NT Mağazaları / Murat Yazıcı: Çalışanlarımız, Kıymetimizdir

NT Mağazaları / Murat Yazıcı: Çalışanlarımız, Kıymetimizdir

NT ile ilgili bilgi verir misiniz? Kaç bölgede, kaç mağazayla hizmet veriyorsunuz?

Türkiye’nin; kitap, kırtasiye ve teknoloji alanında hizmet veren, uluslararası tek perakende zinciri olan NT, yurtiçinde 68 ilde 120, yurtdışında ise 8 ülkede 17 olmak üzere toplam 137 mağaza ile hizmet vermektedir. 

Kitap, kırtasiye ve teknoloji konsepti ile eğitimin ve kültürün destekçisi olarak faaliyetlerini yürüten NT, bünyesinde çalışan yaklaşık 1.230 personeliyle ekonomik anlamda da önemli bir istihdam gücünün temsilcisi konumundadır. 

İnsan kaynakları politikanız ve öne çıkan İK uygulamalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

NT İnsan Kaynakları olarak; "çalışanlarımız, kıymetimizdir” anlayışıyla; hızlı büyümeye ve değişime uyum sağlayan, işinde yenilikçi, kişisel ve mesleki gelişimine önem veren, hizmet sunumunda ve kalitesinde fark oluşturan, müşteri sadakatine önem veren ve NT’yi ileriye taşıyabilecek bilgi birikimine ve kurum kültürüne sahip adayları istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Değişen dinamikler doğrultusunda çalışanı memnun edecek sistemleri hayata geçirmek, sürekliliğini ve sahiplenilmesini sağlamak da başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.

NT’deki; atama, yükselme ve işe alımlarda yetkinlik ve başarıyı esas alıyoruz. Çalışanlar, eğitim, deneyim ve başarı kriterlerine uygun olarak, adil ve şeffaf bir süreçte değerlendiriliyor. Kurum içi yükselmenin önem verildiği NT’de yapılacak atamalarda kurum içi adaylarımıza öncelik veriyoruz.

İnsan kaynağı havuzunun oluşturulması ve genişletilmesi çalışmaları, genel merkez ve mağazalar olmak üzere iki ana koldan yürütülüyor. Yıl içerisindeki her türlü personel ihtiyacı için, farklı kanallardan tanıtım yaparak ilan veriyor ve perakende sektörüne ve pozisyonun gereklerine uygun adaylara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca, aday havuzunu genişletmek ve çeşitlendirmek amacıyla; uzmanlık ve gelişmiş altyapılarıyla bilinen insan kaynakları sitelerinden de danışmanlık hizmeti alıyoruz.

Yapılan başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun nitelikteki adaylar belirleyere, görüşmeye davet ediyoruz. Adayların işe uygunluğunun değerlendirilmesinde ise pozisyonun niteliklerine bağlı olarak; mülakatlar, testler, referans kontrolü ve diğer değerlendirme araçlarını kullanıyoruz. NT’deki; atamalarda ve işe alımlarda; sürekli gelişim, eşit ve adil yaklaşım, açık iletişim, takım çalışması ve işbirliği, çalışan motivasyonunun sağlanması, verimliliğin arttırılması ve sağlanması gibi değerler ön planda tutuluyor.

İstihdamda ihtiyaç duyulan önemli uygulamaların hayata geçtiği NT’de, mağazalarda çocuk gelişimi uzmanları istihdam ederek, böylece çocukların ihtiyacı olan doğru ürünleri onlara sunmayı hedefliyoruz. 

önerİKazan ile altın değerlere ulaşma

Personel istihdamında, öneri yöntemiyle kurum içi kaynaklarımızı kullanmayı çok önemsiyoruz. Bunun için önerİKazan sistemini geliştirdik. Bu sistem ile mevcut çalışan personellerimizin bize önerecekleri adayları dikkate alarak ihtiyaç dâhilinde görüşmeler planlıyoruz. Önerilen bu adayların işe alımı gerçekleştirdiği takdirde öneren personellerimize çeşitli ödüller veriyoruz. Bu yöntemin bize getirisi şu oluyor. İstediğimiz uygun aday profiline bu alandan da ulaşabiliyor, aday arama sürecine katkı sağlayabiliyoruz. Personellerimiz önerdikleri adayların yönetimce dikkate alındıklarını gördüklerinde kuruma olan bağlılıkları daha sağlam oluyor, motivasyonları da bu kapsamda yükselmiş oluyor.  

Kurumsal Öğrenme İçin Güçlü Bir Model

NT’de çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yatırım yapılır. Çalışanlarımızın kariyer hedeflerini gelişim politikalarıyla destekleyerek, becerilerini ve performanslarını gösterebilecekleri fırsatlar veriyoruz.

Çalışanlarımızın; işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirliyor ve bu yönde gelişimlerini destekliyoruz. Çalışanlarımızın gelişim planları, ihtiyaç analizleri sonucunda planlanarak sınıf eğitimleri, uzaktan eğitimler, işbaşı eğitimleri, videolar, koçluk ve rehberlik gibi kaynaklar vasıtasıyla yıl içerisinde uygulanıyor. Bu faaliyetleri, şirketimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, eğitim, gelişim ve paylaşım platformu olan NT Akademi üzerinden yürütüyoruz.

Bilginin öneminin ve belirleyiciliğinin farkına vararak çalışanlarımızın işlerinde gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir sonuçlar elde etmesi amacıyla kurduğumuz NT Akademi; kitap, kırtasiye ve teknoloji konseptiyle eğitimin ve kültür perakendeciliğinin akademisi olma özelliğini taşıyor.

NT Akademi ile çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlıyor, böylelikle NT standartlarına uygun personel yetiştirerek, hızla gelişen teknoloji ile birlikte eğitim ve öğrenmenin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz.