Göztepe Medical Park Hastanesi

Sağlık/Hastane  

www.medicalpark.com.tr

Göztepe Medical Park Hastanesi hakkında:

MEDICAL PARK HASTANELER GRUBU

Medical Park Hastaneler Grubu yeni yatırımlarla bünyesine kattığı tam teşekküllü hastaneleri ile dünya standartlarında hizmet sunan bir sağlık grubudur. Yönetim felsefesinin temelini, etik yaklaşım, hasta haklarına ve insana saygı oluşturur.

Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye’de sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmeyi ve bu hizmetleri geniş halk kitlelerine ulaştırmayı hedefleyen büyük bir tutkunun eseridir. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı destekleyen, sağlık hizmetlerinde özel sektörün etkin ve verimli hizmet anlayışını benimseyen işletmeler tesis etmek, hastane işletmeciliği yatırımı ile genel sağlık sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Akıllı hastane binaları ve teknolojik donanımıyla gerek yataklı gerekse ayakta tedavi servislerini geliştirerek büyütmektedir. Hastaneler Grubu’nun yatırımlarının temelinde alanında uzman hekim kadrosu, deneyimli ve eğitimli personelin yanı sıra tıp teknolojisi eşliğinde sürekli bakım hizmeti sunma misyonu bulunmaktadır.

Türkiye’nin her bölgesine kaliteli sağlık hizmeti ulaştırmak üzere yola çıkan ‘Herkes İçin Sağlık’ misyonunu, ‘Herkes İçin Kalite’ hedefiyle birleştireren Medical Park Hastaneler Grubu, 4 hastanesiyle kısa sürede ve ard arda akredite oldu.

Sağlıkta uluslararası kalite standartlarını temsil eden Joint Commission International (JCI) Kuruluşu’nun Akreditasyon Belgesi’ni, Antalya ve Göztepe’deki hastane komplekslerinde ön denetime girmeden 6 ayda, Bahçelievler ve Bursa Hastanelerinde ise 1-2 yıllık bir süreç sonunda aldı.

Medical Park Hastaneler Grubu, Doğu’daki ve Anadolu’daki diğer Medical Park hastanelerine de kalite belgeleri alarak bu bölgelerde hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Medical Park Hastaneler Grubu, kısa sürede hayata geçirdiği yatırımlarıyla, verimli ve etkili şekilde sunduğu sağlık hizmetlerini devlet memuru, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ile yaptığı anlaşmaları ve anlaşmalı kurumlarına sunduğu uygun fiyat politikalarıyla, toplumun büyük bir kesiminin yararlanmasına olanak sağlayarak, Türk insanının sağlık düzeyinin yükseltilerek, yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

MEDICAL PARK HASTANELER GRUBU’NUN MİSYONU

Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, gelişmiş sağlık teknolojisi ve tesisleri ile toplumun çoğunluğunu kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmada öncü olma özelliğimizi sürdürüyoruz.

MEDICAL PARK HASTANLER GRUBU’NUN VİZYONU

Kaliteli sağlık hizmetini toplumun çoğunluğuna ulaştıran, öncülük rolünü üstlenen sağlık merkezi olmayı öngörüyoruz.

MEDICAL PARK HASTANELER GRUBU’NUN KALİTE POLİTİKASI

  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
  • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
  • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
  • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
  • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

HASTANELER GRUBU BÜNYESİNDEKİ HASTANELER

MEDICAL PARK BAHÇELİEVLER

Medical Park Bahçelievler, tıbbi etkililik, kurumsal ve bireysel hasta memnuniyeti ve çalışan tatmini açısından Türkiye’nin en iyi hastanelerine sahip bir sağlık hizmetleri zincirinin İstanbul’daki en önemli ve güçlü halkasıdır. Uygulanan modern yönetim biçimi, tüm çalışanların, yöneticilerin ve hekimlerin işbirliğiyle, sürekli hasta memnuniyetini sağlama esasına dayanmaktadır.

Nitelikli hekimlik uygulamaları, bakım hizmetlerini beceri ve şefkat duygusuyla sunan sağlık ve destek personeli ve modern tıp teknolojisi sayesinde hastane, sürekli olarak yüksek düzeyde ve geniş kapsamlı sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Toplam 30.000 m2’lik alanda 17 kat olarak kurulan bu büyük sağlık kompleksi, 288 yatak kapasitesi, 97 poliklinik odası ve Kardiyovasküler Cerrahi gibi özel donanım gerektirenler de dahil olmak üzere 12 ameliyathaneyi bünyesinde bulunduruyor. Hastane, Kalp ve Damar Cerrahisi, Koroner, Yenidoğan ve Cerrahi Yoğun Bakımlardaki toplam 42 yatak kapasitesiyle İstanbul’da yoğun bakım alanında önemli bir referans merkezi olarak hizmet veriyor.

