Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

DR. NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ - Yoğun Bakım Hemşiresi

İş Açıklaması

Özel NB Kadıköy Hastanesi Yoğun Bakım Servisi için acilen Yoğun Bakım Hemşiresi aranmaktadır.

Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

-Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir.

-Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.

-Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. -Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir.

-Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.

-Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. -.Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular.

-Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.

-Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.

- Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular.

-Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

- İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

- Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

-Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

GÖREV TANIMI: Yoğun bakımda bulunan tüm hastaların bakımını, hemşirelik standartları ve yoğun bakım protokolleri çerçevesinde planlayan uygulayan, değerlendiren hemşire.

Öğrenim Durumu: En az sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu. En az 2 yıl yoğun bakımda çalışmış olmak.

Eğitim: Hastane içi oryantasyon eğitimi, bölümüyle ilgili sertifikalı kurslar ve hizmet içi eğitimler

Bilgi: Bilgisayar, bölümdeki ilgili tüm cihazlar.

Beceri: Mesaili çalışma işgücü. İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak