İlan Detay

FORMEST DOĞRUDAN PAZARLAMA - Antalya Bölge Süpervizor Fmsc Market

İş Açıklaması

1. Şirket stratejik planlama sürecine destekleyici öngörü ve bilgiler sağlanmasına destek olmak.

2. Yeni ürün, pazar ve müşteri fırsatlarının araştırılmasını denetlemekten sorumludur.

3. Rakiplerin çalışmaları ile ilgili verileri toplanmasına ve raporlanmasına destek olmak.

4. Yeni ve mevcut ürünler için yeni pazar, sosyo-ekonomik, siyasi koşulların ve ürüne yönelik yasal gereklilikler ile ilişkilerin analiz edilerek, bölge, kanal ve müşteri giriş stratejilerinin belirlenmesini denetlemek.

5. Alışverişçi pazarlamaya yönelik (shopper marketing) yapılan çalışmaları denetlemek.

6. Satış tahminlerine uygun olarak aktivite planlarının hazırlanması, onaylanması ve müşteri ile paylaşılması çalışmalarını denetlemek.

7. Haftalık ziyaretlerini gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek.

8. Sorumlu olduğu satış noktalarından alınan siparişleri şirket araçlarıyla müşterilere zamanında,eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesini kontrol etmek.

9. Müşteriler için satış tahminlerinin yapılması çalışmalarına destek olmak.

10. Mutabık kalınan sipariş teslim tarihinde değişiklik olması durumunda ilgili mağaza ile iletişime geçerek bilgilendirilmesine destek vermek.

11. Mağazalara yapılacak ürün sevkiyat emirlerinin kontrol edilmesine ve sevkiyatların takip edilmesine destek olmak.

12. Müşteriler için alacak risk takip sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi için Mali İşler Birimi ileortak çalışmalar yürütülmesine destek olmak. Müşteri tahsilatlarının takip edilmesine, müşteriden alınan teminatların ve risk durumlarının değerlendirilmesine destek vermek.

13. Siparişe uygun olarak satış fatura ve irsaliyeleri kontrol etmek.

14. Sorumlu olduğu satış kanalı ve bölgesi ile ilgili risklerin belirlenmesine, önleyici çalışmaların belirlenen zamanda gerçekleştirilmesine destek olmak.

15. Satış faaliyetleri ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin eşgüdümlü gerçekleştirilmesinde ilgili birime destek olmak.

16. Müşterilerinden alacakların tahsili için icra işlemleri başlatmak üzere gerekli bilgi ve belge teminini zamanında eksiksiz olarak gerçekleştirilmesine destek olmak.

17. Sorumlu olduğu satış yönetimi süreçlerinde kullanılan teknik alt yapı ve bilgi sistemleri ile ilgili yatırımların yönlendirilmesi ve uygulanmasına destek olmak.

18. Görevi kapsamında satış faaliyetleri ile ilgili her türlü ana verinin şirket politikaları ve mevzuat gerekliliklerine göre kayıt edilmesi, güncel tutulması ve ilgili sistemlerde doğru olarak kullanımına destek olmak.

19. Görevin kapsamına giren bütün fonksiyonlar ile ilgili sistemlerin düzenli olarak yürütülmesini, yeni sistemlerin tasarlanmasını ve mevcut sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

20. Görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları değerlendirmek, idari ve varsa fonksiyonel yöneticilerini bilgilendirmek ve belirlenen aksiyonları gerçekleştirmek.

21. Görev alanındaki konular ile ilgili yetkinliklerini ve bilgi birikimini sürekli geliştirmek.

22. Görev alanında iş güvenliği ve sağlığı ile çevre koruma da dâhil olmak üzere sektörel kural ve yasal mevzuata uygun çalışmak.

23. Tanımlanmış kurum prosedür ve standartları çerçevesinde görevi kapsamına giren faaliyetler ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olmak.

24. Çalışan personel için hazırlanmış roller ve sorumluluklarla ilgili dokümanlarında belirtilen görevleri yerine getirmek.

25. İşleri gerçekleştirmek için kendisine verilmiş olan ayrıcalıklı kullanıcı kimlikleri var ise bu kimliği ve hakları sadece bu işi yaparken kullanmak.

26. Sahibi veya sorumlusu olduğu bilgi varlığını korumak ve gerektiğinde güncellemelerde bulunmak, herhangi bir hata / arıza / olay olduğunda ilgili kişilere haber vermek.

27. Bilgi Güvenliği Politikalarına uymak.

28. Bilgi güvenliği için kullanılan donanım ve yazılım kullanım talimatlarına uymak, alınan eğitimleri uygulamak.

29. Herhangi bir bilgi güvenliği olayını fark ettiğinde, zaman geçirmeden BGYS Koordinatörüne veya BT Teknik destek birimine haber vermek veya yardım masası ortamına kayıt girmek.

30. Kendisine ait olan hesapların şifrelerinin güvenliğini sağlamak.

31. Taşınabilir cihazların güvenliğini sağlamak, yetkilendirme olmadan dışarı varlık çıkarmamak.

32. Kuruma ait bilgi varlıklarının korunmasının sağlamak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Antalya merkez ilinde ikamet eden,

Antalya ve çevre iller dahil olmak üzere görev alanı olarak çalışabilecek;

Gıda ve Atıştırmalık sektörüne hakim,

Aktif araç kullanabilen;

Satış destek ekipleri yönetmiş ve yönetebilecek,

En az lise mezunu,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış,

30-40 yaş arası;

Prezentable;

Seyahat engeli bulunmayan;

Deneyimli Avrupa bölge süpervizörü aramaktayız.