Medical Park Bahçelievler’de kanser tanısında kullanılan PET-CT ve ışın tedavisi alan hastalar için, hayati önem taşıyan Lineer Akseleratör cihazı gibi ileri tanı ve tedavi üniteleri bulunuyor. Bu donanımının yanı sıra 10 dakikada katetersiz kalp anjiyosu yapabilen 64 kesitli Bilgisayarlı Tomografi, üst düzey Manyetik Rezonans (MR), Dijital ve Periferik Anjiyo, 4 Boyutlu Ultrason da öne çıkan tanı cihazları arasında bulunuyor.

MEDICAL PARK FATİH

Grubun, Medical Park adıyla kurulmuş ilk hastanesi Fatih’te bulunmaktadır. 6 bin m2’lik alan üzerine kurulu hastane, Kardiyoloji Ünitesinde uyguladığı başarılı anjiyo, anjiyoplasti ve stent uygulamalarının yanı sıra, açık kalp cerrahisinde de başarılı sonuçlar almaktadır. Hastanede, senede 15.000 ameliyat, 160.000 poliklinik, 5000 anjiyo, 1000 açık kalp ameliyatı ve 3500 göz ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Medical Park Fatih Hastanesi, tam donanımlı ambulans ve dahiliye, cerrahi, anestezi, nöroloji, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, beyin cerrahisi uzmanlarının oluşturduğu ekip ile 7 gün 24 saat acil servis hizmetlerini hastalarına ulaştırmaktadır.

MEDICAL PARK GÖZTEPE

Hastane, İstanbul Anadolu yakasının en merkezi yerinde Göztepe E-5 Karayolu’nun hemen yanında, üç ayrı hastaneden oluşan Türkiye’nin ilk “Özel Hastane Kompleksi” olma özelliğini taşıyor.

Kompleks, 36.000m2 kapalı alanda kurulu bir Genel Hastane’nin yanı sıra Türkiye’nin ilk Özel Kanser Hastanesi’ne ve İstanbul Anadolu yakasının ilk Özel Diş Hastanesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Ülke genelinin yanı sıra tüm Avrupa’ya ve komşu ülkelere de hizmet vermek üzere planlanan Kanser Hastanesi’nde, bu hastalığın özellikli tanı ve tedavi alanları olan radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedaviler başarıyla bir arada yürütülüyor. Kompleks bünyesindeki Diş Hastanesi’nde ise; Endodonti’den en ağır çene ve diş cerrahisi girişimlerine kadar ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm alanlarda son derece modern, konforlu ve dünya standartlarında hizmet veriliyor.

306 hasta yatağı, 11 ameliyathanesi, 47 yoğun bakım yatağı, 150’den fazla uzman ve akademisyen hekim kadrosuyla 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunuyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, 33 ana branşta dünya standartlarında hizmet vermeyi sağlayan güçlü teknolojik altyapısıyla, Türkiye’nin en önemli ve örnek sağlık yatırımlarından biri olarak gururla hizmetlerine devam ediyor.

MEDICAL PARK SULTANGAZİ

Medical Park Hastaneler Grubu’na katılan Medical Park Sultangazi Hastanesi, 1996 yılından bu yana Sultan Hastanesi adıyla bölgenin önemli bir sağlık merkezi olarak hizmet veriyor. Toplam 35 yatak kapasitesi ve 21 hasta odası bulunan hastanede, tam donanımlı ameliyathanesi ve yoğun bakımları ile gelişmiş tanı ve tedavi hizmetleri sunuluyor.

Nitelikli hekim uygulamaları en üst seviyede olan hastanenin tüm bölümlerinde; özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ağız ve Diş sağlığı, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi ile Genel Cerrahi branşlarında başarılı sonuçlar alınıyor.

MEDICAL PARK ANTALYA

Hastane, konum olarak şehrin en büyük ilçesi olan Lara’nın merkezindedir. Hastane Kompleksi bünyesinde Genel Hastanenin yanı sıra Kalp Hastanesi de bulunmaktadır. 30.000 m2 kapalı alan üzerinde, 84 poliklinik odası, 39’u Kalp Hastanesi, 167’si Genel Hastane bünyesinde olmak üzere 206 yatak kapasitesi, 4 yoğun bakım ünitesi, 10 ameliyathanesi ve 33 tıbbi branşı ile hizmet vermektedir.

