İş Hayatına Dair

İŞ DÜNYASINDA YENİ BİR LİDERLİK TARZI: 
ÇEVİK LİDERLİK
İŞ DÜNYASINDA YENİ BİR LİDERLİK TARZI: ÇEVİK LİDERLİK

Çevik liderlik, çalışanların daha etkili ve üretken olabilmeleri için başarıya giden engelleri kaldırmaya çalışan bir liderlik tarzı olarak özetlenebilir.

Çevik ekipler birlikte daha iyi çalışır, daha az zaman ve kaynak israfıyla daha iyi iş sonuçları sağlar. Çevik kuruluşlar, ekipleri güçlendirerek iş güçlerinin tüm gücünü açığa çıkarabilir.

Çevik Organizasyonların Avantajları

Geleneksel organizasyonlar bürokraside çıkmaza girmeye yatkındır. Tüm önemli kararlar tepeden geldiğinden, değişime uyum sağlamakta zorlanırlar. Çevik organizasyonlar, gücü merkezden dağıtırlar ve çevrelerinde değişim meydana geldiğinde, hızlı tepki verirler. Ekiplerin uyguladığı her proje bir başarı sağlamayabilir ancak hayal kırıklıkları bile organizasyonun bir şeyler öğrenmesine yardımcı olabilir.

Çevik Liderliğin İlkeleri

Çevik liderler, baskın bireyleri ödüllendirmek yerine güçlü ekipler oluşturmaya öncelik verir. Ekip üyelerinin güçlü yanlarını anlarlar ve bu güçlü yönlere uygun olarak çalışmayı nasıl kolaylaştıracaklarını bilirler. Potansiyellerinin zirvesinde performans göstermelerini sağlamak için yüksek performanslı ekipleri nasıl besleyeceklerini bilirler. Bir çalışan performans hedeflerini kaçırdığında, çevik liderler onları tekrar rayına oturtmak için bir performans iyileştirme planının nasıl oluşturulacağını bilir.

Çevik liderler, bireyi grubun üstüne yerleştirmekten kaçındıkları gibi, kendilerini de ekibin üstüne koymazlar. Ön planda olduklarından daha fazla, süreçleri kolaylaştırmak için arka planda çalışırlar. Kahraman veya mikro yönetici olmaya çalışmazlar: Sadece iş için istenen sonuçları üretmeye çalışırlar.

Çevik liderler gerçeklere ve ölçülebilir sonuçlara odaklanır. Çevik liderler analitiktir, bu nedenle niceliksel veriler karar verme süreçlerini yönlendirir. Örneğin, yeni bir süreç veya girişim çalışmıyorsa, suçlamazlar: Neden işe yaramadığını görmek için verilere bakarlar ve ondan öğrendiklerini rotayı düzeltmek için kullanırlar.

Çevik geliştirme aynı zamanda insanların kendi bilgilerine dayalı kararlar almalarını sağlar. Çevik bir liderlik modeli altında, çalışanlar fikirlerini paylaşmaya ve deney yapmaya teşvik edilir. İletişim şeffaftır, bu nedenle çalışanlar hızlı kararlar almak için ihtiyaç duydukları bilgilere güvenle sahiptir. Bu, yaratıcılığı engelleyen bürokratik süreçleri en aza indirir.

Çevik Liderliğin 3 Temel Tekniği

·      Çevik liderler, ekip üyeleriyle açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurar. Öncelikleri, ekip üyelerinin önceliklerini gerçekleştirebilmeleri için engelleri kaldırmaktır. Çevik denetçiler, etkili bir şekilde iletişim kurarak başarının önündeki engelleri öngörebilir ve kaldırabilir.

·      Çevik liderler her zaman dinler ve gözlemler. Ekip üyeleri bir sorunu ele aldığında veya liderler sıklıkla ortaya çıkan bir sorunu gözlemlediğinde, daha iyi süreçler geliştirmek için paydaşlardan veri toplarlar. Çevik liderliğin anahtarı, ön saflardaki çalışanları dinlemektir. Çevik liderler, pratik süreç çözümlerinin büyük olasılıkla onlara en yakın kişilerden geldiğini anlar.

·      Çevik liderler dış güçleri de gözlemlerler: Pazardaki, ekonomideki veya halk sağlığındaki değişikliklerin işyerini nasıl etkileyebileceğini anlarlar. Rehberlik için sürekli olarak stratejik önceliklere başvururlar ve uygunluk açısından bunları düzenli olarak yeniden değerlendirirler.

 

Kaynakça:

https://www.mckinsey.com/tr/our-insights/agile-organizations-agile-transition-and-benefits-for-companies

https://hbrturkiye.com/storage/doc/acm/acm-sayi-1.pdf

https://stratejico.com/cevik-lider-ve-geleneksel-lider-arasindaki-7-fark

 

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver