İlan Detay
görsel 1

Süvari Giyim

Kalite Yönetimi Ve Süreç Geliştirme Uzmanı

İstanbul Avrupa

Süvari Giyim - Kalite Yönetimi Ve Süreç Geliştirme Uzmanı

İş Açıklaması

Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Uzmanı olarak görev yapacak kişi;

 • Kurumun belirlenen kalite yönetim stratejileri doğrultusunda; kurum içi prosedürleri, yönetmelikleri, talimatları, formları vb. dokümanları Üst Yöneticisi bilgisi dahilinde oluşturmak ve bunların şirket bünyesine paylaşılmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin belgelendirme ve gözetim denetimleri adına gerekli çalışmaları organize etmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminde meydana gelebilecek zayıf noktaları tespit etmek, bu durumlar için düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri organize etmek ve bu tedbirlerin devamlılığını sağlamak adına ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Kalite politikasının tüm personeller tarafından benimsenmesi ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek, politika gerekliliklerine uyulmasını sağlamak,
 • Kurumun beklentileri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileşmesini sağlayabilmek için gerekli araştırmaları yapmak ve sisteme adaptasyonunu sağlamak,
 • Kurum içerisinde aktif olarak yürütülen, yazılı olan veya olmayan tüm süreçleri analiz etmek ve dokümantasyonunu sağlamak,
 • Her bir departman için Süreç Haritalarını oluşturarak süreç performans kriterlerini tespit etmek ve belirlenen periyotlar doğrultusunda performans ölçümlerini (veri analizlerini) ilgili departmanlar ile gerçekleştirerek Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülmek üzere Üst Yöneticisi ’ne rapor olarak sunmak,
 • Kurum içerisindeki tüm iş süreçlerinin, ERP ve iç kaynaklı yazılım çözümleri ile dijitalleşmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve kurumsal hafızaya alınmasını sağlamak adına ERP birimi ve Yazılım ve Proje Geliştirme birimi ile koordineli çalışmak,
 • “Sürekli İyileştirme” hedefiyle mevcut tüm süreçlerin rutin bir şekilde detaylı analiz edilerek verim artışında sürekliliği sağlamak adına aksiyon almak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Yurt içi ve Yurt dışında hazır giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren SÜVARİ Markamızın Pazarlama ve Stratejik Planlama Direktörlüğü, Bilgi Sistemleri Departmanı'nda istihdam edilmek üzere;

 • Lisans mezunu (Tercihen Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun),
 • ISO 9001:2015 ve tercihen ISO 27001, ISO 20000-1: 2018, ISO 10002: 2006 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluş, sistem yönetim çalışmalarında görev almış,
 • Tercihen ISO 9001: 2005 Kalite Yönetim Belgesi denetimlerine Baş Denetçi veya Denetçi olarak girmiş,
 • Süreç Geliştirme Metodolojilerine hakim ve Süreç Analizi, Süreç Modelleme konularında tecrübeli,
 • Raporlama ve sunum teknikleri konusunda deneyimli,
 • Kalite yönetim sistemleri ve süreç yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarını çok iyi bilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İngilizce bilen,
 • Tercihen QDMS tecrübesi olan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,

Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.