Antalya’nın en büyük özel hastanesi olarak hizmet sunmakta olan hastane kompleksi, eş zamanlı olarak organ nakli, kemik iliği nakli, radyoterapi ve kemoterapi gibi üst düzey medikal servisleri ile birlikte ortalama 1000 hasta muayenesi hizmetlerini de verebilmektedir.

‘Nükleer Tıp’, ‘LINAC (doğrusal hızlandırıcı radyoterapi ünitesi)’, ‘PET/CT’ cihazları ile desteklenmiş ‘Onkoloji-Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’, uluslararası camiada kabul görmüş otorite sayılan akademik ünvanlı hekimler eşliğinde hizmet vermektedir. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi içinde Kasım 2008 tarihinde hizmet vermeye başlayan Organ Nakli Bölümü’nün, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en fazla transplantasyon yapan adresi olması hedeflenmektedir.

Akademik standartlarda donatılmış, bölgedeki tek immünoloji laboratuarlarına sahip hastanede, genetik, kromozomal testlerin yanında doku tiplendirme analizleri de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Yüksek hasta sayılarına rahatlıkla cevap verebilen bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) görüntüleme ünitelerinin bulunduğu, kardiyoloji ve kalp cerrahisi dalında bölgenin en deneyimli akademisyenlerinin görev aldığı, tüm çevrede referans kabul edilen uyku laboratuvarı, her düzeydeki hastaya servis sunabilen dört farklı yoğun bakım ünitesi, yeni nesil femtosecond lazer ünitesi destekli göz kliniği, akademik düzeyde endoskopi ve E.R.C.P. girişimlerinin etkin ve hızlı biçimde sunulduğu gastroenteroloji ünitesi, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ni farklı kılan özelliklerden bazılarıdır.

Turizm başkenti Antalya’ da üst düzey tıbbi hizmetler; Türkiye’ye komşu ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine “çok dilli” deneyimli ekiplerle turizm sağlığı çerçevesinde sunulmaktadır. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, sağlık turizmi merkezi olmayı hedeflemektedir.

MEDICAL PARK BATMAN

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en iyi hastanelerinden biri olmayı başaran Özel Batman Şifa Hastanesi Medical Park Hastaneler Grubu bünyesine katılmıştır. Hastane, Medical Park Hastaneler Grubu sinerjisiyle, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan güvenilir, referans kuruluş olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Mart 2007’den beri ISO 9001:2000 kalite sertifikası alarak, hasta konforunu ve memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmıştır.
121 hasta yatağı, 5 ameliyathane, 26 yoğun bakım yatağı, 35’den fazla uzman ve akademisyen hekim kadrosunun yanı sıra, 21 ana branşıyla sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan Medical Park Batman Hastanesi, bölgenin en önemli ve örnek özel sağlık kuruluşu konumundadır.

MEDICAL PARK BURSA

Medical Park Bursa, Türkiye’nin metropol şehirlerinden biri olan Bursa’nın kalbinde hizmet veriyor. Akıllı bina teknolojisine sahip, 21.200 m2’lik alanda kurulu 21 katlı binasında, 237 yatak kapasitesi ve modern tıbbın ürettiği son teknolojiyle hastalarına sağlık hizmeti sunuyor.

Tanı ve tedavi hizmetlerinde, çağdaş teknoloji, modern işletmecilik ve tedavi yöntemleri en etkin biçimde kullanılarak, hasta memnuniyeti sürekli olarak en üst düzeyde tutuluyor.

Hastanede, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Göz alanlarında yapılan ameliyatlarda Avrupa standartlarında başarılı sonuçlar alınıyor.

Kalp ve damar cerrahisine ayrılmış laminer akımlı havalandırma sistemine ve özel ameliyat donanımına sahip iki ameliyathaneyi bünyesinde bulunduran Medical Park Bursa’da Kardiyovasküler cerrahi konusunda deneyimli bir kadro, titizlikle hizmet veriyor. Medical Park Bursa’da her türlü kalp ve damar ameliyatı uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor.

Hastanenin 11.katında bulunan Tıbbi Onkoloji bölümünde hastalara poliklinik hizmeti ve yataklı hasta bakımı hizmeti veriliyor. Bölümde 23 kemoterapi koltuğu, 2 yataklı odalar ve kan tahlilleri için aynı katta laboratuvar bulunuyor.
Kemoterapi uygulama konusunda modern cihazlar, bu konuda özel eğitim almış deneyimli hemşireler ve yardımcı personel ekibi hizmet veriyor.

