İlan Detay

KADESAN KARADENİZ BRANDA - Muhasebe Şefi

İş Açıklaması

Vergi mevzuatında ve Sosyal Güvenlik mevzuatında bilgi sahibi,

· Gelir ve gider evraklarının muhasebeleştirilmesi,

· KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması,

· Ba-Bs mutabakatlarının yapılması, firmalar ile koordinasyon sağlanması,

Ay kapanışlarını takiben şirket mali tablolarının hazırlanması, bütçe karşılaştırması yapmak, bütçe sapmalarının analiz ve raporlanması süreçlerini yürütmek,

· Mali tablolar, finansal raporlar, bütçe ve planlama raporları ile yönetimsel raporlarını hazırlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin İktisat,İşletme,Maliye bölümlerinden mezun,

Muhasebe alanında en az beş yıl tecrübesi olan,

Genel Muhasebe konusunda deneyimli,

Tüm muhasebe,finans,İ.K ve raporlama süreçlerini yönetebilecek,

Tek düzen hesap planına,genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına,güncel vergi mevzuatlarına,E-fatura,E-defter uygulamalarına hakim,

Amortisman işlemleri,dönem sonu ve değerleme işlemleri konusunda bilgili

Mali tablolar ve tüm beyanname hazırlanması konusunda tecrübeli,

MS-Office programlarını özellikle Excelli iyi derecede kullanabilen

Muhasebe Şefi arayışımız bulunmaktadır.