1481 Sports Event

Reklamcılık  

1481 Sports Event hakkında:

Öncelikli olarak kurum kimliği mantığının ve gerekliliğinin tüm şirkete açıklanması ve de aynı hissin paylaşımının sağlanması gerekmektedir.

Kurum kültürü bir şirkette paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür. Bu değerler o şirkete bir kişilik ve özellik kazandırır. Onu diğer şirketlerden farklılaştırır, bütün takımı ortak amaçlara yöneltir.
HEDEF
Etik kurallara bağlı, hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, verimli çalışan ve yorulmaktan haz alan, bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen, mevcut başarıların Pacha markamızın nihai hedefi için birer mihenk taşı olduğunu bilen, önemli olanın sürekli başarıyı ve hedefi yakalamak olduğunu benimseyen, hedeflenen başarıya ulaşmak için değişime açık, mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek, bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak ve tüm bu değerlerden hareketle müşterierine en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiş kadrosuyla kurumsal müşterilere hizmet veren ve turizm şirketi kimliğinde farklılaşarak markalaşmak.

MİSYON

 • Sektörde uzun soluklu bir acenta olarak var olmak
 • Müşteri, tedarikçi ve personel memnuniyetini sağlamak
 • Turizm sektörünün gelişimi, ülkenin finansal olarak kalkınması adına üstlendiğin toplumsal sorumluluğu yerine getirmek
 • Kurumsal müşterilere ulaşmak ve onların tercih edeceği bir marka olmak

VİZYON

 • Müşterini, beraber çalıştığın ekibini ve de iş ortaklarını eşit derecede memnun etmeye özen göstermek
 • Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak
 • İşe ruh ve hayat katarak çalışmak
 • Takım ruhuna sahip olmak, değişimlere uyacak dinamizme ve esnekliğe sahip olmak; hep birlikte gelişmek
 • İşleri mükemmel yapmak için sonuna kadar uğraşmak, üstlenilen herşeyde mükemmelliği aramak

OBJEKTİF
Sektörde tercih edilen bir marka olmak için yapılması gerekenler;
Kurum dışı

 • Database oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması
 • Tanıtım dosyasının hazırlanması
 • Müşteri ziyaretlerinin yapılması
 • Eski müşteriler ile iletişim kurulması ve ilişkilerin tazelenmesi
 • Eski ve yeni müşteriler ile iletişimin sürekliliği için bülten, dergi vb yaratılması

Kurum içi

 • Görev tanımlarının belirlenmesi ve de paylaşımı
 • Kurum kimliğini yansıtacak şekilde tüm yazışma ve dosyalamaların aynı standartta yapılması
 • Departmanlar arası iletişimin düzgün olarak gerçekleşmesi için yöntemlerin belirlenmesi
 • Teknik problemlerin çözümü konusunda çalışma
 • Öncelikle bilgisayar vb teknik konulardaki bilgi eksikliğinin giderilmesi

1481 Sports Event İş İlanları