Hastane, yenidoğan yoğun bakım ünitesiyle de 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Ünite, donanımıyla Türkiye'deki bebek yoğun bakımlarına örnek teşkil ediyor. Diğer hastanelerden de bebek kabul edilen ünitede, 15 yatak, ventilatör, açık yatak, transport kuvözü, fototerapi cihazı, kuvöz ve hastaların tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği monitörler bulunuyor.

MEDICAL PARK ELAZIĞ

Medical Park Elazığ Hastanesi, toplam 9.000 m2 alan üzerinde, 110 yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi yoğun bakım ve yeni doğan ünitesi ile sağlık hizmeti sunuyor.

İleri düzey MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, mamografi, kemik dansitometri, mobil radyoloji cihazları, gibi görüntüleme olanakları başarılı bir tanı ve tedavi sürecinin sağlanmasında etkin rol oynuyor.

Kardiyoloji alanında oldukça geniş görüntüleme imkanlarına sahip hastanede, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının ileri boyutlarda olabileceğinden şüphelenildiği durumlarda, en kısa sürede anjiyo kararı verilebiliyor. Hastanede bulunan dijital anjiyografi ünitesi’nde; teknolojik donanım ve hekim kadrosuyla, koroner anjiyografi, balon ve stent işlemleri, damar tıkanıklıkları ve ritim bozuklukları tedavisinde etkili çözümler sunuluyor.

Medical Park Elazığ Hastanesi’nde; kalp ve damar cerrahisi ameliyatları, sadece bu ameliyatlar için ayrılmış özel donanımlı ameliyathanelerde, kardiyolog, kalp ve damar cerrahları, kardiyak anestezi hekimleri ve perfüzyonistlerden oluşan geniş bir kadro ile yapılmaktadır. Bu ameliyatlar, yeni doğan döneminden başlayarak, ergenlik ve yaşlılık dönemine kadar, kalp kapak tamiri, her çeşit koroner by-pass ameliyatları, kalp pili ve akciğer hastalıklarının cerrahi tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

MEDICAL PARK GAZİANTEP

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 14 bin m2'lik alanda 157 yatak kapasitesi, modern tıp teknolojisi ve uzman hekim kadrosu ile Dahiliye, Cerrahi, Tanı ve Rehabilitasyon Bölümleri ile 27 ihtisas dalında 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde gelişmiş tıbbi cihazlar ile donatılmış biri Kalp-Damar Cerrahisi, dördü tüm cerrahi müdahaleler için kullanılan beş ameliyathane, lazerle göz ameliyatları için ayrılmış bir de Lazer Ünitesi bulunuyor. Ameliyathanelerde teknolojik modern cihazlar, Laminer Flow ile Hepa filtreli steril havalandırma sistemi kullanılıyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde, tüm beyin ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor. Acil doğumlar için gece hizmet veren doğumhanesi, kalp krizi riski taşıyan ya da geçirmiş hastaların kalp kateterizasyonu ve anjiyo işlemlerinin yapıldığı modern Dijital Anjiyografi Ünitesi yer alıyor.
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde uluslararası standartlarda hizmet vermeye başlayacak Onkoloji Merkezi’nde; Onkolojik Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Onkolojik Rehabilitasyon alanlarında iş birliği yapan deneyimli ekiplerin çalıştığı bir tedavi yaklaşımı uygulanacak. Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi’nin; akciğer, prostat, kalın bağırsak, mide, pankreas, meme, serviks, over gibi kanser türleri başta olmak üzere tüm kanser türlerinin tanı ve tedavilerinde, bölgenin ve Ortadoğu ülkelerinin referans merkezi olması planlanıyor.

MEDICAL PARK ORDU:

Karadenizin en büyük özel hastanesi olan Medical Park Ordu Hastanesi şehir merkezinde, her yere çok kolay ulaşılabilir bir noktada bulunmaktadır. Yaklaşık 18 000 m2 kapalı alan üzerinde yatay bir hastane olarak inşa edilmiştir.

200 yatak kapasitesi ile Kardiyoloji, Kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedi başta olmak üzere bütün uzmanlık dallarında hizmet verecek olan Medical Park Ordu Hastanesi’nde biri KVC’ye ait olmak üzere toplam 6 ameliyathane bulunmaktadır. Yeni doğan, KVC, Koroner ve genel yoğun bakım olarak toplam 40 yataklı yoğun bakım üniteleri mevcuttur.

Tüm ünitelerinde en son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı hastane, uzman hekim kadrosu ve nitelikli personel ile Ordu ili başta olmak üzere çevre bölgelere de sağlık hizmeti vermesi amaçlanmaktadır.

MEDICAL PARK SAMSUN

Medical Park Hastaneler Grubu bünyesinde hizmet veren Medical Park Samsun Hastanesi, 18600 bin m2’lik kapalı alanda 148 yatak kapasitesiyle 33 uzmanlık dalında 46 uzman hekimiyle sağlık hizmeti vermektedir.

Mimari açıdan sağlık hizmetlerinin en verimli şekilde sunulabilmesi için titizlikle planlanan ve akıllı bina teknolojisi ile inşa edilen Medical Park Samsun Hastanesi, bütün dahili ve cerrahi uzmanlık dallarında, Acil servis ve tüm Yoğun Bakım hizmetlerinde, Tüp bebek ünitesi ve Diş ünitelerindeki uluslararası standartlardaki kalitesiyle Samsun ve Karadeniz bölgesi için önemli bir referans merkezi konumundadır.

Medical Park Samsun Hastanesi’nin bir katı tamamen Erişkin, Yenidoğan ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerine tahsis edilerek bölgenin bu amaca yönelik hizmet veren ilk ve tek özel hastanesi konumundadır.

Medical Park Samsun Hastanesi’nde, anjiyografi laboratuvarı, radyoloji ve nükleer tıp departmanını içeren teknolojik tıbbi görüntüleme sistemleri mevcuttur. Ayrıca endoskopik tanı ve tedavi üniteleri, ikisi sadece Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatları için ayrılmış özel donanımlı yedi ameliyathane bulunmaktadır. Tecrübeli uzman hekim ve deneyimli personeli ile sağlık hizmeti verilmektedir.

Yakın zamanda hizmete girecek olan Lineer Akseleratör ve PET-CT gibi kanser tanı ve tedavisi için geliştirilmiş teknolojilerin de yer alacağı Onkoloji Hastanesi ile Medical Park Samsun Hastanesi’nin, tam bir sağlık kompleksi olması hedeflenmektedir.

MEDICAL PARK TOKAT

Tokat’ın ilk özel hastanesi olan Medical Park Tokat, toplam 6 bin metrekarelik kapalı alanda, 49 yatak kapasitesiyle randevu sistemiyle hizmet vermektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve tüm Yoğun Bakım hizmetlerindeki uluslararası standartlardaki kalitesiyle Tokat ve çevre illeri için de önemli bir referans merkezi oluyor.

Biri sadece Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarına ayrılmış özel donanımlı üç ameliyathanesiyle, diğer cerrahi branşlarda da başarılı ameliyatlara imza atan hekimleri ve sağlık kadrosu bulunuyor.

Polikliniklerinde Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Dahiliye Laboratuvar, Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ağız ve Diş Sağlığı, Beslenme ve Diyet konularında da geniş ayaktan tedavi hizmeti veriliyor.

MEDICAL PARK VAN

Medical Park Hastaneler Grubu bünyesinde hizmet veren Van Hastanesi; Van ili başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen hastalarına dünya standartlarında modern sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık merkezidir. 15.000 m2 kapalı alanda hizmet veren hastane; dahili, cerrahi, tanı ve rehabilitasyon servislerini içeren toplam 27 ihtisas dalı ile hizmet vermektedir.
Hastanede Kalp Damar Cerrahisi ve ileri cerrahi müdahalelerin yapılabilmesine olanak sağlayan gelişmiş tıbbi cihazlarla donatılmış 10 ameliyathane ve 37 Yoğun Bakım yatağı mevcuttur. Dahili, Cerrahi, Kardiyoloji, KVC ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri hastalarına bölgede donanım olarak en gelişmiş tıp teknolojisi ve konusunda deneyimli hekim kadrosuyla hizmet vermektedir.

Nükleer Tıp Ünitesi tüm bölgede rakipsiz konumda olup, PET/CT cihazının ise alt yapısı hazırdır. Yine Van ve çevresine hizmet verecek olan LINAC cihazı, Radyasyon Onkolojisi Bölümünde 2009 yılı içinde hizmet vermeye başlayacaktır. Türkiye’nin doğusunda üstün donanıma sahip tek hastanedir. Ayrıca 3D (üç boyutlu) görüntü özelliği olan Flat Panel Dijital Anjiyografisi cihazı, bölgede sadece Medical Park Van Hastanesi’nde mevcuttur.

Göztepe Medical Park Hastanesi İş İlanları

Göztepe Medical Park Hastanesi firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!