Ergo Türkiye / Özlem Yılmaz: 3 Boyutlu İşveren Markası

Ergo Türkiye / Özlem Yılmaz: 3 Boyutlu İşveren Markası


Ergo hakkında bilgi verir misiniz?

Avrupa Holding 2006 yılında Münich RE'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ERGO International AG ile ortaklık anlaşması imzaladı ve grubun sigorta şirketlerindeki hisselerinin %75'ini devraldı ve yeni oluşum ERGOİSVİÇRE adını aldı. 2008 yılında kalan %25'lik hisse ERGO Insurance Group'a devroldu ve şirket ERGO International AG bünyesine geçti. Nisan 2010'da gerçekleştirilen marka değişim kampanyası ile ERGOİSVİÇRE markası ERGO adını aldı. 

ERGO Türkiye bugün 800'den fazla çalışanı, 1500'ün üzerindeki acentesi ve brokeriyle Türkiye'nin dört bir yanında sigorta, emeklilik ve hayat alanında bireysel ve kurumsal ürün ve hizmetler sunmaktadır.  

ERGO Grubu olarak müşterilerimizin yaşamlarını ve değerlerini güvence altına almak hedefi ile çalışmalarımızı yürütürken sözünün arkasında durmaya, içten olmaya, müşteriyi anlamaya ve şeffaf, açık olmaya odaklanırız. 
Bununla birlikte, kurumsal kültürümüzü temsil eden "yakınlık", "güven" ve "şeffaflık" gibi temel değerlerle toplumu ve özellikle toplumun temel taşı olan aile ve çocuğu çok önemsiyoruz. 

İşveren markası ile ilgili yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 

2010 yılında ERGOİSVİÇRE’den ERGO markasına geçiş süreci içinde olan ERGO  "Sigortalatmak başka, ERGOLATMAK başka” sloganı ile marka bilinirliğini artırma hedefi ile yola çıkmıştır. ERGO markasının temellerini oluşturan global değerler güven, yakınlık ve şeffaflık ERGO’yu bu değişim kapsamında yansıtan temel değerler olmuştur.
Bu değişim sürecine paralel olarak  "işveren olarak markamız” İnsan Kaynakları için de önemli gündem konusu olmuştur.

ERGO’nun "tercih edilen işveren” olmasına katkı sağlamak adına çalıştığımız projede işveren markası kavramını 3 boyutta yürüttük: Çek/etkile (attract), Bağla (engage), Tut (retain). "Çek/Etkile” kısmında daha çok yeni başlayacak çalışanlar veya potansiyel adaylara yani henüz ERGO’lu değil iken " ERGO’da çalışmayı isterim” dedirteceğimiz uygulamalar geliştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda sosyal medyanın etkin olarak kullanılması, üniversiteler ile tasarlanan işbirliği modelleri, İK’ya özel bir web sitesi yapılarak şirket içinde ve dışında etkin olarak kullanılmasının sağlanması ile  potansiyel adayları ERGO’ya çekebilmeyi hedefledik.

Yine aynı çalışmalar içerisinde, işe alım tarafında yeni başlayan çalışana yönelik farklılaştırılmış uygulamalar hayata geçirdik. Amacımız kişiye özel olduğunu hissettirmekle birlikte ilk günden itibaren  İK olarak yanyana olduğumuzu da göstermek idi. Açıkçası aldığımız geribildirimler ve anket sonuçları da bu hedefimizi yakaladığımızı destekler nitelikte oldu. Tüm bu uygulamalar ile yeni işe başlayan çalışanlarımızın memnuniyet sonuçlarında  %90 artış gözlemledik.

Yeni İşe Başlayanlara "Hoş geldin Kiti”

Bu uygulamalardan bahsedecek olursak, iş teklifini kabul etmiş adayın işe giriş ön hazırlıklarının başlatılması için ilgili ekiplerin koordine edilmesi, evrak tesliminde paylaştığımız çalışanlar için kılavuz niteliği taşıyan ERGO Çalışanının El Kitabı, ilk günlerde yeni başlayanın hayatını kolaylaştıran ve şirket & departman işleyişlerinin öğlenilmesinde destek olacak buddy uygulamasını örnek gösterebiliriz. İlk gün deneyiminin keyifli olmasını sağlamak amacıyla yeni başlayanın ilgili işe alım uzmanı tarafından karşılanması, buddy’si ile tanıştırılması, departmanına yönlendirilmesi, buraya geldiğinde hazır bilgisayar ve kırtasiye ekipmanları ve ERGO logolu hediyelerden oluşan "Hoşgeldin Kiti” ile karşılaşması ve İK tarafından Hoş geldin maili gibi uygulamalar beğenilen uygulamalarımız arasındadır.

ERGO’lunun El Kitabı’nın paylaşılması ile başlayan ve online & sınıf içi eğitimlerle buddy uygulaması ile desteklenen kapsamlı bir oryantasyon programımız vardır. Bunun sonrasında kişinin deneme süresinde değerlendirmeye alınması, yapılan anketler ve görüşmelerle geribildirim alınması sürecin takip aşamasını oluşturuyor.

Projenin "Bağla” aşaması için her çalışana "Aradığımı buldum, ERGO benim için doğru adres!” dedirtebilmek hedeflediğimiz bir diğer motto oldu.

Yönetsel pozisyonlar hariç aktif olan tüm pozisyonlarımızın ERGO Grup Şirketleri çalışanlarına intranet üzerinden duyrulması iç adaylarımıza kariyer fırsatı imkanı tanımamıza katkı sağladı. Süreci uyguladığımız tarihten bu yana 99 kişilik alım sürecinin 10’unu iç ilan süreci ile kapattık.

Kariyer Yönetimi kapsamında terfi sürecimizde terfi alan kişiye kendisini değerli hissettirmek üzere farklı uygulamalar geliştirdik; isme özel olarak iletilen tebrik maili ve tebrik mektubu bunlardan bazıları.  

Performans ve Gelişim Yönetimi süreci ile tüm çalışanların performans ve potansiyellerini değerlendirerek, bu doğrultuda geliştirmeyi, bağlılıklarını ve memnuniyetlerini arttırmayı ve iç yedekleme sistemlerinin desteklemesini hedefledik. Ve bu bağlamda gelişim programlarımızı 2012 yılı itibariyle yeniden tasarladık. 2011 yılında yanlızca Müdür seviyesi için hayata geçirdiğimiz Yönetim Gelişim Programı’nı, 2012 yılında 3 farklı yönetim seviyesi için planladık. Bunlar; GMY&Direktör seviyesi çalışanlarımız için "Liderlik Gelişim Programı”, Müdür seviyesindeki çalışanlarımız için "Yönetim Gelişim Programı” ve Yönetmen seviyesindeki çalışanlarımız için de "Yönetmen Gelişim Programı” başlıkları altında tasarlandı. Bu programlar ile amacımız ortak bir yönetim duruşu ve dili oluşturmaktır. Gelişim programları mümkün olduğunca tüm gelişim kanallarının etkin kullanıldığı ve "blended learning systems” bakış açısı ile oluşturuldu.