Röportajlar

Yeşil Holding / Dr. Çiğdem Gözkaman: %70’ini X Kuşağı'nın Oluşturduğu Tecrübeli Bir Ekibiz
Yeşil Holding / Dr. Çiğdem Gözkaman: %70’ini X Kuşağı'nın Oluşturduğu Tecrübeli Bir Ekibiz
Yeşil Holding bünyesinde İK süreçleri ile ilgili ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz?

Kurumsallaşmayı ve dönüşmeyi hedef edinen şirket olmanın en önemli kaynağı insana yapılan yatırımdır. İnsan kaynağından aldığımız güç ve mevcut iç dinamizm bizim için çok önemli. Kuruma dâhil olduğum 2012 yılı ikinci yarısından itibaren kurum kültürü, ortak değerler ve mevcut yapının profili ve çalışan kuşağı üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Holding stratejik hedefleri ile birlikte yeniden oluşturulan HR hedef ve politikaları çerçevesinde holding ve grup şirketlerinde çalışan personel ve yöneticilerimizi analize tabi tuttuk. Böylece çalışanlarımızın işe uygunluğunu, geliştirilmesi gerekli özelliklerini, yeteneklerini ve ihtiyacı olan eğitimlerini çok kısa sürede belirlemiş olduk. Doğru mülakat teknikleri ve bunu destekleyen analiz sonucunda, yetkinliği, tecrübesi ve vizyonu ile ekibe ışık tutacak, kurum kültürüne uyan yeni üst düzey arkadaşlarla tanışıp yollarımızı birleştirdik. Özellikle ekibin içinde iç rotasyonların da şirket içi mülakatlarla gerçekleştirilmeye başlamasıyla birlikte, süreç verimliliğinin ve çalışan mutluluğunun giderek arttığını belirledik.

Şirketinizde çalışanlarınızın profilini tespit etmeniz, değişim sürecine ne gibi katkılar sağladı?

Hemen hemen tüm kadroya gerçekleştirdiğimiz analizin sonucunda, yönetici ve tüm çalışanlarımızı daha iyi tanıyıp, işe uygunluklarını, beklenti ve hedeflerini daha iyi analiz etme şansına sahip olduk. Böylece tüm yöneticilerimiz bu analizin sonucunda ekiplerindeki güçlü ve zayıf halkaları da fark etmiş oldular. Şirketlerde x kuşağı profilinin nesnel zekası yüksek, verileri iyi analiz etmek isteyen, karar vermesi kolay olmayan, candan ilişkiler kurmayı seven, uyumlu, halinden memnun, değişikliklerden çok hoşlanmayan ve istikrarı seven bir profil olduğuna dair bilgilerimiz mevcut. Bu bilgilerden yola çıkarsak eğer yapınızda x kuşağı çalışanı etkin ve sayısal olarak fazla ise, bu durumda değişime adaptasyon için daha çok doneye ihtiyacınız var demektir. Bu durumda değişimi hangi adımlarla gerçekleştireceğiniz çok daha fazla önem kazanır. Gerçekleştirdiğimiz analizler sonucu elde edilen değerlendirmelerde bizde de yapının %70’ini bu profilin oluşturduğunu tespit ettik ve değişimi bu veri üzerine yapılandırdık. İnsan Kaynakları Yönetiminin, mevcut profili çok iyi analiz etmesi gerekir. Bu yüzden birçok şirkette buna önem verilmeden yapılan kurumsallaşma ve değişim amaçlı çalışmalar çalışan mutsuzluğuna, verimsizliğine ve iç direncine dönüşebilmektedir.

Yeşil Holding’in mevcut yeni projeleri için personel istihdamı ve ihtiyacından bahsedebilir misiniz?

Birçok başarılı projeye imza atan Yeşil Holding, inşaat, hizmet, enerji ve telekomünikasyonda gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu projeleri öncelikle tecrübeli ve yetkin insan kaynağı ile sağlamaktadır. Bu dönem içerisinde gayrimenkul alanında üzerinde çalıştığımız yeni projemiz için kariyer hedefleyen, sonuç odaklı, yaratıcı, istikrarı önemseyen, dinamik insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle yoğun bir işe alım süreci yaşıyoruz. Gruba dahil ettiğimiz yeni arkadaşlarımıza gerçekleştirdiğimiz oryantasyon ve eğitimlerin, kurum kültürü ve işe adaptasyonu daha kolay sağladığı, kendine güven ve aidiyet duygusunu daha fazla güçlendirdiğini görmekteyiz.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver