İlan Detay

Zrd Mühendislik Müşavirlik Taahhüt - Mali Müşavir

İş Açıklaması

Genel Muhasebe Konusunda Deneyimine Sahip, E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Hakim, Genel Muhasebe Ve SGK Uygulamalarına Hakim, Vergi Mevzuatına Güncel Olarak Vakıf, KDV İade Süreçlerinde Tecrübe Sahibi, Ekip Çalışmasına Uygun Şirketin Tüm Genel Muhasebe Sürecinin Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Kayıt Ve Kontrolünün Yapılması.


Mevzuata Uygun Olarak Dönemsel Mali Tablo Ve Raporların Hazırlanması.

Hakedişlerin Sonuçlandırılması.

KDV iade Süreçlerinin Takip Edilmesi.

Vergi Ve Mali Mevzuat Konularında Şirketin Hazırlamakla Yükümlü Olduğu Tüm Beyannamelerin Düzenlenmesi.

Yıllık Bütçe Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi.

Ay Sonu, Dönem Sonu Ve Yıl Sonu Finansal Kapanış Işlemlerinin Gerçekleştirilmesi Ve Gerekli Sistemsel Kayıtlarının Oluşturulması.

Tüm Banka Hareketlerinin Muhasebe Kayıt Sistemine Doğru Akışının Sağlanması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve benzeri bölümlerinden mezun,

Muhasebe programlarını iyi derecede kullanabilen,

*** İnşaat Hakediş ve Taahhüt konusunda tecrübesi bulunan***,

Beyanname ve iade işlemlerine hakim,

Tüm mali mevzuata ve genel muhasebe uygulamalarına hakim,

Finansal raporlama, kontrol, bütçe, vergi, finansman planlama tekniklerine hakim,

MS Office Programlarına hakim,

Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli,

Analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip,

Evrak girişi, BA BS, Muhtasar, KDV, Bordro , Gecici Vergi, Kurumlar, Gelir Vergisi , Vergi mevzuatı ve SGK mevzuatını bilen,

İleri Seviye İngilizce Bilen