International İnsan Kaynakları A.Ş. Türkiye'de "Metropol İnsan Kaynakları" ile "Tigbur Temporary Help & Professional Placement Co." birleşmesi ile oluşmuş bir dünya markasıdır.Metropol International'ın gücü, Metropol İnsan Kaynakları'nın yerel tecrübeleri ve uygulamalarının Tigbur'un uluslararası bilgi birikimi ile birleşerek ortaya çıkmıştır.1978 yılından bugüne İşe alım- Seçme ve İşe yerleştirme alanlarının yanı sıra bordrolama operasyonlarını da yürüten Tigbur Temporary Help and Professional Placement Co. dünya genelinde 30 lokasyonda, yılda 30.000 kişinin üzerinde istihdam yaratmaktadır.Bu iki gücün sinerjisi sayesinde METROPOL INTERNATIONAL Türkiye'de müşterilerine işe alım ve bordrolama alanlarında mükemmel hizmetler vermektedir.
2.000.000 kişinin üzerindeki aday veritabanımızla; işe alım seçme ve yerleştirme, dönemsel veya daimi personel ve bordrolama hizmetlerimizden hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

SEÇME VE YERLEŞTİRME
Metropol International İnsan Kaynakları 30 yıllık deneyimi ile adaylarının işe alım sürecinde aşağıdaki uygulamaları üstün uzmanlık ve gelişmiş altyapısı ile gerçekleştirir.
• Uygun özgeçmişlerin bulunması
• Özgeçmiş ön değerlendirmelerinin yapılması
• CV bazlı birebir mülakat
• Yetkinlik bazlı birebir mülakat
• Genel yetenek testi
• Kişilik envanteri ve yorumlanması
• Yabancı dil testi
• Bilgisayar bilgisi ve klavye testi
• Role Play
• Referans araştırmaları
• Şirket, görev ve sosyal hakların sunumu
• Onay görüşmesi organizasyonu
• İşe giriş evraklarının takibi
İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ
Proje yöneticilerimizin müşterimizin İnsan Kaynakları Departmanı ve yöneticileri ile ihtiyaç duyulan veya duyulabilecek pozisyonların detaylarını analiz ettiği aşamadır. İhtiyaç duyulan pozisyonun görev tanımı, adayın kişisel ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi, kurumun beklentilerinin belirlenmesi bu aşamanın en önemli unsurudur.
ADAY ARAŞTIRILMASI
Proje yöneticilerimize bağlı sektörel uzmanlığa sahip İnsan Kaynakları Uzmanlarımız ve Uzman yardımcılarımız, belirlenen profildeki tüm adaylara ulaşabilmek için strateji belirleme çalışmalarını yapar. Değerlendirmeler sonucunda adayların belirlenmesi gerçekleştirilir.
MÜLAKAT SÜRECİ
Potansiyel adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilerek adayın görev tanımına ve beklenen temel niteliklere uygunluğu ölçülür.
Uygun bulunan adaylar ile yüz yüze mülakat aşamasına geçilir.
İnsan Kaynakları Uzmanlarımız bu aşamada adayın mesleki ve kişisel yetkinliklerini ortaya çıkarabilmek amacı ile mülakat haricinde testler uygulamaktadır.
RAPORLAMA VE ADAY SUNUMU
Mülakat süreçlerinde pozisyona uygunluk, yetkinlik, kurum kültürüne sahip olması gibi konularda olumlu değerlendirilen adaylarımız mülakat değerlendirme raporları ile birlikte detaylı referans araştırmasının yapılması sonrasında firmalarımıza sunulur.
İŞE YERLEŞTİRME Bu aşamada uygun bulunan adaya -firma talep eder ise- görev tanımı ve sosyal paketi hakkında bilgi vererek iş teklifinin yapılması ve işe giriş için gerekli evrakların düzenlenmesi gerçekleştirilir.

METROPOL INTERNATIONAL BORDROLAMA HİZMETİ ;
• İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir,
• Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yapar,
• Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler,
• Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını yapar,
• Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini sağlar,
• İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerini tutar,
• Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanmasını gerçekleştirir,
• Personelin isteği halinde, vizite kağıdı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi, her türlü SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılmasını yapar,
• İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini sağlar,
• İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi masraf bildirimi vb. belgeleri hazırlar,
• İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesini yapar,
• İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verir,
• Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verir,
• İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapar.

www.metropolinternational.com.tr

Firma Bilgileri

 • Çalışan Sayısı
  • 28 Beyaz Yaka
 • Çalışma Saatleri
  • Haftaiçi: 09:00-18:00
  • Cumartesi Yok
  • Pazar Yok
 • Sosyal ve Yan Haklar
  • Diğer: Şirketimiz evden çalışma ve hibrit sistem uygulamaktadır.

Metropol International İş İlanları