İlan Detay

Abalıoğlu Holding - Denetim Kıdemli Uzmanı

İş Açıklaması

 • Kurum strateji ve hedeflerine göre iç denetim prosedür, yönetmelik, program ve yıllık iç denetim planları ile bütçesine uyulması ve uygulanması,
 • Kurum ve bağlı kuruluşların, uluslararası iç denetim standartları, iç kontrol düzenlemeleri, yasal mevzuat, kurum usul ve esasları, iç denetim bünyesinde hazırlanmış rehberler çerçevesinde belirli aralıklarda mali ve operasyonel risk odaklı süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Operasyonel ve yönetsel süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin, mali uygulamaların doğruluğunun, faaliyetlerin yasal düzenlemeler ve kurum standartları ile uyumluluğunun, risk yönetiminin ve kurumsal yönetimin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • İlgili birimler tarafından üretilmiş olan finansal/operasyonel tablo ve raporların doğruluğunun kontrol edilmesi, mevcut ve potansiyel riskli noktaların tespit edilmesi,
 • Süreç analizlerinin yapılarak kilit kontrol noktalarının etkinliklerinin ölçülmesi, bunlara ilişkin tavsiyelerde bulunulması,
 • Denetim faaliyetlerinin ve çalışmalarının planlanan sürede ve kapsamda gerçekleştirilmesi,
 • Denetim sonuçlarına göre bulguların açık, sade ve anlaşılır şekilde zamanında raporlanması ve iyileştirme önerilerinde bulunulması,
 • Tespit edilen risklerin, buna bağlı bulguların ve tanımlanmış aksiyonların takip edilmesi ve denetim raporlarında tespit edilen risklere yönelik takip denetimlerinin yapılması,
 • Astlarının yaptıkları çalışmaların tamlığının ve doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Yıllık denetim planında yer alan ya da yönetim kurulu ya da iç denetim yöneticisi tarafından plan dışı talep edilen özel inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi, bu tür özel durumlara ilişkin yönetim kurulunun ve iç denetim yöneticisinin bilgilendirilmesi,
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunun hazırlanması için iç denetim yöneticisiyle birlikte çalışılması.
 • Alanı ile ilgili verilen diğer işlerin yapılması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerden mezun,
 • Çok uluslu şirketlerin iç denetim bölümlerinde ya da bağımsız denetim firmalarında en az 5 yıl deneyime sahip olmak,
 • Süreç, risk, iç kontrol ve risk bazlı iç denetim kavramlarına hakim,
 • Uluslararası iç denetim ve kontrol düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi,
 • Operasyonel, finansal ve uyum denetimi konularında deneyimli,
 • Muhasebe, mali mevzuat, mali analiz ve kontrol konularında tecrübeli,
 • Tercihen CIA ve/veya SMMM belgesine sahip,
 • Sözlü ve yazılı olarak açık ve etkili iletişim yeteneği olan, etkin raporlama yapabilen,
 • İyi derecede sözlü iletişim kurabilecek ve aynı zamanda raporlama yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
 • Sistematik araştırma yapabilen, analitik düşünebilen, elde edilen sonuçları hızlı ve etkin yorumlayabilen, öğrenmeye açık, detaylar üzerinde çalışmayı seven,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahatler için herhangi bir kısıtlaması olmayan,
 • İleri düzeyde MS Office uygulama bilgisi sahibi,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Denizli’de ikamet eden veya edebilecek olan.